PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
2 Hostí 1 Člen
  • Jozefjancovic
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Streda, 01 február 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (44) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 31.5.2017 je 5624.

 
Oznam prezídia APVV
Utorok, 13 jún 2017

     Prezídium APVV pripravilo na rokovanie XII. kongresu návrh na zmenu a doplnenie našich stanov a rokovacieho poriadku. Návrhy na zmenu a doplnenie sú vyznačené červenou farbou, resp. prečiarknutím pôvodného textu. Svoje návrhy a pripomienky zasielajte priamo predsedovi právnej komisie na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. . Materiál si môžete pozrieť tu: stanovy na pripomienkovanie, rokovací poriadok na pripomienkovanie.

Prezídium APVV

 
Informácia prezídia APVV
Nedeľa, 14 máj 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe v súvislosti so zverejnenou Predbežnou informáciou k návrhu MPSVaR SR na valorizáciu dôchodkov od roku 2018 (Slov-lex) uplatnila v ustanovenej lehote pripomienku verejnosti, ktorú pripravila naša SZK v tomto znení:

Celý článok...
 
Správa MO Rožňava
Pondelok, 26 jún 2017

 Streľby - vyhodnotenie

     Dňa 25.6.2017 od 8:00 h sa uskutočnil 1. ročník streleckej súťaže z pištole o Putovný pohár predsedu MO APVV Rožňava, ktorého sa zúčastnili štyria záujemcovia.

Celý článok...
 
Oznam MO Nové Zámky
Pondelok, 19 jún 2017

      Národná transfúzna stanica Nové Zámky sa na nás obrátila so žiadosťou, nakoľko majú nedostatok krvi, o darovanie tejto tekutiny.
     Na základe tejto žiadosti, predseda MO APVV Nové Zámky sa obracia na našich členov ako i rodinných príslušníkov, kamarátov, bývalých kolegov, sympatizantov našej organizácie, aby sa v dňoch od 20. do 30. júna 2017 zúčastnili na darovaní krvi.

Celý článok...
 
Správa MO Košice.
Nedeľa, 18 jún 2017

 Oslavy Dňa polície a posednie pri guláši

     Dňa 15. júna 2017 sa pri príližitosti osláv Dňa Policajného zboru, v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach, konalo stretnutie členov MO APVV Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach (riaditelia odborov a samostatných oddelení), OR PZ Košice, OR PZ Košice-okolie, SOŠ PZ Košice, útvarov Prezídia PZ a MV SR dislokovaných v Košiciach, OZP v SR, Slovenskej sekcie IPA, viceprimátora mesta Košice a ďalších. Na stretnutie boli pozvaní tí členovia MO APVV, ktorí v tomto rokku oslávili resp. oslávia okrúhle životné jubileá, t.j. 50. 55, 60, 65, 70, 71, 72, 73 až 91, ktoré v tomto roku oslávi najstarší člen p. Andrej Ferko. Akcie sa zúčastnilo 90 členov a 20 hostí.

Celý článok...
 
Oznam MO Bratislava mesto a okolie
Štvrtok, 15 jún 2017

      V súlade s plánom činnosti MO APVV Bratislava mesto a okolie na rok 2017 oznamujeme svojim členom, že dňa 15. júla 2017 (sobota) o 12:00 h organizuje posedenie pri guláši na poľovníckej chate v obci Jelka, na ktoré srdečne pozýva všetkých svojich členov aj s rodinami. Záväzné prihlásenie je potrebné oznámiť do 9.7.2017 p.Juríčekovej, tel.: 0905 962735, prípadne e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. . Pozvánku si môžete pozrieť tu.
     Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Imrich Holocsi
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie

 
Správa MO Nové Zámky
Pondelok, 05 jún 2017

      MO APVV Nové Zámky v spolupráci s obcou Čechy dňa 3.6.2017 usporiadala v priestoroch parku obce Čechy už VI. ročník súťaže vo varení guláša. Súťaže sa zúčastnilo 7 trojčlenných družstiev. Nezávislá porota vyhlásila za absolútneho víťaza súťaže družstvo MASTER TECHNIK. Toto družstvo ns bude dňa 17.6.2017 reprezentovať na krajskom kole súťaže vo varení gulášu, ktoré organizuje MO APVV Komárno a uskutoční sa v obci Iža.

Celý článok...
 
Správa MO Žilina
Štvrtok, 01 jún 2017

      Členovia predsedníctva MO APVV Žilina dňa 27.5.2017 zorganizovali pre svojich členov neformálnu akciu "posedenie pri guľáši", na ktorej sa zúčastnilo 35 našich členov. Akcia sa vydarila, nálada bola dobrá a počasie nám prialo.
     Prišli aj hostia z Veteran polície Českej republiky spolu s koordinátorom Zlínskeho kraja Mgr. Ivanom Hrbáčkom a našu akciu podporil svojou účasťou aj prvý viceprezident PZ plk. JUDr. Jaroslav Málik.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Viliam Sypták
podpredseda MO APVV Žilina

 
Správa MO Michalovce
Štvrtok, 01 jún 2017

      Dňa 27.5.2017 sa v priestoroch Domu spoločenských služieb a vínneho dvora v obci Malý Horeš, za účasti prezidenta APVV a siedmich hostí, konala súťaž vo varení guľášov trojčlenných družstiev MO APVV Michalovce. V príjemnom prostredí nám prialo počasie a nálada zúčastnených bola vynikajúca. Po ochutnávke vín z horešských pivníc sme si pochutnali nielen na súťažných guľášoch, ale i na guľáši z diviny uvareným rodinou Paľovou, ktorá nám ako predjedlo doniesla domáce koláče. Záver pohostenia tvorila kamenecká pochúťka s knedľami. Súťažiace družstva obdržali diplomy a vecné dary s logami APVV. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

 
Oznam 1. viceprezidenta APVV
Nedeľa, 14 máj 2017

     V dňoch 3. a 4. mája 2017 zasadalo prezídium APVV, ktoré okrem iného rokovalo aj o likvidácii písomnosti uložených v archíve. 1. viceprezident informoval prezídium o tom, že po vykonanej skartácií písomnosti zostali voľné dve použiteľné oceľové skrine, ktoré boli zakúpené 12.4.2012 za 237,48 EUR (1 ks). Prezídium po zvážení rozhodlo, že skrine sa môžu odpredať za zostatkovú odpisovú hodnotu, čo je 39,58 € za kus.
     Vyzývame našich členov, aby svoj záujem o kúpu si uplatnili najneskôr do 31.5.2017 priamo u 1. viceprezidenta. Skrine sú umiestnené v Bratislave a ich prevoz si záujemca zabezpečí na vlastné náklady.

JUDr. Martin Sitiar
1. viceprezident APVV

 
Informácia prezídia APVV
Piatok, 12 máj 2017

     Dňa 3. a 4. mája 2017 sa konalo už III. zasadanie prezídia. Okrem iných dôležitých otázok prezídium schválilo aj interné predpisy, ktoré upravujú postup pri činnostiach súvisiacich napr. s vydávaním členských preukzaov, preregistráciou členov, ukončením členstva, vedením administratívnej agendy a ďalšie (smernice sú zverejnené na web stránke - Na stiahnutie, Smernice) tak, ako bolo uložené na XI. kongrese.
     Okrem toho pripravilo aj návrh na zmenu a doplnenie Smernice o hospodárení a návrh Smernice o evidovaní, odpisovaní a účtovaní dlhodobého majetku a odpisový plán hmotného a nehmotného majetku. Tieto smernice budú predmetom rokovania najbližšieho kongresu a sú zverejnené na web stránke (Na stiahnutie, Smernice) za účelom možnosti ich pripomienkovania každým členom.

Prezídium APVV

 
Oznam MO Považská Bystrica
Piatok, 28 apríl 2017

      MO APVV Považská Bystrica oznamuje svojim členom, že dňa 30. júna 2017 (piatok) o 16:00 hod. bude "posedenie pri guláši" na salaši v Považskom Podhradí. Účasť na posedení treba záväzne potvrdiť na tel. čísle predsedu: 0903 213003 do 15.6.2017.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica

 
Informácia prezidenta APVV
Piatok, 23 december 2016

      Dňa 4.11.2016 som sa, na základe pozvania, ako hosť zúčastnil Národného kongresu Slovenskej sekcie International Police Association (IPA), kde som mal možnosť aj vystúpiť. Využil som túto príležitosť aj na zhodnotenie doterajších vzájomných vzťahov a predniesol som aj návrh na skvalitnenie spolupráce a možnosť podpísania dohody o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou sekciou IPA a APVV. Táto naša iniciatíva bola akceptovaná a v súčasnosti pripravujeme návrh takejto dohody a tento bude predložený Slovenskej sekcii IPA začiatkom roka na pripomienkovanie.

Celý článok...
 
