PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
3 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Streda, 01 november 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (44) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 1.7.2018 je 5660.

 
Správa MO Rožňava
Nedeľa, 15 júl 2018

      Dňa 14.7.2018 sa v priestoroch vojenskej strelnice v Jelšave, okr. Revúca, konali strelecké preteky o putovný pohár primátora mesta Jelšava v disciplínach pištoľ - na medzinárodný terč a pištoľ - nekryte ležiaca rfigúra, ktorého sa zúčastnilo aj družstvo MO APVV Rožňava v zložení p.Hronec Ondrej a Rybár Ján. Streleckej súťaže sa zúčasnilo celkom 7 družstiev, kde družstvo MO Rožňava obsadilo 4. miesto. Srdečne blahoželáme.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava

 
Informácia prezídia
Nedeľa, 15 júl 2018

     V piatok 6.7.2018 sa uskutočnil pod záštitou prezídia APVV v poradí už IV. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Prešovského kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom bola v tomto roku MO APVV Prešov. Akcia sa konala v prírodnom areáli Kamenný mlyn pri obci Krivany.

Celý článok...
 
Správa MO Trenčín
Piatok, 13 júl 2018

       V sobotu 30.6.2018 sa naše družstvo MO APVV Trenčín zúčastnilo na súťaži vo varení guláša o cenu starostu obce Dolná Poruba. Konal sa už 8. ročník tejto súťaže, kde sa zúčastnilo celkom 15 družstiev. Naše družstvo MO Trenčín sa umiestnilo na výbornom III. mieste. Získali sme pohár, medaily ako aj diplomy za toto umiestnenie, ktoré nám osobne odovzdával starosta obce pán Miroslav Kopčan, ktorý je aj zároveň členom našej organizácie. Guláš bol výborný a chutil našim členom ako aj hosťom, ktorí strávili celodenný víkend  v príjemnom prostredí malebnej obce Dolná Poruba. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín

 
Oznam MO Bratislava V.
Štvrtok, 12 júl 2018

      V zmysle plánu úloh MO APVV na rok 2018, predsedníctvo MO APVV Bratislava V, srdečne pozýva svojich členov aj s partnermi (partnerkami) - za symbolický poplatok 5,- €, na posedenie pri guláši 2018. Akcia sa uskutoční dňa 1. septembra 2018 (sobota) od 12:00 h v priestoroch školskej jedálne Základnej školy, Dudova ul. č. 2 v Petržalke (vedľa dostihovej dráhy).

Celý článok...
 
Oznam MO Zlaté Moravce
Nedeľa, 08 júl 2018

      Predsedníctvo MO APVV Zlaté Moravce v zmysle plánu činnosti pozýva všetkých členov a rodinných príslušníkov na turistickú vychádzku na zrúcaninu hradu Hrušov spojenú s posedením. Termín: 20. júla 2018 (piatok - 10:00 h). Odchod autobusu SAD zo zastávky č. 12 Zlaté Moravce o 9:30 h. Príchod autobusu SAD na zástavku Skýcov - Hrušov o 9:48 h.
     Pre účastníkov zabezpečíme občerstvenie. Prihláste sa u predsedu MO APVV Zlaté Moravce do 16.7.2018.

Pavel Rajnoha
predseda MO APVV Zlaté Moravce

 
Informácia prezídia APVV
Streda, 04 júl 2018

     V piatok 29.6.2018 sa uskutočnil pod záštitou prezídia APVV v poradí už VII. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom bola v tomto roku MO APVV Košice. Akcia sa konala v areáli Olympia v Košiciach. Takmer za ideálneho počasia sa akcia vydarila a to aj vďaka vytvoreniu ideálnych podmienok a materiálnej pomoci predsedníctva MO APVV Košice. Už od začiatku súťaže (10:00 h) bolo zabezpečené občerstvenie a nechýbal ani harmonikár.

Celý článok...
 
Správa MO Bratislava II
Streda, 04 júl 2018

      V sobotu 30.6.2018 sme sa zišli v prekrásnom malebnom prostredí Strážovských hôr v obci Dolná Poruba, kde sa uskutočnil už ôsmy ročník súťaže vo varení guláša o cenu starostu obce.
     Naše družstvo sa tejto súťaže zúčastnilo už piatykrát v rade za sebou. V tomto roku súťažilo 15 družstiev, kde okrem nás sa zúčastnili i kolegovia z MO APVV Trenčín, a nášho pridruženého člena - Klub priateľov polície Trenčín.

Celý článok...
 
Správa MO Ružomberok - Okolie
Pondelok, 02 júl 2018

      MO APVV Ružomberok - Okolie, tak ako každý rok, aj v tomto roku zorganizovala priateľské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová. Stretli sa tam členovia MO so svojími rodinnými príslušníkmi. Pochutnali si na dobrom guláši, pri pivečku a vínečku, kde si aj s chuti zaspievali. Na harmonike im zahral pán Vladimír Mišovič a na gitare pán Dušan Babic.
     Bola to vydarená akcia, nakoľko členovia sa radi stretávajú a podebatujú. Po skončení boli členovia spokojní a už sa tešili na ďalšie stretnutie. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie

 
Správa MO Spišská Nová Ves
Pondelok, 25 jún 2018

      Dňa 24.6.2018 zorganizovala MO APVV Spišská Nová Ves na Spišskom salaši pri Spišskom Pohdradí stretnutie pri guláši, ktorého sa zúčastnilo 55 našich členov a rodinných príslušníkov. Posedeli a podebatovali sme pri výbornom guláši, ktorý pripravili členovia predsedníctva našej MO, ktorým týmto patrí poďakovanie. Po poludňajšom dáždiku sa popoludní vyčasilo a na slnkom zaliatom amfiteátri si naši členovia s rodinami mohli vychutnať bohatý kultúrny program folklórnych súborov plný tanca a spevu. Verím, že všetci sme si užili pekne strávené nedeľné popoludnie. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves

 
Správa MO Košice
Piatok, 22 jún 2018

 Oslavy Dňa polície

     Tak ako každý rok aj v tomto roku sa dňa 21.6.2018, pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru, v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach, konalo stretnutie členov MO APVV Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach (riaditelia odborov a samostatných oddelení), riaditeľom OR PZ Košice a OR PZ Košice - okolie, zástupcami SOŠ PZ Košice, útvarov Prezídia PZ a MV SR dislokovaných v Košiciach, prezidentom Slovenskej sekcie IPA a ďalšími.

Celý článok...
 
Oznam MO Nové Zámky
Piatok, 15 jún 2018

       MO APVV Nové Zámky v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, Nové Zámky, organizuje od 25. júna 2018 do 31. júla 2018 dobrovoľné darovanie krvi. Odber krvi sa uskutoční od 7:00 h. Bližšie informácie tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Ochrana osobných údajov
Piatok, 01 jún 2018

     Dňa 25.5.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti boli v APVV vykonané potrebné opatrenia na zosúladenie doterajších opatrení v APVV s týmto zákonom.

Celý článok...
 
Oznam MO Ružomberok - Okolie
Utorok, 08 máj 2018

      MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje krátkodobú rekreáciu.
Miesto: Zakopané - Poľsko
Termín: 23.8.2018 (štvrtok) - 26.8.2018 (nedeľa)
Doprava: vlastná

Celý článok...
 
Aktuálna informácia k valorizácii VD od roku 2018
Pondelok, 16 apríl 2018

     Aj napriek tomu, že ešte nebolo oficiálne zverejnené vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania vychádzajúc zo zverejnených dostupných informácii, bol návrh novely zákona predložený do ďalšieho legislatívneho procesu s tým, že sa navrhuje "iba" valorizácia na rok 2018 a tak ako bola navrhovaná, čiže 0,60 Euro za každý skončený rok služobného pomeru. Príčinou je najmä to, Ministerstvo financií SR trvá na svojej zásadnej pripomienke a preto sa z návrhu vypustila zmena systému valorizácie výsluhových dôchodkov podľa § 68. Návrh predkladaného materiálu si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Rozporové konanie na MV SR
Pondelok, 16 apríl 2018

