Predseda MO APVV Bratislava V zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Členská schôdza sa uskutoční 5. marca 2020 (štvrtok) o 16:00 h (prezentácia a uhradenie členských príspevkov bude od 15:00 - 15:45 h) v priestoroch jedálne Základnej školy, Dudova 2, Bratislava - Petržalka.
 
Program:
 
1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa (zapisovateľ môže byť aj určený predsedajúcim, ak s tým členská schôdza súhlasí) a overovateľa zápisnice.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze.
4, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
5, Správa výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
6, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2019.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Príhovor hostí.
9, Diskusia.
10, Záver - návrh a prijatie uznesenia.
11, Spoločenské posedenie s občerstvením cca do 19:30 h.

JUDr. Jaroslav Tuleja
predseda MO APVV Bratislava V

     Záväznú účasť na členskej schôdzi z dôvodu organizačného zabezpečenia (stravovanie, občerstvenie) potvrďte najneskôr do 1. 3. 2020 emailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), telefonicky alebo zaslaním SMS na jedno z uvedených mobilných čísel: pp. Kapšo 0905 525 879, Joščák 0949 171 179, Tuleja 0905 704 238.
     Najneskôr na schôdzi bude potrebné uhradiť aj členský príspevok vo výške 14,-€ na rok 2020, čo je jedna z podmienok členstva a účasti na schôdzi. Z časových a priestorových dôvodov odporúčame všetkým členom uhradiť členský príspevok ešte pred jej konaním (najneskôr do 03.03.2020 - prevod medzi bankami trvá cca dva dni) prevodom na bankový účet MO APVV BA V, číslo účtu je v SLSP: (5139278157/0900) IBAN SK70 0900 0000 0051 3927 8157 do poznámky uveďte svoje meno, priezvisko a účel platby napr.: Peter Pajko členské 2020. Poplatok za vklad v hotovosti na účet je spoplatnený v zmysle cenníka príslušnej banky.
     Členom MO APVV, ktorí do 31.03.2020 nezaplatia členský príspevok, bude vydané písomné rozhodnutie o ukončení členstva v MO APVV podľa článku 8, ods. 7, písm. d) Stanov APVV.

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 25. februára 2020

aktualizované: Parte (MO PK),  Fotogaléria (MO NZ, MO TV, MO LM, MO Moldava n/B, MO KN), Zľavy pre seniorov, Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.