2023

Výlet do Českej republiky
V piatok, dňa 15.9.2023 skoro ráno sme sa zišli pri našom východiskovom bode v Galante na parkovisku pri OD Lidl a vydali sme sa smerom k Vizoviciam, malebnému mestečku ležiacemu v Zlínskom kraji, kde sme mali možnosť si prezrieť závod Rudolfa Jelínka – výrobňa destilátov a ochutnať niektoré z vychýrených svetových špecialít. Exkurziou nás sprevádzal odborník na slovo vzatý - Daniel, ktorý sa sám zaoberá pálením destilátov. Priblížil nám výrobný proces a ukázal zaujímavé priestory závodu. Po prehliadke Vizovíc sme sa vydali smerom k jaskyni Macocha. Cesta k jaskyni sa uskutočnila cez malebné krajiny Moravského krasu, ktoré sú známe svojimi krásnymi skalnými útvarmi a jaskynnými systémami. K samotnej jaskyni sme sa dostali lanovkami, ktoré už sami o sebe umocnili vzrušujúci zážitok. Po príchode k jaskyni sme boli fascinovaní jej impozantnou krásou. Spolu so sprievodcom sme prešli krásnymi krasovými priestormi, obdivovali nádherné kvaple a obklopení temnotou a tichom jaskyne sme sa cítili, akoby sme skúmali podzemný svet. Vrcholom návštevy jaskyne Macocha bola prehliadka jej zvyšku plavbou loďou. Impozantný a dych vyrážajúci bol aj výhľad na priepasť Macocha, jednu z najhlbších priepastí v Európe. Pohľad dole do temnej priepasti nás naplnil úžasom a pokorou pred prírodou. Po návšteve jaskyne sme si dopriali krátku zastávku na občerstvenie v OD Olympia, pri Brne.

2022

 

2021

Členská schôdza 2021
Dňa 30.7.2021 v priestoroch Klubu dôchodcov v Dolnej Strede sa konala riadna členská schôdza MO APVV Galanta. Za pohodový a hladký priebeh celej schôdze patrí vďaka nášmu členovi a zároveň starostovi obce Dolná Streda PhDr. Mgr. Lubošovi Šúrymu, ktorý nám dané priestory ponúkol. Na schôdzi bolo bilancované uplynulé obdobie, prerokovaný program schôdze, v ktorom bolo schválené uznesenie o ďalších úlohách a ďalšej činnosti predsedníctva, ako aj celej miestnej organizácie. Boli odovzdané jubilejné ocenenia a napokon v príjemnej atmosfére sme strávili zbytok včera.

2019

Posedenie pri vianočnej kapustnici
Dňa 6.12.2019 MO Galanta zorganizovala spoločenskú udalosť - posedenie pri vianočnej kapustnici. Posedenie prebehlo v našom klube polície v Galante. Zodpovedným organizátorom bola naša členka Marta Vargová, ktorá sa s pomocou viacerých nás zhostila svojej úlohy veľmi dobre. K dobrej pohode prispeli domáce zákusky od Ľudky Chlpošovej, či povestné pagáče od samotnej Marty Vargovej.


Výlet Badacsonyi - Maďarsko
Tak, ako už bolo vopred avizované, dňa 7.9.2019 predsedníctvo MO Galanta zorganizovalo celodenný výlet do mesta Badacsonyi, Maďarsko. Účastníci tohto výletu si mohli vychutnať príjemný pobyt v krásnom prostredí balatónskeho mesta Badacsonyi, v ktorom sa konal vínny festival. Bolo možné ochutnať z veľkého množstva miestnych alebo regionálnych kvalitných vín a miestnych špecialít, ktorými je Maďarsko veľmi preslávené. Alebo len tak sa pokochať nádherným výhľadom na samotné jazero Balaton. Pohoda a dobrá nálada bola umocnená vydareným počasím a našim členom - vodičom autobusu Mgr. Petrom Prágaiom, ktorého znalosti miestnych pomerov do značnej miery prispeli k zdarnému výletu. Naša cesta bola ukončená krátkou zastávkou v meste Tihany, známe ako "levandulové mesto". Tu si každý záujemca mohol opäť ochutnať z miestnych špecialít, v ktorých pochopiteľne dominovala rastlina - levanduľa. Levanduľové alko alebo nealko nápoje, čokoláda, alebo levanduľová kozmetika, či drogistický tovar.

2018

Deň vojnových veteránov
Dňa 12.11.2018 symbolicky o 11. hodine a 11. minúte pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, pri pamätníku obetí 1. svetovej vojny v parku Antona Bernoláka v Trnave sa konalo stretnutie, ktorého cieľom bolo pietnou spomienkou uctiť pamiatku zosnulých vojakov 1. svetovej vojny.

2017

Posedenie pri vianočnej kapustnici
8.12.2017 - posedenie pri vianočnej kapustnici v našom klube polície v Galante. Zodpovedným organizátorom bola naša členka MO Marta Vargová.

2016

Výlet do Budapešti
V súlade s plánom našej činnosti na rok 2016 sa dňa 22.10.2016 uskutočnil spoločný výlet členov MO Galanta a ich rodinných príslušníkov do Budapešti.

Dvojdňové spoločenské stretnutie
V dňoch 4.-5.6.2016 sa konalo v objekte Relax Veľké Úľany dvojdňové veľké spoločenské stretnutie členov APVV s rodinnými príslušníkmi ako aj ich priateľov. Pozvaní boli aj kolegovia z Únie vojnových veteránov Trnava.

Stretnutie členov MO Galanta a ÚVV SR klub Trnava
Dňa 15.4.2016 v rekreačnej oblasti obce Hlohovec miestna časť Šulekovo sa konalo spoločné stretnutie účastníkov APVV MO Galanta a Únie vojnových veteránov SR klub Trnava.