V "Pláne činnosti MO APVV Bratislava II na rok 2019" sme si okrem iného odsúhlasili aj ušľachtilú činnosť - darcovstvo krvi. Dňa 28.3.2019 naša členka Mgr. Dušana Matulová a jej priateľ Dávid Petruš, využili danú možnosť a ako prví členovia z našej MO darovali krv v NTS Bratislavskej Ružinovskej nemocnici a to pod hlavičkou našej organizácie. I touto cestou by som sa im chcel poďakovať za tento šľachetný čin.

    V zmysle dohody, ktorú ma naša asociácia uzatvorenú s Nemocnicou Sv. Michala MV SR sme rokovali s RNDr. Janou Lučeničovou a dohodli sme sa, že ďalšie odbery budú organizované s ich pomocou a bude to naša spoločná akcia. Stane sa tak 4. júna 2019. Na tento odber sú za našu MO zatiaľ prihlásení Ing. Janka Hlásna, Mgr. Martin Sitiar a p.Tibor Bóžing.
     Vážení členovia, v prípade že máte záujem darovať krv aj ďalší a to aj z ostatných MO APVV v Bratislavskom kraji, prihláste sa najneskôr do 25. mája 2019 na číslo 0908 767306, kedy sa bude uzatvárať zoznam záujemcov o túto aktivitu.
     S potešením budeme propagovať tento Váš šľachetný a nanajvýš spoločensky potrebný akt, ktorým prispejete k záchrane života a zdravia nejednému občanovi.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 23. mája 2019

aktualizované: Fórum, Rekreačná starostlivosť

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hlavné menu", "Miestne organizácie" a potom treba kliknúť na mesto, kde sa otvorí podmenu a tam nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.