2024

Členská schôdza 2024
Dňa 15.3.2024 o 14:00 h v zmysle plánu činnosti MO APVV Kráľovský Chlmec v reštaurácii Borostyány v meste Kráľovský Chlmec sa konala členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnili naši členovia v počte 26 členov. Po prerokovaní dokumentov sme si posedeli pri občerstvení. Každému veľmi pekne ďakujem za účasť.

2023

Vianočné posedenie
MO APVV Kráľovský Chlmec podľa plánu činnosti usporiadala pre svojich členov Vianočné posedenie, ktoré sa uskutočnilo 8.12.2023 o 14:00 h. v reštaurácii Borostyány v meste Kráľovský Chlmec. Na posedení som MO informoval o priebehu a záveroch XVIII. kongresu APVV a prešli sme aktuálne otázky. Posedenia sa zúčastnilo 32 členov APVV, pochutnali sme na dobrom jedle, posedeli sme pri domácej slivovici a niekoľko hodín sme rozprávali v dobrej atmosfére. Privítali sme medzi nami dvoch nových členov a to Bicáka Františka a Tokarčíka Kornéla ktorí prišli do našej MO z MO APVV Michalovce. Som rád, že sme ich mohli privítať v našej MO a teším a na dobrú spoluprácu. Ďakujem každému kto prišiel veď naším cieľom je stretávať sa pravidelne a posedieť si s tými ktorými sa človek dobre cíti. Dúfam, že na najbližšom posedení nás príde ešte viac a teším sa na ďalšie stretnutie.

Súťaž v kolkoch
Dňa 10.11.2023 predsedníctvo MO APVV Kráľovský Chlmec usporiadalo pre svojich členov v Strede nad Bodrogom v športovom areály FC, I. ročník v súťaži kolkov. Jednalo sa o športovo spoločenskú akciu pre svojich členov, na ktorej sa zúčastnil aj starosta obce Streda nad Bodrogom p. Zoltán Mento, ktorému ďakujeme za účasť ako aj sponzoring. Z našej MO APVV sa súťaže zúčastnilo celkom 14 členov. Všetci sme si zahrali kolky a na konci boli traja najlepší ocenení diplomami. Na prvom mieste sa umiestnil Norbert Zselenák, druhý bol Bc. Kristián Hajdu a na tretom mieste sa umiestnil Tibor Biačko.

Posedenie pri guláši
MO APVV Kráľovský Chlmec v zmysle plánu činnosti na rok 2023 usporiadala dňa 5.10.2023 posedenie pri guláši v reštaurácii Borostyány v meste Kráľovský Chlmec. Posedenie sa odohrávalo v družnej a priateľskej atmosfére. Všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili zo srdca ďakujem. Teším sa na ďalšie stretnutia, do konca roka pripravujeme ešte 2 až 3 posedenia.

Posedenie pri guláši
MO APVV Kráľovský Chlmec v zmysle plánu činnosti na rok 2023 usporiadala dňa 16.6.2023 posedenie pri guláši v obci Svätuše -  Rybník. Hosťom bol muzikant, člena z MO APVV Michalovce p. František Bicák, ktorý nám všetkým spríjemnil niekoľkohodinové posedenie. Ďakujeme za účasť p. F. Bicákovi. Po guláši bola podaná pečená ryba samozrejme jedlo sme zapili dobre vychladeným pivkom a kofolou. Posedenie sa odohrávalo v družnej a priateľskej atmosfére. Všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili zo srdca ďakujem.

Členská schôdza 2023
Dňa 10.3.2023 o 14:00 h v zmysle plánu činnosti MO APVV Kráľovský Chlmec v reštaurácii Borostyány v meste Kráľovský Chlmec sa konala členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnili naši členovia v počte 23 a hosť p. JUDr. Juraj Pida. Po prerokovaní dokumentov sme si posedeli pri občerstvení. Každému veľmi pekne ďakujem za účasť.

2022

Vianočné posedenie 2022
MO APVV Kráľovský Chlmec podľa plánu činnosti usporiadala pre svojich členov Vianočné posedenie, ktoré sa uskutočnilo 9.12.2022 o 14:00 h v reštaurácii Borostyán v meste Kráľovský Chlmec. Na posedení predseda MO informoval o priebehu a záveroch XVII. kongresu APVV a prešli sme aktuálne otázky. Posedenia sa zúčastnilo 30 členov APVV, pochutnali sme si na dobrom jedle, posedeli sme pri domácej slivovici a niekoľko hodín sme rozprávali v dobrej atmosfére. Ďakujem každému, kto prišiel, veď našim cieľom je stretávať sa pravidelne a posedieť si s tými, ktorými sa človek dobre citi. Dúfam, že na najbližšom posedení nás príde ešte viac a teším sa na ďalšie stretnutie.

Posedenie pri guláši
MO APVV Kráľovský Chlmec v zmysle plánu činnosti na rok 2022 usporiadala dňa 30.09.2022 posedenie pri guláši v obci Svätuše -  Rybník. Počasie nám nevyšlo, napriek  tomu 11 členov sa zúčastnilo posedenia. Hosťom bol muzikant, člen z MO APVV Michalovce p. František Bicák, ktorý nám všetkým spríjemnil niekoľkohodinové posedenie. Ďakujeme za účasť p. F. Bicákovi.  Po guláši bola podaná pečená ryba, samozrejme jedlo sme zapili dobre vychladeným pivkom a kofolou. Počas akcie sa nášmu členovi podaril pekný úlovok, chytil 5 kg kapra, ktorého následne pustil naspäť. Posedenie sa odohrávalo v družnej a priateľskej atmosfére. Všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili zo srdca ďakujem.

Posedenie pri guláši
Dňa 10.6.2022 od 10:00 h v obci Svätuše sa konalo stretnutie členov MO APVV Kráľovský Chlmec pri guláši v počte 25 členov. Ďakujem každému za účasť.

Členská schôdza 2022
Dňa 25.3.2022 o 14:00 h  v zmysle plánu činnosti MO APVV Kráľovský Chlmec v  reštaurácii Borostyány v meste Kr. Chlmec sa  konala členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnili naši členovia v počte 25. Po prerokovaní dokumentov sme si posedeli pri občerstvení. Každému veľmi pekne ďakujem za účasť.

2021

 

2020

 

2019

Posedenie
August 2019


Členská schôdza
Marec 2019

2018

Koncoročné posedenie
December 2018

Posedenie
September 2018

Členská schôdza
Marec 2018

2017

Koncoročné posedenie
December 2017

Posedenie
August 2017

Snina
Jún 2017

Členská schôdza
Marec 2017

2016

Členská schôdza
2016

Koncoročné posedenie
December 2016

Posedenie
September 2016

2015

Koncoročné posedenie
November 2015

Guláš párty
Júl 2015 - Latorica

Členská schôdza
Marec 2015

Hafta
2015

2014

Koncoročné posedenie
November 2014

Spoločné posedenie
Jún 2014

Členská schôdza
Marec 2014

2013

Koncoročné posedenie
November 2013

Minifutbalový turnaj a spoločné posedenie
Máj 2013


Členská schôdza
Február 2013

2012

Spoločné posedenie pri guláši
Október 2012


Spoločné posedenie pri guláši
Máj 2012


Členská schôdza
Máj 2012

2011

Spoločné posedenie
December 2011


Ustanovujúca schôdza
Skupinová fotografie z ustanovujúcej schôdze.