PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
4 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Pondelok, 06 marec 2006

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len APVV) bola zaregistrovaná na MV SR dňa 6. marca 2006 ako nepolitické, dobrovoľné záujmové občianske združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 1.12.2016 je 5601.

 
Oznam MO Rimavská Sobota
Štvrtok, 08 december 2016

      MO APVV Rimavská Sobota oznamuje svojím členom, že družstvo MO APVV sa prihlásilo do súťaže "Vianočná kapustnica", ktorú organizuje občianske združenie Naša Sobota. Akcia sa uskutoční dňa 16. decembra 2016 na Hlavnom námesti v Rimavskej Sobote. MO APVV pozýva svojich členov na ochutnávku.

Ján Karas
predseda MO APVV Rimavská Sobota

 
Oznam Prezídia APVV
Pondelok, 28 november 2016

     Vzhľadom na aktivity Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti riešenia kompenzácie rozdielov v úrovni starobných dôcodkov priznaných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných po tomto dni, sme dňa 28. novembra 2016 doručili generálnemu riaditeľovi Sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR stanovisko nášho občianskeho združenia k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov k novému výpočtu sumy starobného dôchodku staro dôchodcov, ktorý bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 (Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. zverejnená Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v rámci pripomienkového konania dňa 18. novembra 2016 na www.slov-lex.sk). Text listu si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Oznam MO Michalovce
Utorok, 22 november 2016

      Predsedníctvo MO APVV Michalovce oznamuje svojim členom, že posedenie pri koncoročnej kapustnici, spojenej so súťažou v nohejbale, sa uskutoční dňa 10. decembra 2016 so začiatkom o 11:00 hod. v priestoroch ZŠ Mierová 1 Strážske (na hlavnej križovatke odbočte ku RK kostolu a po 500m vojdete do pravej brány mestského parku). Bude možnosť vyplatiť a prevziať si aj členské známky. Svoju účasť nahláste na kontaktný mobil 0908 215800 do 4.12.2016.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

 
Správa MO Štúrovo
Pondelok, 21 november 2016

      Predsedníctvo MO APVV Štúrovo dňa 18.11.2016 so začiatkom o 16:00 hod. organizovalo v reštaurácii "SERAY" posedenie pri kapustnici. Kapustnicu zabezpečilo MO APVV Štúrovo pre každého člena. Predsedníctvo ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili posedenia. Akcia sa podarila, prítomní sa cítili veľmi dobre. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo

 
Správa MO Topoľčany
Nedeľa, 20 november 2016

      Dňa 16.11.2016 zorganizovalo predsedníctvo MO APVV Topoľčany pre svojich členov III. ročník súťaže v bowlingu. Napriek tomu, že účasť bola nízka, športové výkony boli podané dobre a pri dobrej atmosfére a nálade sme prežili pekný večer. 
    Súťaž vyhral p. Peter Vojtko, na druhom mieste sa umiestnil Anton Čerešňák a o tretiu priečku sa podelili Marián Remeň a Jozef Štepka.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Anton Čerešňák
predseda MO APVV Topoľčany

 
Správa MO Topoľčany
Piatok, 18 november 2016

      Dňa 18.11.2016 uplynulo 25 rokov od tragickej smrti našich mladých kolegov por. Jána Hládeka a ppráp. Jána Holáka, zaradených na Obvodnom oddelení PZ v Partizánskom. Menovaní zahynuli počas výkonu služby pri dopravnej nehode.
     MO APVV Topoľčany pri tejto príležitosti zorganizovala malú spomienkovú akciu a takto sme si aj po rokoch uctili pamiatku našich bývalých kolegov a priateľov. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Fotografie si môžete pozrieť tu.
     Česť ich pamiatke.

JUDr. Anton Čerešňák
predseda MO APVV Topoľčany

 
Oznam MO Ružomberok - Okolie
Streda, 09 november 2016

      Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie srdečne pozýva svojich členov na posedenie pri "Vianočnej Kapustnici", ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2016 o 15:00 hod. v Cafetérii ANIMA CAFÉ, Nám. Slobody Ružomberok.

Celý článok...
 
Informácia Prezídia APVV - 2%
Pondelok, 07 november 2016

     Vážení členovia APVV,
     aj totu cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že Asociácii policajtov vo výslužbe, daňové úrady (Finančné riaditeľstvo SR) v tomto roku poukázali sumu 2573,59 € z podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb a zároveň informovať, že tieto finančné prostriedky boli využité na podporu činnosti tých miestnych organizácii APVV, z ktorých okresov boli poukázané, o čom rozhodli predsedovia našich miestnych organizácii na XI. kongrese APVV.

