Predseda MO APVV Trnava oznamuje svojím členom, že v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV zvoláva členskú schôdzu na deň 20. marca 2020. Táto sa bude konať o 14:00 h vo vinárni "Jašter" v Hlohovci. Svoju účasť potvrďte SMS správou v znení: ÁNO alebo NIE na mobil 0944 978013.
     Teším sa na Vašu účasť.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 25. februára 2020

aktualizované: Parte (MO PK),  Fotogaléria (MO NZ, MO TV, MO LM, MO Moldava n/B, MO KN), Zľavy pre seniorov, Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.