PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
1 Hosť
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Streda, 01 november 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (45) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe je k 31.3.2019 5653.

 
Informácia prezídia APVV
Streda, 20 február 2019

Informácia k priebehu legislatívneho procesu prijímania novely zákona č. 328/2002 Z. z. k návrhu nového modelu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia od roku 2019

     V súlade s úlohou XIII. kongresu APVV prezídium APVV aktívne vstupovalo do prípravy návrhu nového modelu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia od roku 2019.
    
K tejto problematike sa už dňa 16. 10. 2018, z podnetu prezídia APVV, uskutočnilo rokovanie s riaditeľom  OSZ SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta a 1. viceprezidenta. Na tomto stretnutí  sme boli informovaní, že konečný návrh možného nového spôsobu zvyšovania VD bude predložený tak:
·     aby tento nový spôsob bol akceptovaný čo najväčším počtom poberateľov týchto dávok,
·     že bude  riešiť toto zvyšovanie efektívnym, spravodlivým a jasným spôsobom na dlhšie obdobie,
·     aby zohľadňoval dopad na osobitné účty, vývoj t. j. každoročné zvyšovanie priemerných hodnôt výsluhových dôchodkov, zvyšovanie platov policajtov s prihliadnutím nielen na rok 2019, 2020 ale aj ďalšie roky.

Celý článok...
 
Oznam MO Pezinok
Piatok, 26 apríl 2019

      MO APVV Pezinok pozýva svojich členov a rodinných príslušníkov na spoločenské posedenie pri varení guláša. Akcia sa uskutoční dňa 25. mája 2019 pri vodnom mlyne na Malom Dunaji v Jelke. Začiatok varenia je stanovený na 9:00 h. Guláš sa bude podávať od 13:00 h.

Celý článok...
 
Oznam MO Bratislava II
Utorok, 23 apríl 2019

     MO APVV Bratislava II pozýva svojich členov dňa 6. mája 2019 o 15:30 h na akciu "Vzdanie úcty" pamiatke slovenskému vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi M. R. Štefánikovi a to položením venca k mohyle v Ivanke pri Dunaji. V tomto roku (4. mája) si všetci pripomenieme 100. výročie jeho tragickej udalosti. Už tradične spätne po dobu niekoľkých rokov považuje naša MO Bratislava II za dôležité a významné, aby sa v mene APVV prejavila úcta človeku, ktorý sa v mnohých smeroch zaslúžil o zviditeľnenie Slovákov a Slovenska vo svete.
     Po ukončení akcie sa presunieme na námestie v Ivánke pri Dunaji do neďalekého gastronomického zariadenia, kde posedíme pri kávičke s občerstvením a najchutnejších langošoch v širokom okolí. Žiadam všetkých záujemcov, ktorí plánujú sa tejto akcie zúčastniť, aby sa najneskôr do 5.5.2019 telefonicky prihlásili u JUDr. Michala Mešťana na mobil 0903 462999.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II

 
Oznam MO Dolný Kubín
Utorok, 16 apríl 2019
      Dňa 11. mája 2019 o 6:30 h za spolupráce s MO SRZ Dolný Kubín sa uskutočnia preteky dvojíc "MÁJOVÝ KAPOR 2019" na štrkovisku Párnica, jazero 1a2 (revír č.: 3-4170-1), na ktoré pozývam všetkých členov MO APVV Dolný Kubín, ktorí sú členmi MO SRZ Dolný Kubín a majú platné doklady na lov rýb. Na pretek sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. alebo formou SMS správy na mobil: 0905 938044. Uzávierka prihlášok bude dňa 6.5.2019.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín

 
Oznam MO Bratislava II
Štvrtok, 11 apríl 2019

      V "Pláne činnosti MO APVV Bratislava II na rok 2019" sme si okrem iného odsúhlasili aj ušľachtilú činnosť - darcovstvo krvi. Dňa 28.3.2019 naša členka Mgr. Dušana Matulová a jej priateľ Dávid Petruš, využili danú možnosť a ako prví členovia z našej MO darovali krv v NTS Bratislavskej Ružinovskej nemocnici a to pod hlavičkou našej organizácie. I touto cestou by som sa im chcel poďakovať za tento šľachetný čin.

