Členská schôdza 2019
Dňa 28.2.2019 sa konala výročná členská schôdza MO Ružomberok - Okolie. V úvode schôdze sme privítali členov MO a hostí, a to za ZVJS Ružomberok ekonómku Ing. Sivkovú, predsedníčku Klubu dôchodcov Alenku Vinžíkovú a návštevou nás poctil aj primátor mesta Ružomberok MUDr.Igor Čombor, PhD.

Posedenie pri predvianočnej kapustnici
Dňa 13.12.2018 sa v ANIMA CAFÉ konalo posedenie členov MO Ružomberok - Okolie pri predvianočnej kapustnici. Akcia bola vydarená, niesla sa vo veľmi dobrej nálade, ku ktorej prispeli naši dvaja muzikanti p.Mišovič a p.Babic. Zišlo sa nás skoro 80 členov.


V Kováčovej je vždy výborne
Do plánu akcií MO Ružomberok - Okolie pre rok 2018 sa dostala aj krátkodobá rekreácia v LRS ZVJS SR Kováčová s termínom od 5.11 - 7.11.2018 pre 50 osôb. Toto stredisko je veľmi atraktívne, obľúbené a má aj svoju tradíciu. Býva oň vždy veľký záujem a aj tento termín bol v krátkom čase naplno obsadený.


Pietna spomienka pri pomníku "Slobody slovenského národa"!
Dňa 9.11.2018 sme si pietnou spomienkou pripomenuli 100. výročie I. svetovej vojny, vznik Československej republiky, Martinskú deklaráciu a Deň veteránov.


Už tretíkrát v Zakopanom
V dňoch 23.8.-26.8.2018 sme navštívili formou krátkodobej rekreácie Poľské mesto Zakopané. Prihlásilo sa 31 záujemcov a do rekreačno-rehabilitačného strediska PARZENICA sa prepravili vlastnou dopravou.


Posedenie pri guláši
Tak, ako každý rok, aj v tomto roku zorganizovala MO Ružomberok - Okolie priateľské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová. Pochutnali sme si na dobrom guláši, pri pivečku a vínečku, na harmonike nám zahral p.Vladimír Mišovič a na gitare p.Dušan Babic.


Členská schôdza
Dňa 1.3.2018 sa konala členská schôdza MO Ružomberok - Okolie. Za prácu a činnosť v APVV bolo desiatim členom odovzdané Členské uznesenie APVV.


Predvianočná kapustnica
Dňa 14.12.2017 sa v ANIMA CAFÉ Ružomberok uskutočnilo posedenie členov MO Ružomberok-okolie pri predvianočnej kapustnici.


Krátkodobá rekreácia v Zakopanom
V dňoch 31.8.-3.9.2017 sme strávili krátkodobú rekreáciu v Poľsku v stredisku "Parženica". Navštívili sme Gubalowku (11123 m.n m.), múzeum voskových figurín, viacero kostolov, areál zimných športov atď.


Spoločenské posedenie
MO Ružomberok - Okolie usporiadala spoločenské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov. Zároveň sa konal aj tenisový turnaj o "Pohár predsedu".


Kováčová splnila očakávanie
V dňoch 3.4.-5.4.2017 MO Ružomberok - Okolie zorganizovala rekreáciu do LRS ZVJS Kováčová. Zúčastnilo sa 40 prihlásených.


Tenisový turnaj a posedenie pri guláši
MO Ružomberok - Okolie usporiadala tenisový turnaj pre svojich členov. Hralo sa o Pohár predsedu MO APVV, víťazom sa stal Ladislav Nemček. Zároveň bolo uskutočnené spoločenské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová.


Rekreačný pobyt v Kováčovej
V dňoch 18-20.3.2016 sme sa zúčastnili aj s rodinnými príslušníkmi víkendového pobytu v Rekreačnom zariadení Kováčová.


Členská schôdza
Dňa 25.2.2016 sa uskutočnila výročná členská schôdza. Počet prítomných bol 57 a hosť za ÚVTOS Ružomberok - riaditeľ pplk. Anton Majzel.


Rekreácia v LRS ZVJS Kováčová
V dňoch 13.-15.5.2015 sme sa ako kolektív zúčastnili krátkodobej rekreácie v LRS ZVJS Kováčová.


Prechod MALATINSKOU MAGISTRÁLOU
Dňa 14.2.2015 na pozvanie starostu obce Malatiná sa niektorí členovia zúčastnili XIV. ročníka zimného lyžiarskeho a pešieho prechodu MALATINSKOU MAGISTRÁLOU.


Členská schôdza
Dňa 20.2.2015 sa konala členská schôdza MO Ružomberok - Okolie. Prítomní boli aj hostia - pplk.Anton Majzel (riaditeľ ÚVTOS), JUDr. Jaroslav Pavlík (predseda MO Ružomberok), pplk.v.v.Ing. Ján Chyla (predseda Klubu posádky Ružomberok).


Stretnutie s novozvoleným primátorom
Dňa 8.1.2015 predseda MO Ružomberok - Okolie Ondrej Škvarek, predseda MO Ružomberok JUDr. J.Pavlik a zástupcovia ZV SR Klubu posádky Ing. Ján Chyla, RSDr. Jozef Kudlička boli pozvaní na stretnutie s novozvoleným primátorom mesta Ružomberok MUDr. Igorom Čomborom PhD.


Ružomberok spomína na obete vojnových konfliktov
Dňa 11.11.2014 si zástupcovia Zväzu vojakov SR - Klubu posádky Ružomberok, MO APVV Ružomberok - Okolie v spolupráci s MsÚ Ružomberok a zástupcami cirkví v Ružomberku uctili pamiatku všetkých vojnových veteránov a nevinných obetí ozbrojených konfliktov vo svete.


Boli sme v Kováčovej
V dňoch 20.5.-22.5.2014 sa uskutočnila krátkodobá rekreácia v LRS Kováčová pre našich členov a ich rodinných príslušníkov.


Zájazd do Omšenia
V dňoch 25.-27.11.2013 sa členovia MO Ružomberok - okolie zúčastnili krátkodobej rekreácie v LRS v Omšení.


Víkendový pobyt
V dňoch 23. - 25.9.2011 sa členovia MO Ružomberok - Okolie zúčastnili víkendového rekreačno-rehabilitačného pobytu v Rekreačno-rehabilitačnom zariadení Kováčová s rodinnými príslušníkmi.


Stretnutie pri guláši
Dňa 24.6.2011 sa konalo stretnutie členov MO APVV Ružomberok - Okolie pri guláši na futbalovom ihrisku v obci Ludrová.


Stretnutie členov
27.6.2008 - uskutočnilo sa stretnutie členov APVV Ružomberok - okolie v rekreačnom stredisku Kráľová Lehota.