Po opakovane aktualizovanej vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR upravujúcej prioritizáciu očkovania  (v súčasnosti zohľadňujúcu poradie  primárne podľa veku)  bolo navrhnuté zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, aby pracoviská poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v gescii Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR zabezpečovali primárne očkovanie zamestnávateľom  určenej „kritickej infraštruktúry" a to najmä príslušníkov PZ, HaZZ, HZS, Ozbrojených síl, zamestnancov iných rezortov,  ústredných orgánov štátnej správy a iných dôležitých prvkov infraštruktúry štátu.
     Toto očkovanie sa  uskutočňuje na týchto pracoviskách:

  • Univerzitná nemocnica sv. Michala a. s. – pracovisko Bratislava,
  • Univerzitná nemocnica sv. Michala a .s. – pracovisko Košice,
  • Poliklinika MO SR - pracovisko Trenčín,
  • Poliklinika MO - pracovisko Sliač a
  • Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok - fakultná nemocnica.

     Pre potreby registrácie bol následne v prospech „kritickej infraštruktúry" vygenerovaný „link NCZI“ pomocou.  ktorého je možné sa prihlásiť na vakcinačné centrum.
     Po zmene vyhlášky a rozšírení možností očkovania občanov vakcínou od firmy ASTRAZENECA až do veku 69 rokov boli upravené zoznamy a boli do zoznamu zahrnutí i zamestnanci MV SR a to osoby vo veku 56-69 rokov.
     Vzhľadom na uvedené sú aktuálne očkovacie kapacity týchto zariadení využívané prioritne zamestnancami určenými ako „kritická infraštruktúra".
     O vývoji a prípadných možnostiach očkovania aj poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia Vás budeme priebežne informovať.

Sociálno – zdravotná komisia prezídia APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 18. júna 2021

aktualizované: Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO NZ), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť