Predsedníctvo MO APVV Spišská Nová Ves zvoláva v súlade s Čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza sa bude konať dňa 15. marca 2024 (piatok) o 13:00 h v priestoroch Park Hotel na Čingove.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné otázky a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa.
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2023 a Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúcej členskej schôdze.
4,
Návrh plánu činnosti na rok 2024.
5,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2023 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2024.
6,
Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2023.
7,
Výber členských príspevkov.
8,
Správa o stave členskej základne.
9,
Odovzdanie ocenení.
10,
Príhovor hostí.
11, Diskusia.
12, Výber členských príspevkov.
13,
Návrh a prijatie uznesenia.
14,
Záver – návrh a prijatie uznesenia.
15,
Spoločenské posedenie s občerstvením

Členovia predsedníctva MO APVV SNV sa tešia na vašu účasť.

Ďalšie dôležité pokyny
-
Po ukončení riadnej schôdze bude podané občerstvenie.
-
Park Hotel sa nachádza na ceste zo Spišskej Novej Vsi na Čingov. Po dlhšej rovinke je odbočka vľavo a kde sa nachádza Park Hotel. Jedná sa o bývalý hotel SZM.

     Zároveň žiadame, všetkých členov MO, aby potvrdili svoju účasť na tejto členskej schôdzi v súvislosti so zabezpečením miesta a občerstvenia. Vašu účasť žiadame potvrdiť prostredníctvom mailu, SMS, alebo priamo na mobil najneskôr do 10. marca 2024.
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , mobil: 0918 676498.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 26. februára 2024

aktualizované: Parte (MO PP), Fotogaléria (MO MI, MO BAII), Zľavy pre seniorov, Noviny Polícia, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť