Vitajte v Miestnej organizácii APVV Michalovce !

     Miestna organizácia APVV Michalovce vznikla na ustanovujúcej schôdzi 21. februára 2008 kde bolo prítomných 26 členov a za predsedu bol zvolený Mgr. Ladislav Minárik. Od tej doby boli zvolené dve predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 1. 3. 2015 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda JUDr. Ján Laškody, podpredseda JUDr. Juraj Pida, členovia predsedníctva Peter Tkač, Július Rácz, Mgr. Igor Rafaj a revízor Mgr. Ján Štofila. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 89  členov. Dňom 12. 1. 2019 bolo 24 členov preregistrovaných do novovznikajúcej Miestnej organizácie Trebišov. Na členskej schôdzi dňa 2. 3. 2019 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda JUDr. Ján Laškody, podpredseda Mgr. Igor Rafaj, členovia predsedníctva Mgr. Miroslav Kacarabčin, Ing. Emil Kohút, Jana Juríková a revízor Mgr. Ján Štofila. Miestna organizácia mala k 2. 3. 2019 66 členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Michalovciach, 071 01 Michalovce, Hollého 46, tel.: 0961 72 1111
OO PZ Michalovce, 071 01 Michalovce, Štúrova 1, tel.: 0961 72 3755
OO PZ Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pavlovce nad Uhom, Brezová 842, tel.: 0961 72 3903
OO PZ Strážske, 072 22 Strážske,
Okružná 441, tel.: 0961 72 3902
OO PZ Trhovište, 072 04 Trhovište, Tichá 443, tel.: 0961 72 3904
OO PZ Vinné - Šírava, 072 35 Vinné, Stredisko Hôrka, tel.: 0961 72 3900
OO PZ Veľké Kapušany, 079 01 Veľké Kapušany, Malokapušianska 656/1, tel.: 0961 72 7488
OO PZ Sobrance, 073 01 Sobrance, kpt. Nálepku 11, tel.: 0961 76 3705