V Ý Z V A !!!
Dobrovoľného darovania krvi

     V súčasnej ťažkej situácii, v ktorej sa nachádzame, Vás chcem touto cestou požiadať o dobrovoľné darovanie krvi. Je nedostatok tejto vzácnej tekutiny, ktorá je potrebná pre záchranu ľudských životov. Preto, kto môžete darovať túto tekutinu, dostavte sa na transfúznu stanicu na Slovensku, darcovia ako aj prvodarcovia.
     Nikdy nie je neskoro začať prvý krát. Ja osobne som začal darovať krv až vo veku 46 rokov a som pravidelným darcom. Už som daroval krv 31 krát. Preto, kto se zdraví, máte vek do 62 rokov, darujte túto vzácnu tekutinu.
     V tejto dobe je potrebné, aby ste telefonicky pred darovaním kontaktovali transfúznu stanicu a bude Vám daný termín na presný čas. Nové Zámky kontaktujte sa na tel. čísle 035 640 0185.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 28. mája 2020

aktualizované: Fotogaléria (MO LM), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.