V zmysle článku 7 ods. 2 stanov APVV zvolávam členskú schôdzu s januárovým programom, ktorá sa bude konať 16. júla 2021 (piatok) o 10:00 h v exteriéri (na terase) poľovníckej chaty Topoľnica (chata za Topoľčiankami). Po členskej schôdzi bude od 12:00 h posedenie pri guláši pre členov aj ich rodinných príslušníkov. Účasť nahláste predsedovi - telefonicky alebo e-mailom.
     Teším sa na Vašu účasť.

Pavel Rajnoha
predseda MO APVV Zlaté Moravce


      MO APVV Zlaté Moravce pozýva svojich členov a ich rodinných príslušníkov na posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční dňa 24. júla 2020 (piatok) na nádvorí poľovníckej chaty Topoľnica (smer Skýcov za rybníkom doľava). Začiatok varenia o 9:30 h. Prihláste sa u predsedu MO do 20.7.2020.

Pavel Rajnoha
predseda MO APVV Zlaté Moravce


      Predsedníctvo MO APVV Zlaté Moravce pozýva svojich členov a ich rodinných príslušníkov na súťaž družstiev MO vo varení gulášu.
Dátum: 31. mája 2019 (piatok)
Miesto: Poľovnícka chata Topoľnica (za obcou Topoľčianky za rybníkom)
Prezentácia: 9:30 h
     Účasť nahláste u predsedu MO APVV Zlaté Moravce do 27.5.2019.

Pavel Rajnoha
predseda MO APVV Zlaté Moravce