Deň vojnových veteránov
Dňa 12.11.2018 symbolicky o 11. hodine a 11. minúte pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, pri pamätníku obetí 1. svetovej vojny v parku Antona Bernoláka v Trnave sa konalo stretnutie, ktorého cieľom bolo pietnou spomienkou uctiť pamiatku zosnulých vojakov 1. svetovej vojny.

Posedenie pri vianočnej kapustnici
8.12.2017 - posedenie pri vianočnej kapustnici v našom klube polície v Galante. Zodpovedným organizátorom bola naša členka MO Marta Vargová.

Výlet do Budapešti
V súlade s plánom našej činnosti na rok 2016 sa dňa 22.10.2016 uskutočnil spoločný výlet členov MO Galanta a ich rodinných príslušníkov do Budapešti.

Dvojdňové spoločenské stretnutie
V dňoch 4.-5.6.2016 sa konalo v objekte Relax Veľké Úľany dvojdňové veľké spoločenské stretnutie členov APVV s rodinnými príslušníkmi ako aj ich priateľov. Pozvaní boli aj kolegovia z Únie vojnových veteránov Trnava.

Stretnutie členov MO Galanta a ÚVV SR klub Trnava
Dňa 15.4.2016 v rekreačnej oblasti obce Hlohovec miestna časť Šulekovo sa konalo spoločné stretnutie účastníkov APVV MO Galanta a Únie vojnových veteránov SR klub Trnava.