Vitajte v Miestnej organizácii APVV Zvolen !

     Miestna organizácia APVV Zvolen  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 25. februára 2011, kde bolo prítomných 33 členov a za predsedu bol zvolený JUDr. Milan Poliačik. Od tej doby boli zvolené dve predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 20. 3. 2015 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda JUDr. Milan Poliačik, podpredseda JUDr. Jozef Ďuriš,  člen predsedníctva Stanislav Gavalec a revízor Karol Bubniak. Celkový počet členov odvtedy narástol a k 31. 12. 2018 bol 71.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ vo Zvolene, 960 01 Zvolen, Švermova 1900/4, tel.: 0961 63 1111
OO PZ Zvolen, 960 69 Zvolen, Švermova 1900/4, tel.: 0961
63 3705
OO PZ Detva, 962 12 Detva, Záhradná 854/15, tel.: 0961 33 3900
OO PZ Krupina, 963 01 Krupina, Kalinčiakova 881/47, tel.: 0961 34 3902
OO PZ Sliač, 962 31Sliač, MDŽ 3, tel.: 0961
33 3904
OO PZ Hriňová, 962 05 Hriňová, Hriňová 1367, tel.: 0961 34 3901