PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
6 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Streda, 01 november 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (45) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe je k 28.2.2019 5652.

 
Informácia prezídia APVV
Streda, 20 február 2019

Informácia k priebehu legislatívneho procesu prijímania novely zákona č. 328/2002 Z. z. k návrhu nového modelu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia od roku 2019

     V súlade s úlohou XIII. kongresu APVV prezídium APVV aktívne vstupovalo do prípravy návrhu nového modelu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia od roku 2019.
    
K tejto problematike sa už dňa 16. 10. 2018, z podnetu prezídia APVV, uskutočnilo rokovanie s riaditeľom  OSZ SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta a 1. viceprezidenta. Na tomto stretnutí  sme boli informovaní, že konečný návrh možného nového spôsobu zvyšovania VD bude predložený tak:
·     aby tento nový spôsob bol akceptovaný čo najväčším počtom poberateľov týchto dávok,
·     že bude  riešiť toto zvyšovanie efektívnym, spravodlivým a jasným spôsobom na dlhšie obdobie,
·     aby zohľadňoval dopad na osobitné účty, vývoj t. j. každoročné zvyšovanie priemerných hodnôt výsluhových dôchodkov, zvyšovanie platov policajtov s prihliadnutím nielen na rok 2019, 2020 ale aj ďalšie roky.

Celý článok...
 
Oznam MO Kráľovský Chlmec
Pondelok, 18 marec 2019

      Predseda MO APVV Kráľovský Chlmec zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu na 29. marca 2019 o 14:00 h v reštaurácii "Borostyán" v Kráľovskom Chlmci.

Program:

Celý článok...
 
Oznam MO Martin
Piatok, 15 marec 2019

        Dňa 1.3.2019 o 16:00 h sa konala členská schôdza MO APVV Martin spojená so spoločenským posedením. Na schôdzi sa zúčastnilo 107 členov a ako hostia zástupca riaditeľa OR PZ Martin mjr. Mgr. Marcel Kolář a prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, ktorý vo svojom diskuznom príspevku spomenul sociálne istoty výsluhových dôchocov, ozrejmil systém zvyšovania dôchodkov a odpovedal na dotazy.

Celý článok...
 
Oznam MO Liptovský Mikuláš
Utorok, 12 marec 2019

      Predsedníctvo MO APVV Liptovský Mikuláš oznamuje všetkým svojím členom, že v súlade s čl. 7, ods. 2 stanov APVV sa dňa 21. marca 2019 (štvrtok) od 15:00 h uskutoční v reštaurácii Športhotel Tatran - Okoličné členská schôdza MO APVV Liptovský Mikuláš.

Program:

Celý článok...
 
Správa MO Želiezovce
Utorok, 12 marec 2019
      Dňa 9.3.2019 sa konala v priestoroch "Maďarského domu" v Želiezovciach výročná členská schôdza MO APVV Želiezovce. Hosťom schôdze bol primátor mesta Želiezovce Ing. Ondrej Juhász.
     Činnosť organizácie v uplynulom roku zhodnotil predseda MO Mgr. Daniel Bellus a zároveň aj predstavil plán činnosti na rok 2019. Náročnosť a zodpovednosť práce záchranárov špeciálnej kynologickej záchrannej služby SLOVAKIA nám priblížil jej prezident p. Alexander Berek. Pripomenutli sme si aj MDŽ a ženská časť členskej základne bola obdarovaná gratuláciu a krásnou ružou. Na záver prebehla družná debata prítomných pri chutnej "zabíjačke" a občerstvení. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce

 
Správa MO Svidník
Nedeľa, 10 marec 2019

      Dňa 22.2.2019 sa konala členská schôdza MO APVV. Našej schôdze sa zúčastnil za Prezídium APVV prezident JUDr. Hristo Gluškov. Zhodnotili sme našu činnosť za rok 2018. Bolo zvolené nové predsedníctvo MO APVV.

Celý článok...
 
Správa MO Ružomberok - Okolie
Utorok, 05 marec 2019
      Dňa 28.2.2019 sa konala výročná členská schôdza MO APVV Ružomberok - Okolie. V úvode schôdze sme privítali členov MO APVV a hostí a to za ZVJS Ružomberok ekonómku Ing. Sivkovú, predsedníčku Klubu dôchodcov Alenku Vinžíkovú a návštevou nás poctil aj primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor PhD.
Celý článok...
 
Oznam MO Nové Zámky
Pondelok, 04 marec 2019
      Predseda MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2019 organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nové Zámky v dňoch 18. marca až 18. apríla 2019 "Predveľkonočnú kvapku krvi APVV". Pozývam naších členov, sympatizantov ako i priateľov, rodinných príslušníkov ako aj členov iných MO APVV, aby sa zapojili do tejto našej akcie, ktorej cieľom je pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Viac informácii tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Správa MO Topoľčany
Pondelok, 04 marec 2019
      Dňa 1.3.2019 o 16:00 h sa konala členská schôdza MO APVV Topoľčany spojená so spoločenským posedením. Na schôdzi sa zúčastnilo 64 členov a ako hostia riaditeľ OR PZ Topoľčany plk. Mgr. Roman Gatiar a riaditeľ OPP plk. Mgr. Peter Gregorík. Na stretnutí boli odovzdané pamätné listy predsedu MO členom, ktorí sa dožili významného životného jubilea. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Anton Čerešňák
predseda MO APVV Topoľčany

 
Oznam MO Michalovce
Nedeľa, 03 marec 2019

      Novo zvolené predsedníctvo MO APVV Michalovce oznamuje svojim členom, členom MO Trebišov, osobám konajúcim v prospech APVV i záujemcom, že štvrtý ročník memoriálu na pamiatku plk. JUDr. Jána Paľa in memoriam - súťaž v stolnom tenise policajtov vo výslužbe a rodinných príslušníkov zosnulého sa uskutoční v sobotu dňa 23. marca 2019 od 13:00 h v telocvični VII. ZŠ na ulici Krymská 5 v Michalovciach.

Program:

Celý článok...
 
Správa MO Michalovce
Nedeľa, 03 marec 2019

       Dňa 2.3.2019 sa konala členská schôdza MO APVV Michalovce za účasti prezidenta APVV JUDr. Gluškova a člena prezídia, zároveň predsedu novo vzniknutej MO APVV Trebišov JUDr. Pidu. Pozvanie mimo iných hostí prijal aj riaditeľ ÚPZC Sečovce pplk. JUDr. Semjan PhD. Po vyhodnotení úloh bola podpísaná zmluva s motorkárskym klubom bezpečnostných zložiek a záchranných zborov SR. Novo zvolené predsedníctvo MO vytýčilo úlohy na ďalšie obdobie. Pred posedením boli oslávencom odovzdané pamätné listy a vecné dary. Traja noví členovia si z rúk prezidenta APVV prevzali členské preukazy. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

 
Správa MO Nové Zámky
Piatok, 01 marec 2019

     Dňa 22.2.2019 sa konala členská schôdza MO APVV. Našej schôdzi sa zúčastnil za Prezídium APVV 1. viceprezident JUDr. Martin Sitiar. Zhodnotili sme našu činnosť za rok 2018. Bolo zvolené nové Predsedníctvo MO APVV. Za predsedu bol zvolený na ďalšie obdobie staronový predseda Radoslav Petráš. Po ukončení oficiálnej časti schôdze sme mali spoločenské posedenie. Ďakujem za účasť členov na našej schôdzi. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Správa MO Rimavská Sobota
Piatok, 01 marec 2019

      Dňa 22.2.2019 sa uskutočnila členská schôdza MO APVV Rimavská Sobota. Členovia si vypočuli hodnotiace správy o činnosti a finančnom hospodárení MO APVV. Pri príležitosti životných jubileí a za rozvoj boli udelené ocenenia a plakety. Na členskej schôdzi sa uskutočnila aj voľba nového predsedníctva. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ján Karas
predseda MO APVV Rimavská Sobota

 
Oznam MO Zvolen
Utorok, 19 február 2019

      Predsedníctvo MO APVV Zvolen zvoláva na deň 22. marca 2019 o 16:00 h členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v klube dôchodcov, ulica Ferienčíka vo Zvolene, na ktorú pozýva svojich členov. Na členskej schôdzi sa uskutočnia aj voľby nového predsedníctva, preto prosím o čo najväčšiu účasť. Po skončení schôdze bude spoločenské posedenie s občerstvením.

JUDr. Milan Poliačik
predseda MO APVV Zvolen

 
Oznam MO Bratislava mesto a okolie
Pondelok, 11 február 2019
      Predsedníctvo MO APVV Bratislava mesto a okolie oznamuje všetkým svojím členom, že v súlade s čl. 7, ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 21. marca 2019 od 16:00 h v kinosále Krajského riaditeľstva PZ Bratislava, Špitálska 12. Týmto Vás srdečne pozývame a žiadame o potvrdenie účasti, nakoľko je potrebé v termíne do 10.3.2019 predložiť menný zoznam účastníkov na KR PZ Bratislava. Pred konaním schôdze od 15:00 h sa budú predávať členské známky na rok 2019.

Ing. Marta Urbanová
predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie

 
Informácia Prezídia APVV
Štvrtok, 31 január 2019

Informácia k aktuálnemu stavu zvyšovania výsluhových dôchodkov od roku 2019

     MV SR predložilo, dňa 30.1.2019 návrh novely zákona č. 328/2002 Z. z. k zvyšovaniu dávok z výsluhového zabezpečenia od 1.7.2019, do "skráteného" medzirezortného pripomienkového konania takto: 

Celý článok...
 
Oznam MO Trnava
Štvrtok, 24 január 2019
      Predseda MO APVV Trnava oznamuje svojím členom MO, že v súlade s čl. 7, ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu na deň 22. marca 2019. Táto sa bude konať o 14:00 h vo vinárni JAŠTER v Hlohovci. Svoju účasť potvrďte SMS v znení ANO alebo NIE so svojím menom na mobil 0944 978013.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava

 
Infromácia Prezídia APVV
Utorok, 15 január 2019

Informácia z rokovania dňa 11. 1. 2019 na MV SR
k zvyšovaniu výsluhových dôchodkov od roku 2019

     Prezídium APVV venuje mimoriadnu pozornosť aj príprave riešeniu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia (ďalej len „VD“) od roku 2019 tak ako sa na tom dohodli predsedovia našich miestnych organizácii na XIII. kongrese v septembri 2018.
     K tejto problematike sa už dňa 16. 10. 2018, z podnetu prezídia APVV, uskutočnilo rokovanie s riaditeľom  Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta a 1. viceprezidenta. Na tomto stretnutí  riaditeľ odboru informoval, že konečný návrh možného nového spôsobu zvyšovania VD bude predložený tak:
Celý článok...
 
Oznam MO Dolný Kubín
Utorok, 08 január 2019

      Predseda MO APVV Dolný Kubín zvoláva v súlade s čl. 7 odst. 2 stanov APVV členskú schôdzu na deň 22. marca 2019 (piatok) o 17:00 h v priestoroch reštaurácie KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. Svoju účasť nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. . Kto nemá zaplatený členský príspevok na rok 2019, tento sa bude vyberať 30 min. pred začatím členskej schôdze vo výške 14,-€.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín

 
Napísali o nás
Štvrtok, 06 december 2018

     Napísali o nás v eZvesti MV SR, vydanie 35/2018, celý článok si môžete pozrieť tu.

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 41 z 54

Kto má meniny?

Streda, 20. marec 2019

Dnes má meniny
Víťazoslav
Zajtra má meniny
Blahoslav

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2019 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk