Súťaž vo varení guláša
Dňa 31.5.2019 sa uskutočnila súťaž vo varení guláša v rámci MO Rožňava v obci Tornaľa. Víťazom sa stal kolektív z Rožňavy, ktorý nás bude reprezentovať na krajskom kole APVV vo varení guláša.


Kolkárska súťaž
Dňa 18.5.2019 sa uskutočnila kolkárska súťaž v rámci MO Rožňava v obci Plešivec. Poradie viď foto. Ocenení obdržali medaile a diplom. Na regulérnosť súťaže dohliadal ligový rozhodca.


Členská schôdza
Výročná členská schôdza - 16.1.2019


Okresné kolo vo varení gulášu
Okresné kolo vo varení gulášu vo Vlachove 2018


1. ročník kolárskej súťaže
Dňa 19.5.2018 sa uskutočnil 1. ročník kolkárskej súťaže v rámci MO Rožňava v obci Plešivec, ktorého sa zúčastnilo 8 súťažiacich. Poradie: 1. Bukovič Peter, 2. Krajkovič Michal, 3. Polyak Karol. Ocenení boli medailami a diplomom. O regulérnosť súťaže sa postaral ligový rozhodca.


Súťaž vo varení guláša
Dňa 28.4.2017 i napriek nepriaznivému počasiu sa uskutočnila súťaž vo varení guláša v rámci MO Rožňava a to v prekrásnej gemerskej obci Vlachovo. Víťazom sa stal kolektív z Tornale, ktorý nás bude reprezentovať na krajskom kole APVV vo varení guláša.

MO APVV Rožňava
14.3.2008 - výročná členská schôdza MO Rožňava