Predsedníctvo MO APVV Michalovce zvoláva svojich členov k súťaži trojčlenných družstiev vo varení guľášov, ktorá sa uskutoční dňa 1. júna 2019 (sobota) so začiatkom o 10:00 h na nádvorí Obecného úradu Ladomírov.

     Prezentácia súťažiacich družstiev sa vykoná o 9:30 h, aby mali dostatočný časový priestor k prevzatiu si tovaru a rozloženiu kotlíkov, nádob a náčinia. Organizátor zabezpečí po 1,5 kg čerstvého mäsa, ako aj zemiaky a cibuľu podľa požiadaviek vedúcich družstiev. Ingrediencie si zabezpečí každé družstvo samostatne. Porotu budú tvoriť šéfkuchár a kuchár protiľahlej reštaurácie a jeden z pozvaných hostí. Pre všetkých zúčastnených bude podané občerstvenie a taktiež guľáš, ktorý nám aj tento rok pripraví rodina Paľová. V prípade priaznivého i nepriaznivého počasia nám budú k dispozícii aj vnútorné priestory kultúrneho domu. Z dôvodu materiálneho zabezpečenia svoju účasť i počty a zloženie súťažiacich družstiev nahláste predsedovi MO APVV Michalovce na mobilné číslo 0908 215800 najneskôr do 28.5.2019.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

 

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 23. mája 2019

aktualizované: Fórum, Rekreačná starostlivosť

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hlavné menu", "Miestne organizácie" a potom treba kliknúť na mesto, kde sa otvorí podmenu a tam nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.