Predsedníctvo MO APVV Zlaté Moravce v zmysle plánu činnosti pozýva svojich členov a rodinných príslušníkov na posedenie pri guláši na deň 24. mája 2024 (piatok). Miesto konania: Chata Topoľnica (za pstruhovým rybníkom Topoľčianky). Začiatok varenia od 8:00 h. Svoju účasť nahláste predsedovi MO.

Pavel Rajnoha
predseda MO APVV Zlaté Moravce


      Predseda MO APVV Zlaté Moravce v zmysle Stanov APVV článku 7 ods. 2 zvoláva členskú schôdzu na deň 26. januára 2024 (piatok) o 16:00 h v zasadačke PD Topoľčianky. Hosťom bude člen Prezídia APVV. Po skončení členskej schôdze bude podané občerstvenie a uskutoční sa výber členského príspevku. Účasť nahláste u predsedu do 22.1.2024 z dôvodu objednávky občerstvenia.

Pavel Rajnoha
predseda MO APVV Zlaté Moravce


      Predseda MO APVV Zlaté Moravce zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 27. januára 2023 (piatok) o 16:00 h v zasadačke Poľnohospodárskeho družstva Topoľčianky. Po skončení sa bude podávať občerstvenie a uskutoční sa výber členského príspevku. Záväznú účasť nahláste u predsedu MO Zlaté Moravce do 22.1.2023.

Pavel Rajnoha
predseda MO APVV Zlaté Moravce


      Predseda MO APVV Zlaté Moravce zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Členská schôdza sa bude konať 13. mája 2022 (piatok) o 10:00 h v priestoroch poľovníckej chaty Topoľnica pri obci Topoľčianky. Po skončení členskej schôdze bude spoločenské posedenie pri guláši pre všetkých členov aj rodinných príslušníkov.

Pavel Rajnoha
predseda MO APVV Zlaté Moravce


      V zmysle článku 7 ods. 2 stanov APVV zvolávam členskú schôdzu s januárovým programom, ktorá sa bude konať 16. júla 2021 (piatok) o 10:00 h v exteriéri (na terase) poľovníckej chaty Topoľnica (chata za Topoľčiankami). Po členskej schôdzi bude od 12:00 h posedenie pri guláši pre členov aj ich rodinných príslušníkov. Účasť nahláste predsedovi - telefonicky alebo e-mailom.
     Teším sa na Vašu účasť.

Pavel Rajnoha
predseda MO APVV Zlaté Moravce


      MO APVV Zlaté Moravce pozýva svojich členov a ich rodinných príslušníkov na posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční dňa 24. júla 2020 (piatok) na nádvorí poľovníckej chaty Topoľnica (smer Skýcov za rybníkom doľava). Začiatok varenia o 9:30 h. Prihláste sa u predsedu MO do 20.7.2020.

Pavel Rajnoha
predseda MO APVV Zlaté Moravce


      Predsedníctvo MO APVV Zlaté Moravce pozýva svojich členov a ich rodinných príslušníkov na súťaž družstiev MO vo varení gulášu.
Dátum: 31. mája 2019 (piatok)
Miesto: Poľovnícka chata Topoľnica (za obcou Topoľčianky za rybníkom)
Prezentácia: 9:30 h
     Účasť nahláste u predsedu MO APVV Zlaté Moravce do 27.5.2019.

Pavel Rajnoha
predseda MO APVV Zlaté Moravce