Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dňa 19. 05. 2020 opatrenie (OLP/4085/2020), ktorým počnúc dňom 20. 05. 2020 „povoľuje“  právnickým osobám usporadúvať   hromadné podujatia v počte maximálne 100 osôb.

     V tejto súvislosti uložil ale dodržiavať nasledovné povinnosti:

1, Vstup a pohyb v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka).
2,
Vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.
3,
Zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk.
4,
Zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
5,
Zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
   a)
ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
   b)
pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
   c)
zákaz podávania rúk,
   d)
pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozstupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,
   e)
zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

     Aj keď v opatrení nie je uvedené, že nerešpektovanie opatrenia je postihnuteľné (napr. správny delikt) odporúčame, vzhľadom na závažnosť možných dôsledkov ochorenia, resp. šírenia nákazlivej choroby, všetky povinnosti dôsledne dodržiavať.

     V súvislosti s konaním členských schôdzi je potrebné zdôrazniť aj to, že prevádzkovateľ poskytujúci takéto služby musí dodržiavať aj opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR číslo OLP/4083/202 zo dňa 19. 05. 2020, kde sú  špecifikované obmedzenia poskytovania služieb aj v priestoroch kde by sa takéto hromadné podujatie (členská schôdza) malo konať, pričom nerešpektovanie týchto opatrení je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží takému prevádzkovateľovi pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

     Prezídium zároveň, v prípade pretrvávania obmedzení, ktoré neumožnia členské schôdze vykonať do 31. 8. 2020, neodporúča ich už po tomto termíne v tomto roku uskutočniť. Okrem toho bez ohľadu nato či bude alebo nebude členská schôdza v tomto roku uskutočnená je potrebné v roku 2021 dodržať termín konania členských schôdzi začiatkom roka (január až marec).

Výpis z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR - pri ohrození verejného zdravia, či môžete pozrieť tu .
Výpis z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR - pri ohrození verejného zdravia, či môžete pozrieť tu .

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 21. októbra 2020

aktualizované: Fotogaléria (MO LM, MO PK), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť