Už tradične sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal dňa 23. septembra 2021 v poradí už XVI. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 43. zo 47. miestnych organizácii združenia. Vzhľadom na obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID – 19 sa kongres konal za veľmi „prísnych“ opatrení a kongresu sa nezúčastnili ani zástupcovia organizácií, s ktorými APVV spolupracuje. Jediným hosťom bol Generálny riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činnosti MV SR.

     Kongres prerokoval a odsúhlasil  napr. zmenu stavov a niektorých smerníc súvisiacich najmä s obmedzeniami pandémie COVID-19, zabezpečenie volieb nových predsedníctiev v niektorých miestnych organizáciách začiatkom roka 2022, odsúhlasil ďalší postup v kauze nevalorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012, k schválenému zákonu č. 283/2021 Z. z. k odobratiu nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, valorizácii výsluhových dôchodkov v roku 2021 a 2022, k 13. dôchodku, k novele zákona č. 461/2003 Z. z. - zosúladenie ustanovenia zákona  s judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci posudzovania nároku na starobný dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov, postupy voči Sociálnej poisťovni a ďalšie aktuálne otázky.
     Na kongrese boli odovzdané niektorým členom ocenenia, ktoré udelil prezident Policajného zboru a minister vnútra SR.
     Predsedovia našich miestnych organizácií si prevzali výtlačky dvanástej publikácie APVV pre všetkých členov, vianočné pohľadnice, kalendáriky, členské známky na rok 2022 a nové vložky k členským preukazom (rok vydania 2012).
     Delegátom kongresu boli v predstihu zaslané všetky predkladané správy a materiály a všetkým predsedom miestnych organizácií bude zaslaná z kongresu aj zápisnica, uznesenie a schválený rozpočet prezídia na rok 2022 tak, aby sa s týmito materiálmi mohli oboznámiť aj všetci naši členovia.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
prezident APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 26. októbra 2021

aktualizované: Parte (MO Moldava n/B)

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť