Dušan Mayer zomrel 15. mája 2020  
Dušan Murín zomrel 23. júla 2019  
Jaroslav Šalplachta zomrel 1. marca 2019  
Bc. Ladislav Dupčák zomrel 10. februára 2018  
František Plšičík zomrel 16. apríla 2015  
Pavel Ambroš zomrel 23. januára 2014  
Anton Kajda zomrel 1. júla 2013  
František Kardoš zomrel 19. júna 2011  
RSDr. Alfonz Paračka zomrel 23. marca 2011  
Mgr. Pavol Balogh zomrel 28. septembra 2009 parte
JUDr. Alojz Uherec zomrel 9. januára 2009  
Milan Sálus zomrel 12. februára 2007