Predseda MO APVV Dolný Kubín v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 21. marca 2020 (v sobotu) o 17:00 h v priestoroch reštaurácie KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne.

Program:

1, Zahájenie, privítanie hostí, schválenie programu a organizačné veci.
2, Voľba volebnej komisie a zapisovateľa.
3, Správa o činnosti MO APVV Dolný Kubín za rok 2019 a návrh plánu činnosti na rok 2020.
4, Správa o stave členskej základne.
5, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
6, Správa o výsledkoch hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV Dolný Kubín za rok 2019.
7, Odovzdávanie ocenení a upomienkových darov jubilantom.
8, Voľba predsedníctva, revízora a náhradníkov.
9, Návrh na prijatie uznesenia.
10, Diskusia, oboznámenie z jednania XIV. kongresu APVV.
11, Prijatie uznesenia z členskej schôdze.
12, Záver, spoločenské posedenie s občerstvením.

     Na členskú schôdzu Vás srdečne pozývam, svoju účasť ako aj návrhy do predsedníctva nahláste do 15.3.2020, kedy bude uzávierka a po tejto dobe nebudú prijímané žiadne návrhy vzhľadom na prípravu členskej schôdze. Svoju účasť ako aj návrhy nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., členovia, ktorí nemáte zaplatené členské na rok 2020, prineste si 14,- eur.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 25. februára 2020

aktualizované: Parte (MO PK),  Fotogaléria (MO NZ, MO TV, MO LM, MO Moldava n/B, MO KN), Zľavy pre seniorov, Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.