Predseda MO APVV Trebišov zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza sa bude konať 4. marca 2023 o 10:30 h v salóniku reštaurácie Amadeus v Trebišove.

Program:

1, Úvod – organizačné otázky, kontrola členských preukazov a platenie členského, privítanie hostí
2, Voľba členov návrhovej komisie a volebnej komisie
3, Správa o činnosti MO APVV Trebišov
4, Správa o hospodárení MO APVV Trebišov
5, Správa o stave členskej základne MO APVV Trebišov
6, Správa revízora MO APVV Trebišov
7, Návrh plánu činnosti MO APVV Trebišov
8, Návrh plánu čerpania finančných prostriedkov MO APVV Trebišov na rok 2023
9, Informácia o aktuálnych otázkach
10, Voľba členov predsedníctva a revízora MO APVV Trebišov
11, Diskusia
12, Prijatie uznesenia
* posedenie

     V prípade, že sa nemôžete zúčastniť členskej schôdze, je možné splnomocniť niektorého z členov APVV zastupovaním (splnomocnenie tu ). Účasť potvrďte do 20.2.2023 za účelom objednania občerstvenia predsedovi MO APVV.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 31. januára 2023

aktualizované: Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO BJ, MO SN, MO KN) 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť