2010

MO Bratislava IV
Dňa 18.9.2010 navštívili členovia MO Bratislava IV a členovia MO Zväzu protifašistických bojovníkov č. 12 spoločne múzeum SNP v Banskej Bystrici.

Kladenie vencov na Slavíne
Dňa 9.5.2010 sa zúčastnili členovia MO Bratislava IV kladenia vencov vďaky pri príležitosti osláv ukončenia druhej svetovej vojny. K aktu kladenia sme prizvali i členov SZPB.

2009

Kladenie vencov na Slavíne
9.5.2009 - zástupcovia MO Bratislava 4 spolu so zástupcami Klubu dôchodcov ZVJS a ŽP Bratislava sa zúčastnili kladenia vencov na Slavíne.

2008

Kladenie vencov na Slavíne
9.5.2008 - členovia MO APVV Bratislava 4 sa zúčastnili kladenia vencov na Slavíne, čím si pripomenuli obete padlých vojakov v druhej svetovej vojne.