Členská schôdza 2019
Dňa 15.3.2019 sa konala v zasadačke OO PZ SNV členská schôdza MO Spišská Nová Ves, na ktorej sa zúčastnil aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov. Pozvanie prijali aj primátor mesta SNV Ing. Pavol Bečarik, riaditeľ OR PZ SNV plk.JUDr.Jaroslav Dulík a za Zväž vojakov SR v SNV p.Ladislav Janíček.

Výročná členská schôdza
Dňa 26.3.2018 sa v zasadačke OO PZ Spišská Nová Ves konala výročná členská schôdza MO Spišská Nová Ves za účasti prezidenta APVV JUDr. Christa Gluškova.

Stretnutie pri guláši
Dňa 24.6.2018 zorganizovala MO Spišská Nová Ves na Spišskom salaši pri Spišskom Podhradí stretnutie pri guláši, ktorého sa zúčastnilo 55 našich členov a rodinných príslušníkov.

Členská schôdza 2014

Členská schôdza 2011

Putovný pohár riaditeľa OR PZ v Spišskej Novej Vsi
13.11.2009 - strelecká súťaž ozbrojených zložiek Spiša o putovný pohár okresného riaditeľa PZ v Spišskej Novej Vsi.