Vážení kolegovia, členovia MO APVV Žilina, oznamujem Vám, že konanie  členskej schôdze, ktorá sa mala konať dňa 26. marca 2021 sa vzhľadom na pretrvávajúcu zlú pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 a opätovné predĺženie núdzového stavu v SR, týmto  r u š í m .
    
Členská schôdza s nezmeneným programom a voľbou nového predsedníctva sa bude konať dňa 10. septembra 2021 o 14:00 hod.  v priestoroch sály agentúry SOFIA, ul. Poštová č. 1. v Žiline, (pod kostolom Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Vlčínce).

     Zároveň Vás upozorňujem, že členský príspevok v sume 16,- Eur je potrebné uhradiť najneskôr do 31. marca 2021. Členský príspevok je možné uhradiť buď:
a,) Osobne, doma u predsedu na adrese : Peter Tichý, Osiková 3213/16, 010 07 ŽILINA, sídlisko Solinky (sídlo MO APVV Žilina), predtým je však potrebné kontaktovať predsedu telefonicky na č. t. 0905/214294,
b,) Poštovým peňažným poukazom na adresu: Peter Tichý, Osiková 3213/16, 010 07 ŽILINA,
c,) Na účet predsedu v peňažnom ústave, IBAN: SK8702000000008767545432 s tým, že člen musí uviesť informáciu, z ktorej bude zrejmé, kto finančné prostriedky poslal a minimálne, ako variabilný symbol treba uviesť číslo preukazu člena.
     V prípadoch zaplatenia členského príspevku poštou, alebo bankovým prevodom, bude členská známka (prípadne aj vložka)  doručená členovi poštou na jeho adresu.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 18. júna 2021

aktualizované: Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO NZ), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť