Dňa 26.7.2021 sa v príjemnom prostredí hotela Čingov na Čingove konala riadna členská schôdza APVV Spišská Nová Ves, kde bola bilancovaná doterajšia činnosť APVV za predošlé obdobie. Ako hostia brali účasť prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, primátor mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavol Bečarik, riaditeľ OR PZ Spišská Nová Ves plk. JUDr. Jaroslav Dulík a za zväz vojakov vo výslužbe p. Ján Dulaj.

     Bolo zvolené aj nové predsedníctvo na ďalšie obdobie v zložení predseda JUDr. František Fabian, podpredseda Vincent Matuňák, pokladník JUDr. Jozef Maričák a členovia Bc. František Spišák a Ondrej Šomšák. Za dlhoročnú prácu v APVV bol p. Jánovi Šandrejovi udelený titul "Čestného predsedu APVV". Po ukončení schôdze bolo podané občerstvenie a pri dobrom guláši si členovia podebatovali a zaspomínali na časy svojej aktívnej služby a poinformovali sa navzájom o svojich aktivitách, nakoľko osobné stretnutia počas pandemických opatrení boli len sporadické. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 28. júla 2021

aktualizované: Parte (MO Kr. Chlmec) Udelené ocenenia, Fotogaléria (MO SN, MO BAII), Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť