Hrady a zámky - aktualizované 17.1.2020

Galérie, múzeá, skanzeny - aktualizované 19.1.2022

MHD, vlaky, EU - aktualizované 13.2.2020

ZOO, botanické záhrady, jaskyne - aktualizované 18.1.2019

Aquaparky, termálne nádrže - aktualizované 19.1.2022

Vzdelávanie seniorov - aktualizované 18.1.2019

Uhrádzanie liekov - aktualizované 19.1.2019

Koncesionárske poplatky - aktualizované 17.1.2020

Účet v banke - aktualizované 6.2.2019

Poplatky na úseku strelných zbraní a streliva - aktualizované 14.3.2019

Preukaz odbornej spôsobilosti - aktualizované 13.2.2020

Občianské preukazy, vodičské preukazy - aktualizované 13.2.2020

Cestovný pas - aktualizované 19.1.2022