Tento návrh bol doručený do Národnej rady SR dňa 8. 8. 2022. Keďže návrh zákona je tzv. poslaneckým návrhom zákona nemôže sa nielen odborná, ale ani laická verejnosť  zapojiť do legislatívneho procesu štandardným spôsobom.
     Vzhľadom na uvedené prezídium APVV zaslalo, dňa 14. 8. 2022 zaručeným elektronickým podpisom,  stanovisko APVV k tomuto návrhu ministrovi vnútra SR.
     Stanovisko si môžete pozrieť tu .

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 30. septembra 2022

aktualizované: Parte (MO NR), Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (Prezídium, MO SN, MO PK, MO Spišské Podhradie, MO RK-Okolie, MO BAII, MO KE, MO MT), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť