PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Komunálna poisťovňa
Komunálna poisťovňa

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
2 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Streda, 01 november 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (45) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe je k 30.11.2018 5607.

 
Napísali o nás
Štvrtok, 06 december 2018

     Napísali o nás v eZvesti MV SR, vydanie 35/2018, celý článok si môžete pozrieť tu.

 
Oznam MO Nové Zámky
Štvrtok, 06 december 2018

       Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v spolupráci s NTS Nové Zámky organizuje v dňoch 27.12.2018 až 31.1.2019 Novoročnú kvapku krvi. Odber krvi sa uskutoční v pracovných dňoch od 7:00 h do 14:00 h v NTS Nové Zámky. Bližšie informácie nájdete tu.
     Pômôžte zachrániť ľudské životy. Ďakujem.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Správa MO Žilina
Utorok, 04 december 2018

     Predsedníctvo MO APVV Žilina zorganizovalo 1. ročník bowlingového turnaja, ktorý sa konal dňa 16.11.2018 v ATHÉNA KLUBE v Žiline, sídlisko Hájik, ktorého sa zúčastnili hostia z družobnej organizácie Českej sekcie policajtov vo výslužbe, Českého beterán klubu Morava zo Vsetína, ďalej MO APVV Martin a naše žilinské 4.  trojčlenné družstvá.

Výsledky:

Celý článok...
 
Oznam MO Nové Zámky
Utorok, 04 december 2018

      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky oznamuje svojím členom, že pre minimálny záujem sa zájazd na Vianočné trhy do Bratislavy dňa 15.12.2018 nekoná.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Správa MO Nové Zámky
Pondelok, 03 december 2018

       Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky na základe plánu práce na rok 2018 usporiadalo dňa 30.11.2018 v priestoroch reštaurácie PERLA Nové Zámky koncoročnú kapustnicu. Na tejto super akcii sa zúčastnilo 75 členov. Pochutnali sme si na výbornej kapustnici, ktorú sme zapili znamenitým vínkom. O dobrú náladu sa nám postarala folklórna skupina Komjatickí mládenci, ktorých členom je aj náš člen JUDr. Ľudovít Galbavý. Fotografie si môžete pozrieť tu.
     Chcem sa všetkým poďakovať za super náladu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Oznam MO Moldava nad Bodvou
Pondelok, 26 november 2018

      Predsedníctvo MO APVV Moldava nad Bodvou dňa 15. decembra 2018 (v sobotu) Vás pozýva ako aj rodinných príslušníkov na koncoročné priateľské posedenie o 15:00 h v športovom duchu v K-5 Bowling Clube, Nám. Ľudovíta Štúra č.5, Moldava nad Bodvou. Alko ako aj nealko si každý zabezpečuje sám na vlastné náklady, od 15:00 do 17:00 h je rezervovaná bowlingová dráha.
     Tešíme sa na spoločné priateľské stretnutie.

Gejza Konderla
predseda MO APVV Moldava nad Bodvou

 
Oznam MO Trnava
Piatok, 16 november 2018

      Predsedníctvo MO APVV Trnava pozýva svojich členov na posedenie pri Vianočnej kapustnici. Priateľské posedenie sa bude konať dňa 14. decembra 2018 o 15:00 h v reštaurácií hotela Barbakan v Trnave pri príležitosti stretnutia na Vianočných trhoch. Na stretnutí sa budú vyberať aj nové členské príspevky na rok 2019. Tešíme sa na spoločné priateľské stretnutie. Svoju účasť prosím potvrďte formou SMS na mobil 0944 978013.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava

 
Oznam MO Bratislava II
Streda, 14 november 2018

      Predsedníctvo MO APVV Bratislava II pozýva všetkých svojich členov na "Slávnostné posedenie k 10. výročiu založenia našej MO a zároveň i posedenia pod jedličkou". Slávnostné stretnutie sa uskutoční dňa 20. decembra 2018 o 16:00 h v Poľnohospodárskom družstve Prievoz, Domové role č. 69 (tohto roku sme tam mali členskú schôdzu).

Celý článok...
 
Správa MO Galanta
Pondelok, 12 november 2018

       Dňa 12.11.2018 symbolicky o 11. hodine a 11. minúte pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, pri pamätníku obetí 1. svetovej vojny v parku Antona Bernoláka v Trnave sa konalo stretnutie, ktorého cieľom bolo pietnou spomienkou uctiť pamiatku zosnulých vojakov 1. svetovej vojny.

Celý článok...
 
Oznam MO Ružomberok - Okolie
Pondelok, 05 november 2018

      Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie pozýva všetkých svojich členov v zmysle "Plánu činnosti na rok 2018" na Predvianočnú kapustnicu. Priateľské posedenie sa uskutoční dňa 13. decembra 2018 o 15:00 h v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Zároveň bude možné uhradiť členské na rok 2019.
     Dúfam, že sa stretneme v hojnom počte, posedíme, zabavíme sa v spoločnosti svojich kolegov. Teším sa na Vašu účasť !

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie

 
Napísali o nás
Nedeľa, 28 október 2018

     Napísali o nás v eZvesti MV SR, vydanie 26/2018, celý článok si môžete pozrieť tu.

 
Oznam MO Zvolen
Utorok, 23 október 2018

      Predsedníctvo MO APVV Zvolen pozýva všetkých svojich členov dňa 14. decembra 2018 od 16:00 h do budovy Klubu dôchodcov na ulici J. Ferienčíka č. 1 vo Zvolene (oproti nemocnice ÚNZ) na pravidelné predvianočné posedenie pri kapustnici.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

JUDr. Milan Poliačik
predseda MO APVV Zvolen

 
Informácia Prezídia APVV
Pondelok, 22 október 2018

Informácia z rokovania na MV SR
k možnej spolupráci APVV na úseku prevencie kriminality

     Dňa 16. 10. 2018 sa z podnetu prezídia APVV uskutočnilo rokovanie k tejto problematike s tajomníčkou Rady Vlády SR pre prevenciu kriminality Mgr. Petrou BARNOVOU na MV SR, Bratislava, Drieňová 22.
     Za APVV sa rokovania zúčastnili: prezident JUDr. Hristo Gluškov a  1. viceprezident JUDr. Martin Sitiar.

Celý článok...
 
Informácia Prezídia APVV
Pondelok, 22 október 2018

Informácia z rokovania na MV SR
k zvyšovaniu výsluhových dôchodkov od roku 2019

     Dňa 16. 10. 2018 sa z podnetu prezídia APVV uskutočnilo rokovanie k tejto problematike s riaditeľom  Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta a 1. viceprezidenta.

Celý článok...
 
Informácia Prezídia APVV
Pondelok, 22 október 2018
Informácia z rokovania na MV SR k zabezpečeniu zdravotnej
a kúpeľnej starostlivosti výsluhových dôchodcov.

     Dňa 15. 10. 2018 sa z podnetu prezídia APVV uskutočnilo rokovanie k tejto problematike s riaditeľom  Odboru zdravotníctva  SPaSČ MV SR  MUDr. Gustávom UŠIAKOM.
     Za APVV sa rokovania zúčastnili: prezident JUDr. Hristo Gluškov a  1. viceprezident JUDr. Martin Sitiar.

     Stretnutie sme vyvolali aj preto, že riaditeľ odboru zdravotníctva  do svojej funkcie nastúpil dňa 1. 9. 2018 po odchode MUDr. Gvozdjakovej a doposiaľ sme nemali možnosť sa s ním kontaktovať.

Celý článok...
 
Správa prezídia APVV
Sobota, 22 september 2018

      V dňoch 19. - 21.9.2018 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už XIII. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 42. z 45. miestnych organizácii združenia, štátny tajomník MV SR, riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR, zástupcovia pridružených členov APVV a organizácii, s ktorými APVV spolupracuje.

Celý článok...
 
Ochrana osobných údajov
Piatok, 01 jún 2018

     Dňa 25.5.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti boli v APVV vykonané potrebné opatrenia na zosúladenie doterajších opatrení v APVV s týmto zákonom.

Celý článok...
 
Aktuálna informácia k valorizácii VD od roku 2018
Pondelok, 16 apríl 2018

     Aj napriek tomu, že ešte nebolo oficiálne zverejnené vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania vychádzajúc zo zverejnených dostupných informácii, bol návrh novely zákona predložený do ďalšieho legislatívneho procesu s tým, že sa navrhuje "iba" valorizácia na rok 2018 a tak ako bola navrhovaná, čiže 0,60 Euro za každý skončený rok služobného pomeru. Príčinou je najmä to, Ministerstvo financií SR trvá na svojej zásadnej pripomienke a preto sa z návrhu vypustila zmena systému valorizácie výsluhových dôchodkov podľa § 68. Návrh predkladaného materiálu si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Rozporové konanie na MV SR
Pondelok, 16 apríl 2018

     Dňa 12.4.2018 sme sa na základe pozvania MV SR zúčastnili tzv. rozporového konania. Predkladateľ návrhu novely zákona to musel urobiť, nakoľko neakceptoval naše návrhy v uplatnenej zásadnej hromadnej pripomienke. Na rozporovom konaní sa za MV SR zúčastnili generálny tajomník, generálny riaditeľ Spa SČ, riaditeľ OSZ a zástupca odobru bezpečnostnej legislatívy. Za APVV prezident a 1. viceprezident. Zástupcovia MV SR nás informovali o stave jednotlivých osobitných účtov a skutočnosťou, že zvýšenie výsluhových dôchodkov (garancia ich zvýšenia) v krátkodobom ale aj dlhodobom horizonte je možná iba v prípade, že budú do týchto účtov zvýšené odvody, t.j., že budú zvyšované platy. Keďže ani na rozporovom konaní rozpor odstránený nebol, bude návrh novely zákona predkladateľom daný do ďalšieho legislatívneho procesu s týmto rozporom. Písomné stanovisko APVV k výsledkom rozporového konania si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Valorizácia VD od roku 2018 – priebežná informácia
Utorok, 10 apríl 2018

     Prezídium Asociácie policajtov vo výslužbe uplatnilo v deň zverejnenia na portáli Slov-lex zásadnú hromadnú pripomienku nášho občianskeho združenia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého predmetom je "zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie) dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré sú uhrádzané z osobitných účtov". Návrh bol MV SR predložený do skráteného medzirezortného pripomienkového konania dňa 3.4.2018.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 41 z 45

Kto má meniny?

Pondelok, 10. december 2018

Dnes má meniny
Radúz
Zajtra má meniny
Hilda

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2018 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk