„Vybavovanie“ pohrebu a pozostalostných dávok v čase obmedzujúcich opatrení pandémie COVID-19
- výsluhový dôchodca -

     K zabezpečeniu pohrebu, v prípade spoluúčasti pozostalých, má APVV na web stránke  už zverejnenú informáciu. (https://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php/pohreby/229-narok-na-zabezpecenie-pohrebu-prislusnika-pz-vysluhovy-dochodca).
     Aj v napriek obmedzujúcim opatreniam pandémie COVID-19 je možné zabezpečiť preukázanie pôct zomretému aj keď tieto nebudú zabezpečené v plnom rozsahu (napr. počet členov v čestnej stráži, resp. bez čestnej stráže).

     „Vybavovanie“  úhrady nákladov  na pohreb a aj samotných dôchodkových dávok (vdovský, resp. vdovecký výsluhový dôchodok) je potrebné v súčasnosti (dočasne z dôvodu obmedzujúcich opatrení COVID-19) riešiť už nie prostredníctvom zamestnanca Centra podpory MV SR na príslušnom OR PZ, prípadne KR PZ  podľa miesta bydliska zomretého, resp. inom útvare PZ, ale iba priamo na Odbore sociálneho zabezpečenia Sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR (ďalej iba „odbor“).
     Odbor,
ako gestor zákona, poskytne pozostalým či už telefonicky, elektronickou komunikáciou, resp. výnimočne aj osobne (COVID- 19) nielen potrebnú súčinnosť pri vybavení pozostalostných nárokov, ale  aj najhodnovernejšie informácie.

Kontaktné údaje:

Poštová adresa:
Ministerstvo vnútra SR
Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad
Odbor sociálneho zabezpečenia
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Web:
https://www.minv.sk/?vdovsky-vdovecky-vysluhovy-dochodok 
https://www.minv.sk/?tlaciva_socialne

Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón:
09610 56 801

Osobne:
Bratislava, Šancová 1

Stránkové dni:
Pondelok, streda, piatok  8:00 – 12:00 h až do odvolania

V inom čase len na základe predvolania, resp. osobného dohovoru.

Tlačivo Žiadosti o úhradu nákladov na pohreb si môžete stiahnuť tu.
Tlačivo Žiadosti o vdovský-vdovecký výsluhový dôchodok si môžete stiahnuť tu.

 

 

 

 

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 18. mája 2021

aktualizované: Rekreačná starostlivosť, Parte (MO RK-Okolie, MO BAV), Noviny Polícia, Fotogaléria (MO MI), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť