Každý výsluhový dôchodca, ktorý je organizovaný v Asociácií policajtov vo výslužbe je zároveň aj reprezentantom našej stavovskej profesijnej organizácie, pretože sa viac či menej podieľa na naplňovaní cieľov jej činnosti, ale máme medzi nami aj takých, ktorí vynikli aj v inej činnosti. Týchto by sme Vám chceli v tejto sekcii predstaviť, ale zároveň im aj poďakovať za dôstojnú reprezentáciu vykonávanú prostredníctvom svojich mimoriadnych činnosti. Sekcia bude pravidelne dopĺňaná aj na základe podkladov zasielaných z jednotlivých miestnych organizácií.

     Každý výsluhový dôchodca, ktorý je organizovaný v Asociácií policajtov vo výslužbe je zároveň aj reprezentantom našej stavovskej profesijnej organizácie, pretože sa viac či menej podieľa na naplňovaní cieľov jej činnosti, ale máme medzi nami aj takých, ktorí vynikli aj v inej činnosti. Týchto by sme Vám chceli v tejto sekcii predstaviť, ale zároveň im aj poďakovať za dôstojnú reprezentáciu vykonávanú prostredníctvom svojich mimoriadnych činnosti. Sekcia bude pravidelne dopĺňaná aj na základe podkladov zasielaných z jednotlivých miestnych organizácií.

DARCOVIA KRVI

DARCOVIA KRVI

     Aj napriek tomu, že darovanie krvi je obmedzené vekom a zdravotným stavom viacerí členovia APVV nielen jednorazové ale aj mnohonásobne bezpríspevkovo darujú túto vzácnu tekutinu. Krv je totiž nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar, aký je možno darovať. Pritom darca obdarovaného ani nepozná a je to dar, ktorý nezriedka zachráni ľudský život.
     Slovenský červený kríž oceňuje takýchto darcov plaketami MUDr. Jana Janského a medailou MUDr. Jána Kňazovického a dobrovoľní darcovia dostávajú už pri prvom odbere odznak so symbolickou kvapkou krvi rubínovej farby.

     Podmienky udelenia:

● Bronzová Janského plaketa: 10 bezplatných odberov krvi
● Strieborná Janského plaketa: 20 bezplatných odberov krvi
● Zlatá Janského plaketa: ženy 30/muži 40 bezplatných odberov krvi
● Diamantová Janského plaketa: ženy 60/muži 80 bezplatných odberov krvi
● Medaila Kňazovického: ženy 80/muži 100 bezplatných odberov krvi


ZOZNAM ČLENOV APVV, KTORÝM BOLI UDELNÉ OCENENIA

JUDr. Jozef Pupala MO Rimavská Sobota Medaila Prof. MUDr. Kňazovického 183 x
Vincent Bajužik MO Michalovce Medaila Prof. MUDr. Kňazovického 139 x
Jozef Bulajčík MO Košice Medaila Prof. MUDr. Kňazoviského 107 x
Vladimír Harman MO Michalovce Medaila Prof. MUDr. Kňazovického  
Mgr. Milan Bartoš MO Bratislava II Medaila Prof. MUDr. Kňazovického  120x
Mgr. Štefan Lissý MO Košice Diamantová Jánskeho plaketa  
Ing. Jaroslav Sádovský MO Nové Zámky Diamantová Jánskeho plaketa  
Mgr. Michal Jakubkovič MO Poprad Zlatá Jánskeho plaketa  
Zoltán Karacsóny MO Nové Zámky Zlatá Jánskeho plaketa  
Mgr. Emil Vrabec MO Nové Zámky Zlatá Jánskeho plaketa  
Ľubomír Majerský MO Nové Zámky Zlatá Jánskeho plaketa  
František Zíma MO Nové Zámky Zlatá Jánskeho plaketa  
Mgr. Jozef Žofčík MO Bratislava II Zlatá Jánskeho plaketa  
Rudolf Farkaš MO Bratislava II Zlatá Jánskeho plaketa  
Dušan Šmidt MO Košice Zlatá Jánskeho plaketa  
Michal Lukáč MO Bratislava II Zlatá Jánskeho plaketa  
Mgr. Martin Grega MO Nitra Zlatá Jánskeho plaketa  
Ing. Peter Šuník MO Nitra Zlatá Jánskeho plaketa  
Radoslav Petráš MO Nové Zámky Strieborná Jánskeho plaketa  
Mgr. Marianna Kováčová MO Bratislava II Strieborná Jánskeho plaketa  
Mgr. Jozef Makový MO Bratislava II Bronzová Jánskeho plaketa  
Mgr. Dušana Petrušová MO Bratislava II Bronzová Jánskeho plaketa  
Ing. Ivan Bátovský MO Bratislava II Bronzová Jánskeho plaketa  


     Okrem toho dvaja členovia MO Bratislava II –  Ing. Jana Hlásna a Mgr. Martin Sitiar pravidelne  darujú túto vzácnu tekutinu a ich cieľom je aj splniť podmienky na udelenie Bronzovej Jánskeho plakety.

RNDr. Vladimír Ďurišin, MO APVV Bratislava II

RNDr. Vladimír Ďurišin, MO APVV Bratislava II

     Spisovateľ, publicista, vysokoškolský pedagóg, zakladajúci a dlhoročný riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru (1991 – 2010),  bývalý športový kynológ a medzinárodný rozhodca.
     Je autorom a spoluautorom deviatich knižných publikácií: monografie – Systém policajnej kynológie (2020) – eshop.uvlf.sk;a vysokoškolskej učebnice – Policajná kynológia, teória a prax (2016), prvej publikácie o slovenskej policajnej kynológii Policajná kynológia na Slovensku (2004), Police Kynology in Slovakia (2004), Policajná kynológia na Slovensku (2009), Policajná kynológia (2009), Výkon a výcvik psov I. diel (2011), Výkon a výcvik psov II. diel (2011) a Police Kynology in Slovakia (2014).
     V súčasnosti prednáša na Akadémii Policajného zboru v Bratislave a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na univerzite je odborným garantom predmetu „Služobné zvieratá v praxi“ v študijnom programe „Vzťah človek – zviera, jeho využitie v canisterapii a v hipoterapii". Každoročne je členom komisie pre štátne záverečné skúšky a obhajoby.
     V mladosti sa aktívne venoval civilnej kynológii. Stal sa majstrom Slovenska a vicemajstrom ČSSR v brannom viacboji kynológov. Na Majstrovstvách Slovenska vo výkone psov služobných plemien bol vicemajstrom republiky v kategórii „stopár“.Bol v širšom výbere reprezentácie ČSSR na Majstrovstvá Európy.Dvakrát vyhral memoriál npor. Jána Magála (zakladateľ slovenskej služobnej kynológie) a iné. Bol medzinárodným a národným rozhodcom pre výkon služobnej kynológie a aktívne pôsobil v záujmových organizáciách od najnižších funkcií až po národné a federálne.
     Aktuálne sa okrem pedagogickej práce venuje najmä publikačnej činnosti. Zaoberá sa problematikou policajnej kynológie v systéme jej zaradenia v policajných činnostiach, v policajných službách a v policajných vedách. Pozornosť venuje samostatnej kynologickej metodológii, výskumu v oblasti kriminalistických pachových stôp  a aktuálne aj problematike detekcie Covid - 19 psami. (viac na: https://www.ifauna.cz/psi/clanky/r/detail/8812/pomohou-psi-v-boji-proti-koronaviru/;
     V roku 2020 ho spoločnosť British Publishing House Ltd. zaradila do výberu osobností v publikáciíEncyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky (2020) a české periodikum eCanic.cz ho uviedlo v tomto roku medzi legendy československej kynológie.
https://www.ecanis.cz/clanky/kdyz-srdce-bije-pro-kynologii-vladimir-durisin_1658.html?pid=102;
Zdroj: www.policajnakynologia.sk; https://www.facebook.com/search/top?q=policajn%C3%A1%20kynol%C3%B3gia,

Tibor Nosian, MO APVV Pezinok

Tibor Nosian, MO APVV Pezinok

Minister vnútra prijal 80-ročného Tibora Nosiana, legendu vrtuľníkového lietania a záchranárstva na Slovensku

     Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov v pondelok 12. októbra 2020  minister vnútra Roman Mikulec prijal majora vo výslužbe Tibora Nosiana.Pán Tibor Nosian je dlhoročný pilot letky ministerstva vnútra. Okrem toho je však jedným z otcov horského leteckého záchranárstva, základy ktorého spolu s ďalšími nadšencami položili takmer pred 50-timi rokmi.
     Napriek krásnemu veku stále sleduje dianie v odbore a radami a skúsenosťami je ochotný pomôcť svojim nasledovníkom v štátnej aj súkromnej sfére.
     „Ste žijúca legenda, s ktorou sa spájajú počiatky leteckého záchranárstva v horách. Najmä však skvelo zvládnuté zásahy v krásnych, no zradných Tatrách, keď ste vedno s kolegami nasadzovali životy pre záchranu ľudí, ktorých dostalo do nešťastia častokrát precenenie vlastných síl, ale aj vrtochy počasia,“ povedal pri stretnutí s pánom Nosianom minister vnútra Roman Mikulec.
     Tibor Nosian takmer 20 rokov pôsobil ako špičkový pilot štátneho leteckého útvaru, ktorý bezpečne na miesto určenia dopravil mnoho štátnikov a ďalších významných osobností.  „Popri práci, ktorá vyžaduje od človeka úplné odovzdanie a pevné nervy, ste spolu s ďalšími nadšencami budovali letecké záchranárstvo, učili mladších kolegov a nezabúdali ste pracovať ani na svojej odbornosti,“ spomenul minister Roman Mikulec, ktorý pánovi Nosianovi daroval model jeho najobľúbenejšieho stroja – záchranárskeho vrtuľníka Alouette.
     Za mimoriadny prínos k vzniku leteckej záchrany v horách a výchovu novej generácie pilotov vrtuľníkov Leteckého útvaru MV SR  mu zároveň  udelil čestnú plaketu ministra vnútra.
     Letecká záchranná služba v slovenských horách začala svoju činnosť v 70-tych rokoch minulého storočia a to z iniciatívy pilotov vrtuľníkov letky ministerstva vnútra a tatranských horských záchranárov.
     Jedným zo zakladateľov bol jubilant Tibor Nosian, ktorý počas profesionálnej kariéry pilota vrtuľníkov nalietal  takmer 12-tisíc hodín na rôznych typov strojov, z toho takmer 20 rokov ako pilot letky vtedajšieho federálneho ministerstva vnútra.
     Pán Tibor Nosian sa narodil 10. októbra 1940 v Komjaticiach. V časoch štúdia na Strednej priemyselnej školy v Partizánskom v 50-tych rokoch  mu učarovalo dianie na neďalekom letisku Zväzarmu v Malých Beliciach. Absolvoval na ňom parašutistický výcvik a už ako 16-ročný si premiérovo zalietal na bezmotorovom klzáku.
     K plneniu svojich snov pristupoval metodicky: počas školy absolvoval motorový výcvik, keďže bez neho by ho v roku 1959  neprijali na Letecké učilište v Prešove.
     Lietať na vrtuľníku začal v roku 1962 ako vojenský pilot.  Na leteckej základni v Prostějove absolvoval preškolenie na vrtuľník MI-8 a v roku 1973 ho ako vynikajúceho kandidáta vybrali do služieb letky federálneho ministerstva vnútra. Hlavnou časťou jeho práce bola bezpečná letecká preprava ústavných činiteľov, s ktorými sa osobne spoznal. Vozil Petra Colotku, Vladimíra Mečiara, ale aj pána Václava Havla. Pán Nosian však rád spomína aj na iránskeho šacha Rezú Pahlavího a jeho milú manželku Farah, na skromnú Matku Terezu či bývalého generálneho tajomníka OSN Kurta Waldheima. Všetky tieto osobnosti bezpečne dopravil na miesto určenia. Nezabudnuteľné sú podľa neho dve stretnutia s pápežom Jánom Pavlom II, ktorý ho počas letu ohromil detailnými znalosťami Vysokých Tatier.
     A práve Tatry a ich príťažlivá, avšak nebezpečná nádhera, boli miestom, kde sa v roku 1974 v spolupráci s horskou službou začali písať prvé dramatické príbehy leteckého záchranárstva. Zásahy na hrane letového počasia, častokrát v snehovej metelici, na druhej strane výborný pocit z úspešnej záchrannej akcie, keď na smrť vysilených a premrznutých turistov či horolezcov dostali do bezpečia.
     Tibor Nosian po nežnej revolúcii absolvoval vo Francúzsku preškolenie na vrtuľník Alouettte III., s ktorým lietal v službách horskej služby TANAPu. Je to stroj určený na záchranu zo vzduchu v ťažko prístupnom horskom teréne a pre jeho vynikajúce letové vlastnosti v zložitých podmienkach slovenských hôr si ho Tibor Nosian obľúbil najviac zo všetkých typov vrtuľníkov. A bolo ich požehnane: okrem strojov ruskej výroby typov Mi  lietal aj na francúzskom Ecureuil AS 355 či na americkom Bell 407.
     Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku  1994 nastúpil pán Nosian do služieb súkromnej spoločnosti AIR TRANSPORT EUROPE a vo Vysokých Tatrách zachraňoval ľudské životy z výšok až do roku 2000.  Odvtedy sa pohybuje viac po zemi - avšak spolupráca s horskými záchranármi pokračuje. Na stretnutiach s veteránmi horskej služby či aktívnymi členmi v neformálnych rozhovoroch spomína a odovzdáva Tibor Nosian -  pre priateľov Čibko - svoje dlhoročné skúsenosti  zo spolupráce posádok vrtuľníkov s horskými záchranármi.
     Tibor Nosian vychoval celú generáciu pilotov vrtuľníkov, pre ktorých je vzorom a dobrým priateľom.
     Sám žije v harmonickom manželstve s manželkou Máriou, s ktorou má tri deti. Je trojnásobným starým otcom. Profesionálna kariéra ho z rodných Komjatíc odviala do Bratislavy – žije tu od roku 1976, stále v rovnakej lokalite, kde ho poznajú ako energického angažovaného obyvateľa, ťahúňa susedských podujatí, parťáka do dobrého i zlého počasia.
Fotky k uvedenej udalosti sú na stránke MV, resp. si ich môžete pozrieť tu.

Ján Novák, MO APVV Košice

Ján Novák, MO APVV Košice

     Rekordér, ktorý je zapísaný do knihy Slovenských rekordov (naj.... záľuby – železný koníček, zaregistrovaný 31. decembra 2008), našiel skvelé využitie pre rôzne súčiastky z písacích strojov a iných kancelárskych zariadení, vyradených mlynčekov, hodín a budíkov, ale i ďalších podobných vecí, ktorí mnohí z nás označujú za haraburdie – zostrojuje z nich rôzne modely. Modely merajú od niekoľkých centimetrov aţ do jedného metra. V každom je aj niekoľko stoviek súčiastok. Skladá chrobáky, motýle, ale tieţ rôzne modely parných lokomotív. Poskladal z kovových súčiastok viac ako 1 200 rôznych výtvorov.
     Prvýkrát vystavoval 62 lokomotív z ríše fantázie v roku 2000. Odvtedy uţ má na svojom konte viacero výstav, prezentoval sa na dňoch Košíc, pri prebúdzaní Katky na košickej detskej železnici, v Prahe, Bratislave či v Zvolene, ale aj v tureckej Burse, kde sa so svojimi modelmi prezentoval za mesto Košice na konferencii o Európskej únii. V roku 2017 boli jeho lokomotívy aj na svetovej výstave Expo v Kazachstane.
      Jeden z jeho modelov parných rušňov vlastní profesor umeleckej školy v Alabame v USA, ďalší zberateľ z Holandska, iný sa zase zapáčil bývalému ministrovi dopravy Ukrajiny a jeden pozlátený, nie však zlatý, má vo vitríne manažér istej parížskej banky, http://www.obecvajkovce.sk/-jan-novak.

Jozef Práznovský, MO APVV Žilina

Jozef Práznovský, MO APVV Žilina

     Maliar, ktorý sa venuje kresbe, maľbe, grafike, kolážam, kombinovanej technike a plastike (drevo, hlina). Posledné jeho obdobie charakteristické záujmom o figuratívne kompozície s citom k farbe a priestoru.
     Jeho tvorba je rozmanitá a zameraná na maľbu, kresbu, grafiku, koláže, kombinovanú techniku a plastiku. V kresbe využíva najviac techniku drievka namáčaného v tuše, v ktorej zvýrazňujem hlavne prírodu a drevenice.
     Maľba je najviac zameraná na životné prostredie a krásu našej prírody, taktiež rôzne zátišia. Je to prostriedok na realizovanie krajiny, reálnej i pretvorenej do svojho cítenia, poznačené vlastným rukopisom.
     Svojím názorom zrozumiteľná, aby bola i zároveň výtvarne pôsobivá.
     Plastika je zameraná na drevorezbu a prácu s hlinou, ktorá je upriamená na sakrálne, historické a abstraktné motívy. Zvýraznené historické a rozmanité tematické obmeny jedného základného námetu sakrálnej tvorby.
     Na grafických listoch kombinuje viaceré grafické techniky. Hľadám najvhodnejšie prostriedky, aby prostredníctvom symbolu a skratky vytvoril vyváženú kompozíciu. Spoločným znakom všetkých grafík je nastoľovanie problémov človeka vo vzťahu k prírode a to cestou fantázie. Tieto spojitosti tvoria i základ pre spracovanie myšlienky v koláži.
     Naposledy vystavoval v priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu (Betlehemy ako ich nepoznáte, od 5.12. 2019 do 6. 1. 2020), http://jozef.praznovsky.info.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Jozef+Pr%C3%A1znovsk%C3%BD

Ing. Ladislav Szelley, MO APVV Košice

Ing. Ladislav Szelley, MO APVV Košice

     Športovec, vodné pólo, bývalý hráč Červenej hviezdy Košice, Dukly Žilina a VŠV Košice. V súčasnosti ešte aktívny hráč, reprezentant Slovenskej republiky vo vodnom póle v kategórii „Masters 65+", majster sveta v roku 2015 v Ruskej Kazani, majster Európy v roku 2016 v Chorvátskej Rieke, bronzový medailista v roku 2018 v Slovinskom Kranji a strieborný na ostatných majstrovstvách sveta v Juţnej Kórei v roku 2019.

Mgr. Peter Chudý, MO APVV Prievidza

Mgr. Peter Chudý, MO APVV Prievidza

     Spisovateľ, píšuci pod pseudonymom Peter Šloser, vydal v septembri 2019 knihu pod názvom „Mafiánska poprava“ (s venovaním http://bit.ly/2WfZ8dg). Autor tejto knihy získal ocenenie Panta Rhei Awards 2019 (najväčšia sieť kníhkupectiev na Slovensku) v kategórii Slovenský knižný debutant roka 2019.

     Dňa 16. 10. 2020 vyšla jeho druhá kniha s názvom „Polícia v rukách mafie“, ktorá je publikovaná už aj ako E-kniha https://www.martinus.sk/?uItem=806885 a kto má záujem o túto knižnú novinku s osobným venovaním môže tak urobiť cez link https://bit.ly/3hc7dIM s uvedením mena, na ktoré má byť venovanie napísané.

     Dňa 18.10.2021 vyšla už jeho tretia kniha s názvom "Policajná chobotnica". Kto má záujem o túto novinku, prípadne predchádzajúce knihy s osobným venovaním, môžu autora kontaktovať elektronickou poštou na dvoch adresách: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PhDr. Jaroslav Nináč, MO APVV Košice

PhDr. Jaroslav Nináč, MO APVV Košice

     Úspešný básnik a spisovateľ, autor kníh „Rozkvitla ako magnólia“, „Trojveršia spod trojvršia“, „Rozsievač útrap“, „Svetlo do tmy“, „Strapec z malých bobuliek“, „Pre príležitosti, ktoré život prináša...život si žiada...život neminú..“.

JUDr. Jozef Pupala, MO APVV Rimavská Sobota

JUDr. Jozef Pupala, MO APVV Rimavská Sobota

    Za dlhoročné aktivity darcovstva krvi a s tým spojenú osvetu, za každodennú praktickú prezentáciu humanizmu a jeho hodnôt na Slovensku a za príkladný a obdivuhodný celoživotný humanistický príbeh mu bol spoločnosťou Prometheus - združenie svetských humanistov udelený čestný titul: Veľvyslanec humanizmu 2022. JUDr. Pupalovi bola udelená aj Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladislava Krišla, CSc. ktorá je výberovým ocenením aktivistov v oblasti darcovstva krvi t.j. ľudí, ktorí svoju energiu a čas venujú dobrovoľníckej činnosti v oblasti rozvoja bezpríspevkového darcovstva krvi. Sú to nadšení organizátori odberov krvi a šíritelia osvety v tejto oblasti. Ich zanietenie a aktivity sú pre bezpríspevkové darcovstvo krvi na Slovensku neoceniteľné a svoju energiu a čas venujú dobrovoľníckej činnosti v oblasti rozvoja bezpríspevkového darcovstva krvi.

Ondrej Pozmán, MO APVV Rožňava

Ondrej Pozmán, MO APVV Rožňava

    Športovec, najmä beh a turistika. Obdivuhodné sú najmä maratónske behy. Zúčastnil sa Československých športových dní, Gemerských hier, absolvoval Považský maratón, Minimaratón v Bratislave a samozrejme Košický maratón.  Zemplínsky maratón v roku 1973 zabehol bosý. Červenú hviezdu reprezentoval v Berlíne na trati 25 km.  Spoluzakladateľ Malého Gemerského maratónu a je dlhodobým členom Klubu slovenských turistov Volovec. Pochodil už Slovenský raj, Slovenské Rudohorie, Pieniny, Nízke a Vysoké Tatry. Nedávno už ako 77 ročný absolvoval aj turistický pochod na Ďumbier a stále je členom v 15. miestnych organizáciách napr. aj Červený kríž, atletické a turistické kluby, V roku 2000 bol najúspešnejším športovcom mesta Rožňava - športový veterán, v roku 2014 bol mestom Rožňava ocenený za Dlhoročnú prácu v oblasti športu.  V súčasnosti sa pripravuje sa na 50. ročník majstrovstiev Slovenska veteránov v Nitre (15. 7. 2023).

gen. Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., MO APVV Čadca

gen. Dr. h. c. prof. JUDr.  Jaroslav Ivor, DrSc., MO APVV Čadca

     Ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1976. V mesiaci september 1976 nastúpil do štátnej služby vtedajšieho Zboru národnej bezpečnosti ako vyšetrovateľ na OS ZNB Čadca. Počas svojho pôsobenia v Policajnom zbore SR zastával rôzne významné funkcie. V roku 2001, po 25 rokoch, ukončil služobný pomer v Policajnom zbore SR.
     V roku 1988 získal vedeckú hodnosť kandidát vied (CSc.) v odbore trestné právo a v roku 1997 vedecko-pedagogický titul docent (doc.) v odbore trestné právo. V roku 1994 bol na návrh Vlády SR prezidentom SR vymenovaný do hodnosti generála. Od roku 2004 je profesorom v odbore bezpečnostné služby. V roku 2011 získal vedeckú hodnosť doktor vied (DrSc.) v odbore trestné právo.
     V rokoch 1998 až 2001 pôsobil ako generálny riaditeľ Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Ministerstva vnútra SR.
     V rámci svojej vedecko-výskumnej praxe pôsobil okrem právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici aj na Akadémii PZ v Bratislave a Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (predtým Bratislavskej vysokej škole práva). Od roku 2016 je hosťujúcim profesorom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
     V oblasti vysokého školstva zastával vysoké manažérske posty: prvý prorektor Bratislavskej vysokej školy práva (2005 – 2007), dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy (2007 – 2016).
     Za svoju služobnú činnosť bol ocenený najvyššími vyznamenaniami rezortu Ministerstva vnútra SR a Ministerstva vnútra ČR. Za svoju vedecko-pedagogickú činnosť bol ocenený Akadémiou PZ v Bratislave a Bratislavskou vysokou školou práva. Podieľal sa na legislatívnych prácach v komisií pre trestné právo legislatívnej rady vlády ČSFR (1990-1992) a komisií pre rekodifikáciu trestného práva MS SR (1993-1999).
     Je autorom, resp. spoluautorom desiatich monografií, viacerých učebníc (Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Kriminalistika, Kriminológia), vysokoškolských učebných textov, niekoľkých desiatok štúdií a odborných článkov v odborných časopisoch publikovaných v SR i v zahraničí.
     Je členom redakčnej rady časopisu Kriminalistika v Prahe, Trestní právo v Prahe, časopisu Policajná teória a prax v Bratislave a časopisu Forenzní vědy, právo, kriminalistika v Prahe.
     Kysucká kultúrna nadácia Bratislava mu udelila prestížne ocenenie Osobnosť Kysúc za rok 2023 za celoživotný rozvoj právnej vedy a vysokoškolskej pedagogiky.