V minulom roku naša členka MO Bratislava II, Mgr. Dušana Petrušová (Matulová) s manželom Dávidom darovali krv každý 3 krát, naposledy 9. decembra 2019. Tejto tradícii zostali verní aj v tomto roku, keď zareagovali na výzvu NTS Bratislava o akútnej potrebe darovania krvi a dňa 6. marca 2020 opäť darovali krv v Ružinovskej nemocnici. Sme na nich hrdí, že aj takýmto šľachetným spôsobom reprezentujú našu stavovskú profesijnú organizáciu a nezištne pomáhajú ľuďom, ktorí ich krv nevyhnutne potrebujú.
     Myslíme si, že v tejto neľahkej, vírusom ohrozenej dobe sa im patrí poďakovať za ich ušľachtilý a nesmierne dôležitý postoj, ktorým prispievajú k záchrane ľudských životov, aj keď vedia, že jedinou ich odmenou bude ich vlastný dobrý pocit.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 28. marca 2020

aktualizované: Parte (MO RS), Známi členovia, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.