Celý článok...
 
Oznam MO Nové Zámky
Pondelok, 17 október 2016

      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky pozýva svojich členov na koncoročnú kapustnicu dňa 17. decembra 2016 od 16:00 hod. v reštaurácii ROYAL Nové Zámky na ul. T.G.Masaryka. Svoju účasť nahláste p.Jolane Kováčovej, mobil: 0903 670422, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. najneskôr do 10.12.2016. Pozvánku si môžete pozrieť aj tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Oznam MO Dolný Kubín
Štvrtok, 06 október 2016

      Dňa 8. decembra 2016 vo štvrtok o 16:00 hod. v reštaurácii KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne, sa uskutoční stretnutie členov MO APVV Dolný Kubín - koncoročná kapustnica, na ktoré pozývam všetkých členov. V čase od 16:00 - 16:30 hod. sa bude vyberať členský príspevok 14,- eur na rok 2017. Pre urýchlenie výberu členského si prineste presne 14,- eur.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín

 
Správa prezídia APVV
Pondelok, 26 september 2016

      V dňoch 21.-23.9.2016 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už XI. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 41. z 44. miestnych organizácii združenia a predseda Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov.

Celý článok...
 
Informácia o zmene právnej úpravy a odvolacieho orgánu
Nedeľa, 18 september 2016

     Vážený pán prezident,
na základe splnomocnenií zastupujem množinu členov vášho združenia v súdnych konaniach o odvolaniach voči rozhodnutiam Sociálne poisťovne vo veciach starobných dôchodkov.
     Vzhľadom na spoluprácu a potrebu informovanosti členov Vášho združenia by som Vás chcel upozorniť na zmeny súvisiace s rekodifikáciou civilného súdneho procesu spočivajúcou aj v zrušení zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku ........ Celý list si môžete prečítať tu.

Ing. Eduard Pokorný
prezident APVV

 
Oznam Prezídia APVV
Sobota, 20 august 2016

     Vzhľadom k tomu, že Vláda SR dňa 17.8.2016 na svojom rokovaní schválila návrh doplnenia zákona č. 461/2003 Z.z. tak, ako bol predložený MPSVaR (minimálna hranica 2% a bez zmeny v zákone 328/2002 Z.z.), prezídium APVV zaslalo v mene občianskeho združenia listy priamo predsedovi Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a predsedníčke Výboru NR SR pre sociálne veci. Text listu si môžete pozrieť tu. Návrh doplnenia zákona bude na programe 8. rokovania NR SR (6. - 23.9.2016).

Prezídium APVV

 
Programové zameranie na roky 2016 - 2020
Štvrtok, 11 august 2016

     V tomto roku končí po 4 rokoch v APVV tretie volebné obdobie prezídia. Na XI. kongrese (21.-23.9.2016) bude okrem volib nového prezídia potrebné prerokovať a schváliť aj materiál, ktorý určí stratégiu smerovania nášho občianskeho združenia na ďalšie 4 roky. Materiál bol po spracovaní zaslaný na pripomienkovanie všetkým navrhnutým kandidátom na členov nášho prezídia. Po jeho doplnení a úprave ho predkladáme ako návrh na diskusiu, pripomienkovanie a zaujatie stanovísk, ktoré je možné zasielať priamo na e-mail adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. do 12.9.2016. Návrh materiálu bol zaslaný aj všetkým predsedom našich miestnych organizácii na ich e-mail adresy.
     Ide o otvorený materiál, ktorý bude po zapracovaní zaslaných pripomienok a návrhov na doplnenie predložený na rokovanie XI. kongresu. Návrh materiálu tu.