Celý článok...
 
Oznam MO Dolný Kubín
Nedeľa, 07 apríl 2019
      Dňa 5. mája 2019 o 8:00 h na strelinici v Hruštíne za spolupráce so streleckým klubom SURFÍN Tvrdošín sa uskutoční strelecká súťaž v mierenej streľbe z veľkokalibrovej pištole, na ktorú pozývam všetkých členov MO APVV Dolný Kubín. Strieľať sa bude z vlastnej pištole, vlastným strelivom. Bližšie informácie na mobile 0903 955788 alebo 0905 784894.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín

 
Informácia Prezídia APVV
Štvrtok, 31 január 2019

Informácia k aktuálnemu stavu zvyšovania výsluhových dôchodkov od roku 2019

     MV SR predložilo, dňa 30.1.2019 návrh novely zákona č. 328/2002 Z. z. k zvyšovaniu dávok z výsluhového zabezpečenia od 1.7.2019, do "skráteného" medzirezortného pripomienkového konania takto: 

Celý článok...
 
Infromácia Prezídia APVV
Utorok, 15 január 2019

Informácia z rokovania dňa 11. 1. 2019 na MV SR
k zvyšovaniu výsluhových dôchodkov od roku 2019

     Prezídium APVV venuje mimoriadnu pozornosť aj príprave riešeniu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia (ďalej len „VD“) od roku 2019 tak ako sa na tom dohodli predsedovia našich miestnych organizácii na XIII. kongrese v septembri 2018.
     K tejto problematike sa už dňa 16. 10. 2018, z podnetu prezídia APVV, uskutočnilo rokovanie s riaditeľom  Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta a 1. viceprezidenta. Na tomto stretnutí  riaditeľ odboru informoval, že konečný návrh možného nového spôsobu zvyšovania VD bude predložený tak:
Celý článok...
 
Napísali o nás
Štvrtok, 06 december 2018

     Napísali o nás v eZvesti MV SR, vydanie 35/2018, celý článok si môžete pozrieť tu.

 
Napísali o nás
Nedeľa, 28 október 2018

     Napísali o nás v eZvesti MV SR, vydanie 26/2018, celý článok si môžete pozrieť tu.

 
Informácia Prezídia APVV
Pondelok, 22 október 2018

Informácia z rokovania na MV SR
k možnej spolupráci APVV na úseku prevencie kriminality

     Dňa 16. 10. 2018 sa z podnetu prezídia APVV uskutočnilo rokovanie k tejto problematike s tajomníčkou Rady Vlády SR pre prevenciu kriminality Mgr. Petrou BARNOVOU na MV SR, Bratislava, Drieňová 22.
     Za APVV sa rokovania zúčastnili: prezident JUDr. Hristo Gluškov a  1. viceprezident JUDr. Martin Sitiar.

Celý článok...
 
Informácia Prezídia APVV
Pondelok, 22 október 2018

Informácia z rokovania na MV SR
k zvyšovaniu výsluhových dôchodkov od roku 2019

     Dňa 16. 10. 2018 sa z podnetu prezídia APVV uskutočnilo rokovanie k tejto problematike s riaditeľom  Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta a 1. viceprezidenta.

Celý článok...
 
Informácia Prezídia APVV
Pondelok, 22 október 2018
Informácia z rokovania na MV SR k zabezpečeniu zdravotnej
a kúpeľnej starostlivosti výsluhových dôchodcov.

     Dňa 15. 10. 2018 sa z podnetu prezídia APVV uskutočnilo rokovanie k tejto problematike s riaditeľom  Odboru zdravotníctva  SPaSČ MV SR  MUDr. Gustávom UŠIAKOM.
     Za APVV sa rokovania zúčastnili: prezident JUDr. Hristo Gluškov a  1. viceprezident JUDr. Martin Sitiar.

     Stretnutie sme vyvolali aj preto, že riaditeľ odboru zdravotníctva  do svojej funkcie nastúpil dňa 1. 9. 2018 po odchode MUDr. Gvozdjakovej a doposiaľ sme nemali možnosť sa s ním kontaktovať.

Celý článok...
 
Správa prezídia APVV
Sobota, 22 september 2018

      V dňoch 19. - 21.9.2018 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už XIII. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 42. z 45. miestnych organizácii združenia, štátny tajomník MV SR, riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR, zástupcovia pridružených členov APVV a organizácii, s ktorými APVV spolupracuje.

Celý článok...
 
Ochrana osobných údajov
Piatok, 01 jún 2018

     Dňa 25.5.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti boli v APVV vykonané potrebné opatrenia na zosúladenie doterajších opatrení v APVV s týmto zákonom.

Celý článok...
 
Aktuálna informácia k valorizácii VD od roku 2018
Pondelok, 16 apríl 2018

     Aj napriek tomu, že ešte nebolo oficiálne zverejnené vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania vychádzajúc zo zverejnených dostupných informácii, bol návrh novely zákona predložený do ďalšieho legislatívneho procesu s tým, že sa navrhuje "iba" valorizácia na rok 2018 a tak ako bola navrhovaná, čiže 0,60 Euro za každý skončený rok služobného pomeru. Príčinou je najmä to, Ministerstvo financií SR trvá na svojej zásadnej pripomienke a preto sa z návrhu vypustila zmena systému valorizácie výsluhových dôchodkov podľa § 68. Návrh predkladaného materiálu si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Rozporové konanie na MV SR
Pondelok, 16 apríl 2018

     Dňa 12.4.2018 sme sa na základe pozvania MV SR zúčastnili tzv. rozporového konania. Predkladateľ návrhu novely zákona to musel urobiť, nakoľko neakceptoval naše návrhy v uplatnenej zásadnej hromadnej pripomienke. Na rozporovom konaní sa za MV SR zúčastnili generálny tajomník, generálny riaditeľ Spa SČ, riaditeľ OSZ a zástupca odobru bezpečnostnej legislatívy. Za APVV prezident a 1. viceprezident. Zástupcovia MV SR nás informovali o stave jednotlivých osobitných účtov a skutočnosťou, že zvýšenie výsluhových dôchodkov (garancia ich zvýšenia) v krátkodobom ale aj dlhodobom horizonte je možná iba v prípade, že budú do týchto účtov zvýšené odvody, t.j., že budú zvyšované platy. Keďže ani na rozporovom konaní rozpor odstránený nebol, bude návrh novely zákona predkladateľom daný do ďalšieho legislatívneho procesu s týmto rozporom. Písomné stanovisko APVV k výsledkom rozporového konania si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Valorizácia VD od roku 2018 – priebežná informácia
Utorok, 10 apríl 2018

     Prezídium Asociácie policajtov vo výslužbe uplatnilo v deň zverejnenia na portáli Slov-lex zásadnú hromadnú pripomienku nášho občianskeho združenia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého predmetom je "zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie) dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré sú uhrádzané z osobitných účtov". Návrh bol MV SR predložený do skráteného medzirezortného pripomienkového konania dňa 3.4.2018.

Celý článok...
 
Valorizácia výsluhových dôchodkov
Utorok, 03 apríl 2018

     Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "MV SR") predložilo dňa 3. apríla 2018 do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 328/2002 Z. z."), ktorého predmetom je návrh právnej úpravy valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia, t.j. zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie) týchto dávok.
     Prezídium vzhľadom na absenciu garancie minimálnej sumy valorizácie pre prípad, že v niektorom roku nebudú zvýšené funkčné platy, resp. ich zvýšenie bude nízke uplatnilo (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/174) v rámci medzirezortného pripomienkového konania zásadnú hromadnú pripomienku. Jej text si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Oznam Prezídia APVV
Utorok, 20 február 2018

Asociácia policajtov vo výslužbe

Vyjadrenie

(Legislatívne pravidlá Vlády SR čl. 10 ods. 3, schválené uznesením vlády Slovenskej republiky zo 4. mája 2016 č. 164) k zverejnenej predbežnej informácii: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov, ktorého predmetom je návrh právnej úpravy valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 41 z 43

Kto má meniny?

Piatok, 26. apríl 2019

Dnes má meniny
Jaroslava
Zajtra má meniny
Jaroslav

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2019 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk