PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Komunálna poisťovňa
Komunálna poisťovňa

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
4 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Streda, 01 november 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (45) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe je k 31.10.2018 5610.

 
Oznam MO Galanta
Sobota, 17 november 2018

      Predsedníctvo MO APVV Galanta pozýva svojich členov na posedenie pri Vianočnej kapustnici. Priateľské posedenie sa bude konať dňa 7. decembra 2018 o 16:00 h v priestoroch Klubu Polície v Galante, ul. Hodská č. 344/1 (oproti Ďaňovému úradu v Galante). Tešíme sa na spoločné priateľské stretnutie.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta

 
Oznam MO Trnava
Piatok, 16 november 2018

      Predsedníctvo MO APVV Trnava pozýva svojich členov na posedenie pri Vianočnej kapustnici. Priateľské posedenie sa bude konať dňa 14. decembra 2018 o 15:00 h v reštaurácií hotela Barbakan v Trnave pri príležitosti stretnutia na Vianočných trhoch. Na stretnutí sa budú vyberať aj nové členské príspevky na rok 2019. Tešíme sa na spoločné priateľské stretnutie. Svoju účasť prosím potvrďte formou SMS na mobil 0944 978013.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava

 
Oznam MO Trenčín
Štvrtok, 15 november 2018

      Predsedníctvo MO APVV Trenčín pozýva všetkých svojich členov na posedenie pri Predvianočnej kapustnici. Priateľské posedenie sa uskutoční dňa 6. decembra 2018 o 17:00 h ako tradične v reštauračnom zariadení Gastrocentrum pod Brezinou v Trenčíne. Zároveň bude možné uhradiť aj členské na rok 2019. Tešíme sa na stretnutie v dobrej spoločnosti bývalých kolegov - veteránov PZ.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín

 
Oznam MO Bratislava II
Streda, 14 november 2018

      Predsedníctvo MO APVV Bratislava II pozýva všetkých svojich členov na "Slávnostné posedenie k 10. výročiu založenia našej MO a zároveň i posedenia pod jedličkou". Slávnostné stretnutie sa uskutoční dňa 20. decembra 2018 o 16:00 h v Poľnohospodárskom družstve Prievoz, Domové role č. 69 (tohto roku sme tam mali členskú schôdzu).

Celý článok...
 
Správa MO Ružomberok - Okolie
Streda, 14 november 2018
 V Kováčovej je vždy výborne.

     Do plánu akcií APVV Ružomberok - Okolie pre rok 2018 sa dostala aj krátkodobá rekreácia v LRS ZVJS SR Kováčová s termínom od 5.11 - 7.11.2018 pre 50 osôb. Toto stredisko je veľmi atraktívne, obľúbené a má aj svoju tradíciu. Býva oň vždy veľký záujem a aj tento termín bol v krátkom čase naplno obsadený.

Celý článok...
 
Správa MO Ružomberok - Okolie
Streda, 14 november 2018
 Pietna spomienka pri pomníku
"Slobody slovenského národa" !

     Dňa 9.11.2018 o 11:00 h si mesto Ružomberok, Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. v spolupráci so Zväzom vojakov SR - Klub posádky Ružomberok, Vojenským útvarom 1115 Ružomberok, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov - oblastný výbor Ružomberok, MO APVV Ružomberok, MO APVV Ružomberok - Okolie, Komisiou školstva a mládeže pri MsZ Ružomberok pietnou spomienkou pripomenulo 100. výročie ukončenia I. svetovej vojny, vznik Československej republiky, Martinskú deklaráciu a Deň veteránov.

Celý článok...
 
Oznam MO Štúrovo
Streda, 14 november 2018

      Dňa 30. novembra 2018 so začiatkom o 16:00 h organizuje vedenie MO APVV Štúrovo v reštaurácií "SERAY" v Štúrove posedenie pri kapustnici. Kapustnicu zabezpečuje vedenie a preto žiadame každého člena MO APVV Štúrovo, aby najneskôr do 23.11.2018 dal záväzne na vedomie, či sa zúčastní alebo nezúčastní uvedenej akcie. Každý môže doniesť také občerstvenie (nápoje), aké uzná za vhodné.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo

 
Oznam MO Michalovce
Pondelok, 12 november 2018
      Predsedníctvo MO APVV Michalovce oznamuje svojim členom, že koncoročná kapustnica sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu obce Pavlovce nad Uhom v sobotu 8. decembra 2018 so začiatkom o 11:00 h. Účasť nahláste na kontaktný mobil 0908 215800 do 2.12.2018.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

 
Správa MO Galanta
Pondelok, 12 november 2018

       Dňa 12.11.2018 symbolicky o 11. hodine a 11. minúte pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, pri pamätníku obetí 1. svetovej vojny v parku Antona Bernoláka v Trnave sa konalo stretnutie, ktorého cieľom bolo pietnou spomienkou uctiť pamiatku zosnulých vojakov 1. svetovej vojny.

Celý článok...
 
Oznam MO Ružomberok - Okolie
Pondelok, 05 november 2018

      Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie pozýva všetkých svojich členov v zmysle "Plánu činnosti na rok 2018" na Predvianočnú kapustnicu. Priateľské posedenie sa uskutoční dňa 13. decembra 2018 o 15:00 h v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Zároveň bude možné uhradiť členské na rok 2019.
     Dúfam, že sa stretneme v hojnom počte, posedíme, zabavíme sa v spoločnosti svojich kolegov. Teším sa na Vašu účasť !

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie

 
Napísali o nás
Nedeľa, 28 október 2018

     Napísali o nás v eZvesti MV SR, vydanie 26/2018, celý článok si môžete pozrieť tu.

 
Oznam MO Zvolen
Utorok, 23 október 2018

      Predsedníctvo MO APVV Zvolen pozýva všetkých svojich členov dňa 14. decembra 2018 od 16:00 h do budovy Klubu dôchodcov na ulici J. Ferienčíka č. 1 vo Zvolene (oproti nemocnice ÚNZ) na pravidelné predvianočné posedenie pri kapustnici.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

JUDr. Milan Poliačik
predseda MO APVV Zvolen

 
Informácia Prezídia APVV
Pondelok, 22 október 2018

Informácia z rokovania na MV SR
k možnej spolupráci APVV na úseku prevencie kriminality

     Dňa 16. 10. 2018 sa z podnetu prezídia APVV uskutočnilo rokovanie k tejto problematike s tajomníčkou Rady Vlády SR pre prevenciu kriminality Mgr. Petrou BARNOVOU na MV SR, Bratislava, Drieňová 22.
     Za APVV sa rokovania zúčastnili: prezident JUDr. Hristo Gluškov a  1. viceprezident JUDr. Martin Sitiar.

Celý článok...
 
Informácia Prezídia APVV
Pondelok, 22 október 2018

Informácia z rokovania na MV SR
k zvyšovaniu výsluhových dôchodkov od roku 2019

     Dňa 16. 10. 2018 sa z podnetu prezídia APVV uskutočnilo rokovanie k tejto problematike s riaditeľom  Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta a 1. viceprezidenta.

Celý článok...
 
Informácia Prezídia APVV
Pondelok, 22 október 2018
Informácia z rokovania na MV SR k zabezpečeniu zdravotnej
a kúpeľnej starostlivosti výsluhových dôchodcov.

     Dňa 15. 10. 2018 sa z podnetu prezídia APVV uskutočnilo rokovanie k tejto problematike s riaditeľom  Odboru zdravotníctva  SPaSČ MV SR  MUDr. Gustávom UŠIAKOM.
     Za APVV sa rokovania zúčastnili: prezident JUDr. Hristo Gluškov a  1. viceprezident JUDr. Martin Sitiar.

     Stretnutie sme vyvolali aj preto, že riaditeľ odboru zdravotníctva  do svojej funkcie nastúpil dňa 1. 9. 2018 po odchode MUDr. Gvozdjakovej a doposiaľ sme nemali možnosť sa s ním kontaktovať.

Celý článok...
 
Oznam MO Nové Zámky
Nedeľa, 21 október 2018

      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky Ťa srdečne pozýva na Vianočné trhy do nášho hlavného mesta Bratislavy. Zájazd sa uskutoční dňa 15. decembra 2018 s odchodom autobusu o 13:00 h spred budovy OR PZ Nové Zámky, ul. br. Baldigarov. Člen MO zdarma, rodinný príslušník a ostatní zúčastnení poplatok 5€. Toto je potrebné uhradiť pri prihlásení sa u p. Kováčovej na mobil 0903 670422. Bližšie informácie tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Oznam MO Nové Zámky
Nedeľa, 21 október 2018

       Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu činnosti na rok 2018 usporiada pre svojich členov Koncoročnú kapustnicu MO APVV Nové Zámky dňa 30. novembra 2018 so začiatkom o 17:00 h v reštaurácii PERLA, ul. Kapistóryho, Nové Zámky. Bližšie informácie si môžete pozrieť tu.
     Pozývame Ťa posedieť v kruhu svojich kolegov. Prines si so sebou len dobrú náladu. Bude možné uhradiť členské príspevky na rok 2019 vo výške 14€ na mieste konania akcie.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Oznam MO Dolný Kubín
Streda, 26 september 2018

      Predsedníctvo MO APVV Dolný Kubín pozýva všetkých svojich členov dňa 6. decembra 2018 (štvrtok) o 16:30 h na pravidelnú KONCOROČNÚ KAPUSTNICU do reštaurácie Kopačka na Bysterci v Dolnom Kubíne. V čase od 16:30 h do 17:00 h sa bude vyberať členský príspevok na rok 2019, tak pre rýchlosť vybratia si prineste presne 14,- €.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín

 
Správa prezídia APVV
Sobota, 22 september 2018

      V dňoch 19. - 21.9.2018 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už XIII. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 42. z 45. miestnych organizácii združenia, štátny tajomník MV SR, riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR, zástupcovia pridružených členov APVV a organizácii, s ktorými APVV spolupracuje.

Celý článok...
 
Ochrana osobných údajov
Piatok, 01 jún 2018

     Dňa 25.5.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti boli v APVV vykonané potrebné opatrenia na zosúladenie doterajších opatrení v APVV s týmto zákonom.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 41 z 48

Kto má meniny?

Utorok, 20. november 2018

Dnes má meniny
Félix
Zajtra má meniny
Elvíra

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2018 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk