Predsedníctvo MO APVV Želiezovce vyzýva svojich členov, ktorí ešte neuhradili členský príspevok, že po konzultácií s pani Gitkou Köpönceiovou, môžu od nej prebrať známky za rok 2020. Zastihnete ju na mobilnom čísle 0918 428873.
     Ďakujeme!

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".

     Predsedníctvo MO APVV Želiezovce zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 21. marca 2020 o 14:00 h v "Magyarház" (pri parku) v Želiezovciach. Svoju účasť nahláste na mobil 0907 791989, 0918 428873 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorí ešte nemajú zaplatené členské, prineste si 14,- Eur.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu.
2, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Želiezovce za rok 2019 a oboznámenie členov MO APVV s XIV. kongresom APVV.
3, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MO APVV Želiezovce v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
4, Správa o revízii hospodárenia MO APVV Želiezovce za rok 2019.
5, Diskusia.
6, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
7, Uznesenie z výročnej členskej schôdze MO APVV Želiezovce.
8, Občerstvenie, výber členských príspevkov na rok 2020 a kontrola členských preukazov.
9, Ukončenie schôdze.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Predsedníctvo MO APVV Želiezovce pozýva všetkých svojich členov na "Posedenie pri kapustnici", ktoré sa uskutoční dňa 30. novembra 2019 o 14:00 h v Laki Pizza Želiezovce, adresa: Tržná 236/3.
     Zároveň Vás informujeme, že si budete môcť zakúpiť členskú známku na rok 2020. Žiadam členov, ktorí sa uvedeného posedenia zúčastnia, aby sa nahlásili najneskôr do 28.11.2019 na 0907 791989.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce