STRELECKÁ  SÚŤAŽ
12. Ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca.

     Situácia v spoločnosti nebola od začiatku mesiaca marca t.r. priaznivá pre stretávanie sa občanov SR vzhľadom na nový koronavírus COVID-19. Rôzne obmedzenia a zákazy výrazne zasiahli do života jednotlivcov a kolektívov nielen v kultúrnom, športovom a spoločenskom vyžití, ale aj významne zasiahli do už naplánovaných činnosti občianskych združení.
     Strelecká súťaž XII. ročníka o PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU MO APVV Čadca musela byť v mesiaci júni zrušená a mohli sme ju uskutočniť v mesiaci september 2020.

     Pre mnohých policajtov sa stala streľba zo služobnej zbrane koníčkom už počas výkonu služby a mnohí sa tomuto koníčku venujú aj po ukončení služby v polícii. Čas neúprosne každému rovnakou mierou nadeľuje, čo sa prejavuje v pevnom držaní zbrane a v schopnosti oka ostro vidieť jej  mieridlá aj terč. Je to majstrovstvo, ktoré sa cibrí tréningom. Ale prežité roky sa nedajú oklamať a niekdajší veľmi dobrí strelci už začínajú cítiť, že to nie je ono...oko vidí rozmazane...ruka sa viac trasie...
     Komu to voľný  čas a osobný zdravotný stav umožnil využil možnosť opätovne súťažiť v streľbe z veľkokalibrovej pištole /Vpi/ dňa 19.09.2020,  kedy  sa  na strelnici v Rakovej uskutočnil XII. ročník súťaže v streľbe z VPi o „PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU MIESTNEJ ORGANIZÁCIE ASOCIÁCIE POLICAJTOV VO VÝSLUŽBE ČADCA“.
     Tiež sa súťažilo v streľbe zo športovej  malokalibrovej pušky /ŠMPu/ - 13 výstrelov na vzdialenosť 50 m. Počítalo sa 10 najlepších zásahov v terči.
     Policajní veteráni súťažili v streľbe z veľkokalibrovej pištole / 13 výstrelov / na vzdialenosť 25 m v dvoch vekových kategóriách, do 60 rokov  a nad 60 rokov.  Počítalo sa 10 najlepších zásahov v terči.
     Družstvá bez rozdielu veku súťažili v streľbe z veľkokalibrovej pištole o putovný pohár predsedu MO APVV Čadca.
     Bez rozdielu veku sa súťažilo v dvojboji – VPi + ŠMPu.

UMIESTNENIE   SÚŤAŽIACICH

Putovný pohár predsedu MO APVV Čadca získalo družstvo v zložení:
Mgr. Bohuslav KRASULA,  JUDr. Pavol LISKO, Marián  ŠUPČÍK s celkovým počtom 247 bodov.

Na druhom mieste skončilo družstvo v zložení:
Stanislav KRKOŠKA, Peter  DRAHNÍK, Štefan FROLO s celkovým počtom 243 bodov.

Na treťom mieste skončilo družstvo v zložení:
Ing, Pavol  ČAMBOR, Vladimír ČAMBOR, Anton HLAVA s celkovým počtom 181 bodov.

Súťaž jednotlivcov v streľbe z veľkokalibrovej pištole do 60 rokov:
1.
miesto Stanislav KRKOŠKA s počtom bodov 90
2.
miesto Pavol LISKO s počtom bodov 83
3. miesto Marián ŠUPČÍK s počtom bodov 83, /menej zásahov do 10-ky/

Súťaž jednotlivcov v streľbe z veľkokalibrovej pištole nad 60 rokov:
1.
miesto Peter DRAHNÍK s počtom bodov 92
2.
miesto Anton HLAVA s počtom bodov 69
3.
miesto Štefan FROLO s počtom bodov 61

Dvojboj / VPi + ŠMPu /
1.
miesto JUDr. Pavol LISKO s celkovým počtom bodov 170
2.
miesto Mgr. Bohuslav KRASULA s celkovým počtom bodov 161
3. m
iesto Stanislav KRKOŠKA s celkovým počtom bodov 155

     Pri porovnávaní výsledkov z minulých ročníkov viacerí súťažiaci strieľali presnejšie, v niektorých prípadoch si súťažiaci vymenili umiestnenie, niekto nastrieľal menej ako minulý rok.
     O bezproblémový priebeh streleckej súťaže sa zaslúžil veľkou mierou riadiaci streleckej súťaže z veľkokalibrovej pištole pán Jozef KURIC a riadiaci streleckej súťaže z ŠMPu a tiež hlavný rozhodca pán Jozef  ČAGALA. Obidvom patrí úprimné poďakovanie a tiež všetkým, ktorí sa streleckej súťaže zúčastnili za ich disciplinovaný prístup.
     Tiež ďakujem vedúcemu strelnice pánu JUDr. Jánovi MACUROVI.
     Tí, ktorí nesúťažili v streľbe, využili možnosť na stretnutie s bývalými kolegami. Jeden si niektoré prežité situácie pamätá viac, druhý menej. Bývalí policajti zažili vo svojej práci veľa smutných, ale aj veselých príhod. Stále je na čo spomínať.
     A preto sa už teraz tešíme na 13. ročník tejto streleckej súťaže.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii alebo tu.


Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 21. októbra 2020

aktualizované: Fotogaléria (MO LM, MO PK), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť