Vitajte v Miestnej organizácii APVV Ružomberok - Okolie ! 

     Dňa 29. marca 2007 sa konala v priestoroch ÚZVJS Ružomberok ustanovujúca členská schôdza MO APVV Ružomberok - Okolie. Bolo zvolené prvé predsedníctvo MO a to v zložení:
predseda: Ondrej Škvarek
1. podpredseda: František Németh
2. podpredseda: Mgr. Miroslav Nemček
člen predsedníctva: Miroslav Pagáčik
pokladník: Anna Feketová
     Na ustanovujúcej členskej schôdzi bol prítomný viceprezident APVV JUDr. Štefan Hroš. V deň založenia MO APVV podľa prezenčnej listiny bolo prítomných 36 členov.
     Dňa 9. marca 2018 sa konala členská schôdza, kde prebehla voľba nového predsedníctva MO APVV na štyri roky a to v zložení:
predseda: Ondrej Škvarek
1. podpredseda: JUDr. Igor Kráľ
2. podpredseda: Mgr. Jaroslav Podmanický
členovia predsedníctva: Miroslav Pagáčik, Juraj Fekete, Mgr. Igor Stehura
člen predsedníctva a pokladník: Anna Feketová
predseda revíznej komisie: Vladimír Královenský
     K 1.1.2018 bolo registrovaných 105 členov MO APVV Ružomberok - Okolie.