Oznam Prezídia APVV
Pondelok, 28 november 2016

     Vzhľadom na aktivity Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti riešenia kompenzácie rozdielov v úrovni starobných dôcodkov priznaných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných po tomto dni, sme dňa 28. novembra 2016 doručili generálnemu riaditeľovi Sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR stanovisko nášho občianskeho združenia k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov k novému výpočtu sumy starobného dôchodku staro dôchodcov, ktorý bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 (Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. zverejnená Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v rámci pripomienkového konania dňa 18. novembra 2016 na www.slov-lex.sk). Text listu si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Informácia Prezídia APVV - 2%
Pondelok, 07 november 2016

     Vážení členovia APVV,
     aj totu cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že Asociácii policajtov vo výslužbe, daňové úrady (Finančné riaditeľstvo SR) v tomto roku poukázali sumu 2573,59 € z podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb a zároveň informovať, že tieto finančné prostriedky boli využité na podporu činnosti tých miestnych organizácii APVV, z ktorých okresov boli poukázané, o čom rozhodli predsedovia našich miestnych organizácii na XI. kongrese APVV.

Celý článok...
 
Správa prezídia APVV
Pondelok, 26 september 2016

      V dňoch 21.-23.9.2016 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už XI. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 41. z 44. miestnych organizácii združenia a predseda Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov.

Celý článok...
 
Informácia o zmene právnej úpravy a odvolacieho orgánu
Nedeľa, 18 september 2016

     Vážený pán prezident,
na základe splnomocnenií zastupujem množinu členov vášho združenia v súdnych konaniach o odvolaniach voči rozhodnutiam Sociálne poisťovne vo veciach starobných dôchodkov.
     Vzhľadom na spoluprácu a potrebu informovanosti členov Vášho združenia by som Vás chcel upozorniť na zmeny súvisiace s rekodifikáciou civilného súdneho procesu spočivajúcou aj v zrušení zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku ........ Celý list si môžete prečítať tu.

Ing. Eduard Pokorný
prezident APVV

 
Oznam Prezídia APVV
Sobota, 20 august 2016

     Vzhľadom k tomu, že Vláda SR dňa 17.8.2016 na svojom rokovaní schválila návrh doplnenia zákona č. 461/2003 Z.z. tak, ako bol predložený MPSVaR (minimálna hranica 2% a bez zmeny v zákone 328/2002 Z.z.), prezídium APVV zaslalo v mene občianskeho združenia listy priamo predsedovi Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a predsedníčke Výboru NR SR pre sociálne veci. Text listu si môžete pozrieť tu. Návrh doplnenia zákona bude na programe 8. rokovania NR SR (6. - 23.9.2016).

Prezídium APVV

 
Programové zameranie na roky 2016 - 2020
Štvrtok, 11 august 2016

     V tomto roku končí po 4 rokoch v APVV tretie volebné obdobie prezídia. Na XI. kongrese (21.-23.9.2016) bude okrem volib nového prezídia potrebné prerokovať a schváliť aj materiál, ktorý určí stratégiu smerovania nášho občianskeho združenia na ďalšie 4 roky. Materiál bol po spracovaní zaslaný na pripomienkovanie všetkým navrhnutým kandidátom na členov nášho prezídia. Po jeho doplnení a úprave ho predkladáme ako návrh na diskusiu, pripomienkovanie a zaujatie stanovísk, ktoré je možné zasielať priamo na e-mail adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. do 12.9.2016. Návrh materiálu bol zaslaný aj všetkým predsedom našich miestnych organizácii na ich e-mail adresy.
     Ide o otvorený materiál, ktorý bude po zapracovaní zaslaných pripomienok a návrhov na doplnenie predložený na rokovanie XI. kongresu. Návrh materiálu tu.

JUDr. Hristo Gluškov
1. viceprezident APVV

 
Oznam prezídia APVV
Piatok, 15 júl 2016

     Prezídium APVV v rámci medzirezortného pripomienkového konania zaslalo MPSVaR SR v mene občianského združenia APVV zásadnú pripomienku k riešeniu spôsobu valorizácie dôchodkových dávok podľa všeobecného systému v roku 2017 (návrh, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Text listu si môžete pozrieť tu. Medzirezortné pripomienkové konanie končí 21.7.2016 a k návrh je možné zasielať pripomienky aj verejnosťou, napr. aj na www.slov-lex.sk/domov, alebo písomne priamo predkladateľovi návrhu zákona MPSVaR SR.

prezídium APVV

 

Pridružené členstvo

Klub príslušníkov PZ Trebišov

Kto má meniny?

Streda, 28. jún 2017

Dnes má meniny
Beáta
Zajtra má meniny
Peter a Pavol a Petra

Aktuálny čas

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2017 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk