Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21 04. 2020 od 06.00 h dňa 22. 04. 2020 do odvolania je zakázané navštevovať otvorené prevádzky osobám „nad 65 rokov“ a týmto prevádzkam osoby „nad 65 rokov“ obsluhovať okrem vyhradeného času t. j. od 09:00 – 11:00 h s výnimkou:

Bod A.:
1. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
2. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív a auto umyvární.

Bod B.: maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby nachádzajúce sa v priestoroch obchodného domu s výnimkou:
1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb,
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi.

     V tejto súvislosti bola Hlavnému hygienikovi SR členom Sociálno-zdravotnej komisie prezídia APVV zaslaná emailom správa s upozornením na skutočnosť, že medzi „osobami nad 65 rokov“ je tisíce takých, ktorí ešte pracujú. Na základe tohto rozhodnutia si takéto osoby vlastne nemôžu zabezpečovať doslova existenčné životné potreby. Medzi týmito „osobami“ sú napr. aj lekári, zdravotné sestry atď. Z uvedených dôvodov je takéto rozhodnutie neakceptovateľné a s veľkou pravdepodobnosťou aj diskriminačné. Podľa doručenej odpovede bol tento podnet pre poslaný na právne oddelenie ÚVZ SR.

     Úrad verejného zdravotníctva SR na základe množstva podnetov (medzi nimi aj podnet zaslaný členom SZK prezídia APVV) toto opatrenie zmenil tak, že opatrením č. OLP/3353/2020 zo dňa 24. 4. 2020  z neho vypustil v písm. H) „V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať“.

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 22. mája 2020

aktualizované: Parte (BAIV), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.