     Dňa 12.4.2018 sme sa na základe pozvania MV SR zúčastnili tzv. rozporového konania. Predkladateľ návrhu novely zákona to musel urobiť, nakoľko neakceptoval naše návrhy v uplatnenej zásadnej hromadnej pripomienke. Na rozporovom konaní sa za MV SR zúčastnili generálny tajomník, generálny riaditeľ Spa SČ, riaditeľ OSZ a zástupca odobru bezpečnostnej legislatívy. Za APVV prezident a 1. viceprezident. Zástupcovia MV SR nás informovali o stave jednotlivých osobitných účtov a skutočnosťou, že zvýšenie výsluhových dôchodkov (garancia ich zvýšenia) v krátkodobom ale aj dlhodobom horizonte je možná iba v prípade, že budú do týchto účtov zvýšené odvody, t.j., že budú zvyšované platy. Keďže ani na rozporovom konaní rozpor odstránený nebol, bude návrh novely zákona predkladateľom daný do ďalšieho legislatívneho procesu s týmto rozporom. Písomné stanovisko APVV k výsledkom rozporového konania si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Valorizácia VD od roku 2018 – priebežná informácia
Utorok, 10 apríl 2018

     Prezídium Asociácie policajtov vo výslužbe uplatnilo v deň zverejnenia na portáli Slov-lex zásadnú hromadnú pripomienku nášho občianskeho združenia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého predmetom je "zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie) dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré sú uhrádzané z osobitných účtov". Návrh bol MV SR predložený do skráteného medzirezortného pripomienkového konania dňa 3.4.2018.

Celý článok...
 
Valorizácia výsluhových dôchodkov
Utorok, 03 apríl 2018

     Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "MV SR") predložilo dňa 3. apríla 2018 do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 328/2002 Z. z."), ktorého predmetom je návrh právnej úpravy valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia, t.j. zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie) týchto dávok.
     Prezídium vzhľadom na absenciu garancie minimálnej sumy valorizácie pre prípad, že v niektorom roku nebudú zvýšené funkčné platy, resp. ich zvýšenie bude nízke uplatnilo (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/174) v rámci medzirezortného pripomienkového konania zásadnú hromadnú pripomienku. Jej text si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Oznam Prezídia APVV
Utorok, 20 február 2018

Asociácia policajtov vo výslužbe

Vyjadrenie

(Legislatívne pravidlá Vlády SR čl. 10 ods. 3, schválené uznesením vlády Slovenskej republiky zo 4. mája 2016 č. 164) k zverejnenej predbežnej informácii: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov, ktorého predmetom je návrh právnej úpravy valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia.

Celý článok...
 
Informácia Prezídia APVV
Streda, 07 február 2018

Informácia z rokovania na MV SR
k valorizácii výsluhových dôchodkov od roku 2018

     Dňa 5.2.2018 sa uskutočnilo rokovanie na MV SR za prítomnosti generálneho tajomníka služobného úradu MV SR, generálneho riaditeľa Sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR a riaditeľa Odboru sociálneho zabezpečeia Sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR a zásutpcov Asociácie policajtov vo výslužbe JUDr. Hristo Gluškov - prezidenta APVV a JUDr. Martin Sitiar - 1. viceprezident APVV. Celý článok si môžete pozrie tu.

 
Informácia z rokovania na MV SR k valorizácii VD od roku 2018
Utorok, 12 december 2017

     Prezídium APVV po prijatí novely zákona č. 461/2003 Z. z. v NR SR a schválení spôsobu valorizácie dôchodkov na roky 2018 - 2021 zaslala ministrovi vnútra SR list so žiadosťou o predloženie novely zákona č. 328/2002 Z. z. s návrhom, aby aj dôchodky z výsluhového zabezpečenia mali od 1.7.2018 garantovanú minimálnu sumu valorizácie tak, ako dôchodky zo všeobecného systému poistenia.
     Dňa 4.12.2017 sa uskutočnilo rokovanie k tejto problematike na Odbore sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta, 1. viceprezidenta, členov sociálno-zdravotnej komisie a riaditeľ odboru.

Celý článok...
 

Kto má meniny?

Utorok, 17. júl 2018

Dnes má meniny
Bohuslav
Zajtra má meniny
Kamila

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2018 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk