Predseda MO APVV Čadca oznamuje všetkým členom MO APVV Čadca, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV v SR sa dňa 13. marca 2020 (piatok) od 15:30 h uskutoční v SLOVENSKEJ REŠTAURÁCII v Čadci členská schôdza MO APVV Čadca.
 
Program:
 
1, Otvorenie rokovania schôdze, privítanie hostí a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie.
3, Správa o činnosti MO APVV za rok 2019.
4, Revízna správa o hospodárení s finančnými prostriedkami od 1.1.2019 do 31.12.2019.
5, Správa o stave členskej základne MO APVV Čadca k 15.3.2020.
6, Návrh rozpočtu čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
7, Odovzdanie ocenení.
8, Vystúpenie pozvaných hostí.
9, Diskusia.
10, Návrh na uznesenie z členskej schôdze.
11, Prijatie uznesenia.
12, Záver členskej schôdze.
 
     Prosím všetkých účastníkov, aby si príchod naplánovali najneskôr do 15:30 hod. Do 16:30 hod. organizačné veci, zaplatenie členskej známky /14+2 € / na rok 2020. Členskú známku  je potrebné zaplatiť najneskôr do 31. marca 2020.
     Kolegovia, ktorí ešte neodovzdali nové tlačivo o poskytnutí osobných údajov: Nezabudnite, prosím, priniesť /poslať po niekom/ tlačivo o poskytnutí osobných údajov !! Doručené v obálke s pozvánkou na členskú schôdzu.
     Účasť na členskej schôdzi nahláste prosím na MT:  0903 538425, alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 9. marca 2020 z dôvodu zabezpečenia občerstvenia.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 25. februára 2020

aktualizované: Parte (MO PK),  Fotogaléria (MO NZ, MO TV, MO LM, MO Moldava n/B, MO KN), Zľavy pre seniorov, Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.