Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole a malokalibrovej pušky
 

     Dňa 5. 9. 2019 sa uskutočnil, na strelnici v Nižnej Hutke už IX. ročník súťaže členov MO APVV Košice v streľbe z veľkokalibrovej pištole a VII. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky (malorážka) o putovný pohár predsedu. Akcia mala veľmi dobrú úroveň, prialo nám aj počasie a nechýbalo ani občerstvenie. Strieľalo sa z krátkych guľových zbraní rôzneho kalibru na terč umiestnený vo vzdialenosti 25 metrov a samostatne z malorážky na terče umiestnené vo vzdialenosti 25 metrov. Hlavným rozhodcom bol Ing. Ľudovít Lippai, ktorému patrí poďakovanie aj za vytvorenie podmienok a prenájom strelnice.

VÝSLEDKY

Veľkokalibrová pištoľ

1. Pavol Ďordik       95 bodov
2. Vladimír Volčko   92 bodov
3. Miroslav Dzurik   91 bodov

2011 – víťaz Ďordik
2012 – víťaz Mgr. Dzurik
2013 – víťaz Ďordik
2014 – víťaz Ing. Lippai
2015 – víťaz Ďordik
2016 – víťaz JUDr. Volčko
2017 - víťaz Mgr. Dzurik
2018 – víťaz JUDr. Volčko

Malokalibrová puška

1. Miroslav Dzurik    66 bodov
2. Vladimír Volčko    62 bodov
3. Pavol Ďordik        58 bodov

2013 – víťaz Kotos
2014 -  víťaz Mgr. Dzurik
2015 – víťaz Ďordik
2016 – víťaz Ďordik
2017 – víťaz Ďordik
2018 – víťaz Ďordik

     V obidvoch kategóriách získali víťazi putovný pohár a prvý traja aj diplom a vecné ceny za umiestnenie.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 21. septembra 2019

aktualizované: Parte (MO RV), Fotogaléria (Prezídium APVV, MO KE, MO Kr. Chlmec, MO MT, MO GA), Rekreačná starostlivosť

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.