Marián Myslivec zomrel 22. júna 2021 68  
Alojz Kapčák zomrel 19. mája 2021 72  
Peter Piják zomrel 12. januára 2021 70  
Dušan Mayer zomrel 15. mája 2020 69  
Dušan Murín zomrel 23. júla 2019 66  
Jaroslav Šalplachta zomrel 1. marca 2019 59  
Bc. Ladislav Dupčák zomrel 10. februára 2018 62  
František Plšičík zomrel 16. apríla 2015 76  
Pavel Ambroš zomrel 23. januára 2014 82  
Anton Kajda zomrel 1. júla 2013 54  
František Kardoš zomrel 19. júna 2011 67  
RSDr. Alfonz Paračka zomrel 23. marca 2011 73 parte
Mgr. Pavol Balogh zomrel 28. septembra 2009 68 parte
JUDr. Alojz Uherec zomrel 9. januára 2009 69  
Milan Sálus zomrel 12. februára 2007 69