JUDr. Hristo Gluškov
1. viceprezident APVV

 
Oznam prezídia APVV
Piatok, 15 júl 2016

     Prezídium APVV v rámci medzirezortného pripomienkového konania zaslalo MPSVaR SR v mene občianského združenia APVV zásadnú pripomienku k riešeniu spôsobu valorizácie dôchodkových dávok podľa všeobecného systému v roku 2017 (návrh, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Text listu si môžete pozrieť tu. Medzirezortné pripomienkové konanie končí 21.7.2016 a k návrh je možné zasielať pripomienky aj verejnosťou, napr. aj na www.slov-lex.sk/domov, alebo písomne priamo predkladateľovi návrhu zákona MPSVaR SR.

prezídium APVV

 
Správa prezidenta APVV
Štvrtok, 16 jún 2016
      Asociácia policajtov vo výslužbe, na základe podkladov odborných komisií: Sociálno zdravotnej komisie APVV a Sociálnej komisie ZV SR spracovala a zaslala písomné stanovisko k problematike valorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2017 a návrh na riešenie valorizácie výsluhových dôchodkov od roku 2018. Písomné stanovisko bolo zaslané ministrom: MPSVaR SR, MO SR, MV SR, Generálnemu riaditeľovi ZVJS, riaditeľovi Odboru sociálneho zabezpečenia MV SR a riaditeľovi Odboru sociálneho zabezpečenia ZVJS. Znenie listu je tu. Ďakujem touto cestou p. Dr. Milanovi Kolenovi zo ZV SR za jeho prácu na precíznej analýze problematiky valorizácie výsluhových dôchodkov.

Ing. Eduard Pokorný
prezident APVV

 
Správa Prezídia APVV
Pondelok, 30 máj 2016

      V dňoch 20.-21.5.2016 sa v súlade so stanovami APVV čl. 14 ods. 11 a schváleným Plánom činnosti prezídia, konalo 2. zasadanie prezídia APVV  po X. kongrese. Na zasadaní sa zúčastnili všetci členovia prezídia APVV (okrem JUDr. Mizeríka), tiež Ing. Bizub - sekretár, Ing. Milán - preseda revíznej komisie, Ing. Klenko - pokladník a Bruno Jendrál - administrátor web stránky APVV.

Celý článok...
 
Oznam Sociálno-zdravotnej komisie - zvyšovanie dôchodkov
Pondelok, 02 máj 2016

     Sociálno-zdravotná komisia Prezídia APVV (ďalej len "SKZ"), vzhľadom na potrebu odstrániť súčasný kritický stav valorizácie dôchodkov, pripravila pre Prezídium APVV analýzu stavu na tomto úseku s odporúčaním na riešenie.
     Materiál je, za účelom možnosti jeho pripomienkovania, zverejnený na tejto web stránke (Hlavné menu, Soc.-zdrav. komisia, Valorizácia dôchodkov). Svoje pripomienky, stanoviská, podnety, prípadne návrhy na zmeny môžete zasielať do 13. mája 2016 na e-mail adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , alebo zverejniť v Knihe návštev na web stránke.

Sociálno-zdravotná komisia
Prezídia APVV

 
Oznam sociálno-zdravotnej komisie
Pondelok, 04 apríl 2016

SZK - priznávanie starobných dôchodkov

     Sociálna poisťovňa začala po roku 2013 priznávať starobné dôchodky poberateľom výsluhových dôchodkov (zákon č.328/2002 Z.z.) z dôvodu zvýhodnenia vyplývajúceho z výkonu služby v I. a II. kategórii funkcií. Zamietala však priznanie starobných dôchodkov v prípadoch, kedy poberateľ výsluhového dôchodku nemal požadovaný počet rokov vo zvýhodnených kategóriách (min. 15 rokov, prípadne iba v III. kategórii), splnil podmienku dôchodkového veku (62 rokov) ale nesplnil podmienku 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme (mimo výkonu služby).

Celý článok...
 
Informácia Prezídia APVV
Štvrtok, 12 november 2015

     Naše občianske združenie má v súčasnosti v rámci SR 44 miestnych organizácii, v ktorých je viac ako 5600 členov. Takýto počet osôb si vyžaduje venovať zvýšenú pozornosť nielen vedeniu ale aj využívaniu evidencií, napr. zasielaní blahoprianí pri jubilejných výročiach narodenín, mesačnom zverejňovaní oslávencov na našej web stránke atď. Aj vzhľadom na tieto skutočnosti a tiež s cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa všeobecne záväzných predpisov, bola v APVV vytvorená aj jednotná evidencia členov v elektronickej forme (OFFICE - Excel).

Celý článok...
 

Pridružené členstvo

Klub príslušníkov PZ Trebišov

Kto má meniny?

Piatok, 9. december 2016

Dnes má meniny
Izabela
Zajtra má meniny
Radúz

Aktuálny čas

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2016 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk