Predseda MO APVV Senica zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 14. marca 2020 o 14:00 h v reštauračnom zariadení Gastrocentrum v Senici, vedľa Mestského úradu Senica.

JUDr. Ján Štepanovský
predseda MO APVV Senica