Vitajte v Miestnej organizácii APVV Čadca !

     Miestna organizácia APVV Čadca  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 3. júla 2008, kde bolo prítomných 36 členov a za predsedu bol zvolený Ing. Pavol Marko. Od tej doby boli zvolené tri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 10. 3. 2017 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Mgr. Adam Janešík, podpredseda Jozef Kuric a JUDr. Anton Mitrenga,  člen predsedníctva Mgr. Ľubomír Kultán a Ing. Vladimír Sloboda  a revízor Ing. Peter Kubjatko. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 107  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Čadci, 022 01 Čadca, Palárikova 977/25, tel.:0961 42 3101
OO PZ Čadca, 022 01 Čadca, Palárikova 977/25, tel.: 0961
42 3705
OO PZ Krásno nad Kysucou, 023 02 Krásno n/Kys, Mládežnícka 1523, tel.: 0961 42 3805
OO PZ Kysucké Nové Mesto, 024 01 K. N. Mesto, Dlhomíra Poľského 1371, tel.: 0961 44 3705
OO PZ Turzovka, 023 54 Turzovka,
M. R. Štefánika 97, tel.: 0961 42 3805
OO PZ  Stará Bystrica, 020 04 Stará Bystrica,
Stará Bystrica 466, tel.: 0961 42 3905