Na základe rozhodnutia predsedníctva MO APVV Galanta zo dňa 12. mája 2020, oznamujem všetkým členom miestnej organizácie Galanta, že stretnutie pri varení gulášu, ktoré bolo v zmysle "Plánu činnosti na rok 2020" naplánované na deň 13. júna 2020 v poľovníckej chate v obci Jelka - Kolový mlyn, sa  r u š í.

     Aj napriek postupne uvoľňujúcim zdravotným opatreniam Hlavným hygienikom SR a Vlády SR, týkajúce sa pandémie vírusu COVID - 19, ostávajú niektoré opatrenia aj naďalej v platnosti. Rovnako naďalej pretrváva zvýšené zdravotné riziko výskytu a prenosu daného vírusu medzi obyvateľstvom a to najmä medzi seniormi, ktorí predstavujú najviac ohrozenú skupinu. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné rozhodnúť o zrušení plánovanej akcie.
     Ostatné plánované akcie na rok 2020 zostávajú zatiaľ v platnosti, avšak o ich uskutočnení bude predsedníctvo opäť rozhodovať na základe celospoločenskej zdravotnej a epidemiologickej situácii.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 28. mája 2020

aktualizované: Fotogaléria (MO LM), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.