Oznamujem všetkým členom MO APVV Senica, že dňa 14. augusta 2021 o 14:00 h sa v náhradnom termíne uskutoční členská schôdza, ktorá sa bude konať v Senici, Kunovský šenk. Program členskej schôdze dostal písomne každý člen.
     Po skončení členskej schôdze bude spoločenské posedenie spojené s občerstvením.

JUDr. Ján Štepanovský
predseda MO APVV Senica


     Vážení členovia MO APVV Senica, oznamujem Vám, že členská schôdza, ktorá sa mala konať 27. marca 2021 sa konať nebude z dôvodu predĺženia núdzového stavu a trvania opatrení na COVID-19. Nový termín členskej schôdze Vám bude oznámený SMS správou.

JUDr. Ján Štepanovský
predseda MO APVV Senica


     Na základe rozhodnutia predsedníctva MO APVV Senica zvolávam v súlade s čl. 7, ods. 2, stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 27. marca 2021 o 14:00 h v reštauračnom zariadení Gastrocentrum Senica, vedľa Mestského úradu. V prípade trvania pandemických opatrení v súvislosti s COVID-19, bude nový termín členskej schôdze v predstihu oznámený formou SMS. Program členskej schôdze bol každému členovi zaslaný v písomnej forme.

JUDr. Ján Štepanovský
predseda MO APVV Senica


     Predseda MO APVV Senica zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 14. marca 2020 o 14:00 h v reštauračnom zariadení Gastrocentrum v Senici, vedľa Mestského úradu Senica.

JUDr. Ján Štepanovský
predseda MO APVV Senica