Hrady a zámky - aktualizované 10.1.2019

Galérie, múzeá, skanzeny - aktualizované 10.1.2019

MHD, vlaky, EU - aktualizované 14.1.2019

ZOO, botanické záhrady, jaskyne - aktualizované 18.1.2019

Aquaparky, termálne nádrže - aktualizované 8.1.2019

Vzdelávanie seniorov - aktualizované 18.1.2019

Uhrádzanie liekov - aktualizované 19.1.2019

Koncesionárske poplatky - aktualizované 6.2.2019

Účet v banke - aktualizované 6.2.2019

Poplatky na úseku strelných zbraní a streliva - aktualizované 14.3.2019

Preukaz odbornej spôsobilosti - aktualizované 14.3.2019

Občianské preukazy, vodičské preukazy - aktualizované 19.3.2019

Cestovný pas - aktuallizované 27.3.2019