Predsedníctvo MO APVV Bratislava II, pozýva svojich členov na Posedenie pri vianočnej jedličke“, ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra 2023 o 16:30 h, v CULTUSe – Kultúrny dom Ružinov. Cestovanie MHD: autobus – električka, parkovanie je možné pred vchodom do Cultusu.

     Zároveň Vás informujem, že od 16:00 h si budete môcť uhradiť členský príspevok na rok 2024 v sume 20 €. Žiadam členov, ktorí sa uvedeného posedenia zúčastnia, aby sa nahlásili najneskôr do 10. decembra 2023 na t.č. 0908 767306 z dôvodu zabezpečenia potrebného počtu večere a občerstvenia.
     Členovia, ktorí v tomto roku oslávili svoje jubileum, obdržia „Pamätný list APVV“ a „Pamätnú plaketu“. Z uvedeného dôvodu by sa mali jubilanti tohto posedenia zúčastniť. Každý prítomný člen obdrží nástenný kalendár s písacím perom.

     Členovia predsedníctva sa tešia na Vašu účasť.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 30. novembra 2023

aktualizované: Fotogaléria (MO BAmo, MO NZ, MO MI, MO Kr.Chlmec, Prezídium APVV), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť