"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".
 

     Predseda MO APVV Kráľovský Chlmec zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu na 13. marca 2020 o 14:00 h v reštaurácii "Borostyán" v Kráľovskom Chlmci.

Program:

1, Otvorenie, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a návrh plánu činnosti na rok 2020.
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
5, Správa o stave členskej základne.
6, Správa revízora o hospodárení MO APVV za rok 2019.
7, Diskusia.
8, Prijatie uznesenia - záver.

Zoltán Brezo
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 28. marca 2020

aktualizované: Parte (MO RS), Známi členovia, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.