PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
84 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Streda, 01 november 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (44) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 1.6.2018 je 5660.

 
Správa MO Košice
Piatok, 22 jún 2018

 Oslavy Dňa polície

     Tak ako každý rok aj v tomto roku sa dňa 21.6.2018, pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru, v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach, konalo stretnutie členov MO APVV Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach (riaditelia odborov a samostatných oddelení), riaditeľom OR PZ Košice a OR PZ Košice - okolie, zástupcami SOŠ PZ Košice, útvarov Prezídia PZ a MV SR dislokovaných v Košiciach, prezidentom Slovenskej sekcie IPA a ďalšími.

Celý článok...
 
Správa MO Michalovce
Nedeľa, 17 jún 2018

       Dňa 15.6.2018 sa konal športový deň OR PZ Trebišov, kde sme súťažili vo varení guľášov. Získali sme diplom za "najsamfajnovejší" policajný guľáš. Riaditeľ OR PZ a jeho zástupca obdržali pohár s logom APVV k 10. výročiu našej MO. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

 
Oznam MO Nové Zámky
Piatok, 15 jún 2018

       MO APVV Nové Zámky v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, Nové Zámky, organizuje od 25. júna 2018 do 31. júla 2018 dobrovoľné darovanie krvi. Odber krvi sa uskutoční od 7:00 h. Bližšie informácie tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Oznam MO Zlaté Moravce
Štvrtok, 14 jún 2018

      Predsedníctvo MO APVV Zlaté Moravce v zmysle plánu činnosti pozýva svojich členov spolu s rodinnými príslušníkmi na posedenie pri guláši spojené so súťažou družstiev z našej MO.
Deň: 22. júna 2018 (piatok)
Miesto: Poľovnícka chata HÁJ Topoľčianky
Začiatok: o 10:00 h
Prihláste sa u predsedu MO do 19.6.2018.

Pavel Rajnoha
predseda MO APVV Zlaté Moravce

 
Oznam MO Bratislava II
Utorok, 12 jún 2018

      Už tradične sa zúčastníme po piatykrát za sebou na 8. ročníku súťaže vo varení guláša "O pohár starostu obce Dolná Poruba", ktorý sa bude konať dňa 30. júna 2018 od 9:00 h na futbalovom ihrisku. Tejto súťaže sa tiež zúčastnia naši kolegovia z Trenčína a ČR.

Celý článok...
 
Oznam MO Spišská Nová Ves
Pondelok, 11 jún 2018

      Vážení kolegovia,
pri hlavnej stránke APVV SR bola vytvorená aj podstránka pre našu MO APVV Spišská Nová Ves, kde v rubrike "Oznamy a dokumenty" odteraz nájdete okrem plánu činnosti na nasledujúce obdobie aj všetky upresnené oznamy a správy o našej činnosti. Tieto oznamy sú aj na hlavnej stránke APVV, ale po ulynutí ich aktuálnosti budú z hlavnej stránky vymazané,  ale na našej podstránke ostanú.

Celý článok...
 
Správa MO Nové Zámky
Pondelok, 11 jún 2018

      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu činnosti na rok 2018 usporiadalo v obci Čechy už VII. ročník súťaže vo varení gulášu. Zúčastnilo sa celkovo šesť trojčlenných družstiev. Na tomto ročníku sa mi podarilo zabezpečiť po dlhých rokoch aj čisto ženské družstvo v zložení: Jolana Kováčová, Helenka Masarovičová, Ida Krnčanová a Eleonóra Gašparovská, ktoré nakoniec získalo druhé miesto.

Celý článok...
 
Oznam MO Spišská Nová Ves
Sobota, 09 jún 2018
      MO APVV Spišská Nová Ves Vás pozýva spoločne s manželkou (priateľkou) na posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2018 o 13:00 h v areáli Spišského salaša pri Spišskom Podhradí. V uvedený deň sa konajú aj tradičné Spišské folklórne slávnosti, takže o bohatý kultúrny program bude postarané.
     Tešíme sa na vašu účasť.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves

 
Správa MO Rožňava
Sobota, 09 jún 2018

      Dňa 8.6.2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo varení gulášu v obci Vlachovo, ktorého sa zúčastnilo 8 záujemcov. Na priebeh súťaže dohliadal profesionálny kuchár. Víťazom boli všetci, ktorí sa ho zúčastnili.

Celý článok...
 
Oznam MO Komárno
Piatok, 08 jún 2018

       V súlade s plánom činnosti na rok 2018 organizuje predsedníctvo MO APVV Komárno stretnutie svojich členov, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2018 o 16:00 h v priestoroch svätopeterskej pivnice v obci Svätý Peter, na ktoré Ťa srdečne pozývame.

Celý článok...
 
Správa MO Rožňava
Utorok, 05 jún 2018

      Dňa 19.5.2018 sa uskutočnil 1. ročník kolkárskej súťaže v rámci MO APVV Rožňava v obci Plešivec, ktorého sa zúčastnilo 8 súťažiacich. Poradie: 1. miesto Bukovič Peter, 2. miesto Krajkovič Michal, 3. miesto Polyak Karol, ktorí boli ocenení medailami a diplomom. O regulérnosť súťaže sa postaral ligový rozhodca. Všetkým blahoželáme. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava

 
Oznam MO Rožňava
Utorok, 05 jún 2018

      Oznamujem všetkým svojím členom MO APVV Rožňava, že dňa 22. júna 2018 sa uskutoční športový deň polície v Betliari na miestnom futbalovom ihrisku so začiatkom od 9:30 h. Vedenie OR PZ, APVV a OZP Vás srdečne všetkých pozývajú.

Celý článok...
 
Ochrana osobných údajov
Piatok, 01 jún 2018

     Dňa 25.5.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti boli v APVV vykonané potrebné opatrenia na zosúladenie doterajších opatrení v APVV s týmto zákonom.

Celý článok...
 
Oznam MO Bratislava mesto a okolie
Piatok, 01 jún 2018

      Predsedníctvo MO APVV Bratislava mesto a okolie srdečne pozýva na "gulášpárty" na poľovnícku chatu v obci Jelka dňa 30. júna 2018. Príchod na poľovnícku chatu je ľubovoľný v dopoludňajších hodinách.

Celý článok...
 
Správa MO Trnava
Utorok, 29 máj 2018

      V zmysle ročného vykonávacieho plánu, bola MO APVV Trnava, dňa 25.5.2018 vykonaná akcia: športové popoludnie na štadióne Mier - Hlohovec. Akcia bola spojená s ukážkou bývalej policajnej techniky a posedením pri dobrom guláši. Najlepší športovci boli odmenení vecnými cenami. Zo začiatku nám počasie neprialo, ale nakoniec celá akcia dopadla skvele a ku spokojnosti všetkých prítomných členov našej MO. Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava

 
Oznam MO Rožňava
Piatok, 25 máj 2018

      Dňa 26. júna 2018 sa uskutoční športový deň seniorov okresu Rožňava na Základnej škole Pionierov, ktorý sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Rožňava a JDS. Predsedníctvo MO APVV Rožňava odporučilo, aby aj APVV postavilo jedno 5 členné družstvo, ktoré by našu organizáciu reprezentovalo. Súťažilo by sa v týchto disciplínach: hod granátom na ciel, hod šípkami na terč, kop na bránku, hod basketbalovou loptou na kôš. Prezentácia je o 8:30 h a štart je o 9:30 h. Štartovné je 2,- € na každého účastníka, ktoré sa uhradia pri prezentácii.
     Záujemcovia sa prihláste do 24.6.2018.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňáva

 
Oznam MO Považská Bystrica
Štvrtok, 10 máj 2018

      Členovia predsedníctva MO APVV Považská Bystrica srdečne pozývajú svojich členov na neformálne stretnutie sa pod názvom "posedenie pri guľáši", ktoré sa uskutoční v piatok dňa 22. júna 2018 od 15:00 h na salaši v Považskom Podhradí. Svoju účasť je potrebné nahlásiť predsedovi MO APVV do 15.6.2018 na mobil: 0903 213003.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica

 
Oznam MO Ružomberok - Okolie
Utorok, 08 máj 2018

      MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje krátkodobú rekreáciu.
Miesto: Zakopané - Poľsko
Termín: 23.8.2018 (štvrtok) - 26.8.2018 (nedeľa)
Doprava: vlastná

Celý článok...
 
Aktuálna informácia k valorizácii VD od roku 2018
Pondelok, 16 apríl 2018

     Aj napriek tomu, že ešte nebolo oficiálne zverejnené vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania vychádzajúc zo zverejnených dostupných informácii, bol návrh novely zákona predložený do ďalšieho legislatívneho procesu s tým, že sa navrhuje "iba" valorizácia na rok 2018 a tak ako bola navrhovaná, čiže 0,60 Euro za každý skončený rok služobného pomeru. Príčinou je najmä to, Ministerstvo financií SR trvá na svojej zásadnej pripomienke a preto sa z návrhu vypustila zmena systému valorizácie výsluhových dôchodkov podľa § 68. Návrh predkladaného materiálu si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Rozporové konanie na MV SR
Pondelok, 16 apríl 2018

     Dňa 12.4.2018 sme sa na základe pozvania MV SR zúčastnili tzv. rozporového konania. Predkladateľ návrhu novely zákona to musel urobiť, nakoľko neakceptoval naše návrhy v uplatnenej zásadnej hromadnej pripomienke. Na rozporovom konaní sa za MV SR zúčastnili generálny tajomník, generálny riaditeľ Spa SČ, riaditeľ OSZ a zástupca odobru bezpečnostnej legislatívy. Za APVV prezident a 1. viceprezident. Zástupcovia MV SR nás informovali o stave jednotlivých osobitných účtov a skutočnosťou, že zvýšenie výsluhových dôchodkov (garancia ich zvýšenia) v krátkodobom ale aj dlhodobom horizonte je možná iba v prípade, že budú do týchto účtov zvýšené odvody, t.j., že budú zvyšované platy. Keďže ani na rozporovom konaní rozpor odstránený nebol, bude návrh novely zákona predkladateľom daný do ďalšieho legislatívneho procesu s týmto rozporom. Písomné stanovisko APVV k výsledkom rozporového konania si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 41 z 46

Kto má meniny?

Piatok, 22. jún 2018

Dnes má meniny
Paulína
Zajtra má meniny
Sidónia

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2018 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk