Predsedníctvo MO APVV Michalovce zvoláva svojich členov a spolupracujúce organizácie (MO APVV Trebišov) k súťaži trojčlenných družstiev vo varení guľášov, ktorá sa uskutoční dňa 29. septembra 2023 (piatok) so začiatkom o 10:00 h v rekreačnom stredisku čestného člena MO Jána Ivana "Furmanovo" nad obcou Staré v okrese Michalovce.

     Prezentácia súťažiacich družstiev sa vykoná o 09:30 h, aby družstva mali dostatočný časový priestor k prevzatiu si tovaru a rozloženiu kotlíkov, nádob a náčinia. Organizátor zabezpečí po 1,5 kg čerstvého mäsa, ako aj zemiaky a cibuľu podľa požiadaviek vedúcich družstiev. Ingrediencie si zabezpečí každé družstvo samostatne. Porotu budú tvoriť starosta obce Staré a dvaja z pozvaných hostí. Pre všetkých zúčastnených bude podané občerstvenie a taktiež guľáš predsedníctva MO. V prípade nepriaznivého počasia nám budú k dispozícii vnútorné i vonkajšie priestory hasičskej zbrojnice obce. Z dôvodu materiálneho zabezpečenia svoju účasť i počty a zloženie súťažiacich družstiev nahláste predsedovi MO APVV Michalovce na mobilné číslo 0908 215800, resp. členom predsedníctva podľa okresov najneskôr do 24.9.2023 z dôvodu zabezpečenia ingredencií a občerstvenia. Počas súťaže budú prítomní členovia oboznámení so závermi kongresu APVV. O hudbu a aparatúru sa postará čestný člen Dr. Búci.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 26. septembra 2023

aktualizované: Parte (MO DK), Fotogaléria (Prezídium APVV, MO NZ, MO RK-okolie, MO MnB, MO PK, MO GA), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť