Predsedníctvo MO APVV Prievidza zvoláva podľa čl. 7 ods. 2 Stanov APVV členskú schôdzu spojenú s posedením, ktorá sa bude konať v piatok dňa 24. marca 2023 o 15:00 h v Jedálni u Korca, sídlisko Žabník, Lúčna 12 Prievidza. Svoju účasť potvrď na mobil 0908 732518 do 17.3.2023. Členské známky na rok 2023 si môžete zakúpiť pri prezentácii (ktorí si doteraz nezakúpili).

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 19. marca 2023

aktualizované: Parte (MO KN), Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO RS, MO Štúrovo, MO Spišské Podhradie, MO RK-Okolie, MO Kr. Chlmec), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť