Dňa 22.7.2021 sa v podvečerných hodinách konala už 13 členská schôdza MO APVV Bratislava II. Na schôdzu bol delegovaný viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme. Pozvanie prijal aj zástupca riaditeľa KR PZ Bratislava plk. Mgr. Ján Pažický, ktorý pravidelne navštevuje naše členské schôdze. Po prvýkrát bol hosťom aj náš nový čestný člen Dávid Petruš. Členovia si vypočuli jednotlivé hodnotiace správy za rok 2020 a prijali návrh rozpočtu a plán hlavných činnosti na rok 2021 a zvolili si nové predsedníctvo. Jedným z bodov programu bolo aj uctenie a ocenenie si našich 10 jubilantov, ktorí oslávili svoje životné jubileum. Zároveň boli 6 členom odovzdané i Pamätné listy APVV s plaketami za darovanie 2% z ich daní našej MO a 3 členom Medaile APVV 3. stupňa za ich aktívnu prácu v prospech MO Bratislava II. Na záver rokovania si členovia pochutili na tradičnej večeri s popíjaním dobrého vínka a v kruhu svojich bývalých spolupracovníkov spomínali na časy minulé. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 28. júla 2021

aktualizované: Parte (MO Kr. Chlmec) Udelené ocenenia, Fotogaléria (MO SN, MO BAII), Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť