2024

Členská schôdza 2024
Dňa 13.3.2024 sa konala členská schôdza MO APVV Topoľčany. Na členskej schôdzi boli prerokované činnosti v zmysle stanov APVV. Prezident APVV JUDr. Christo Gluškov na návrh predsedu udelil  Ing. Bruno Jendrál, Ing. Peter Šmister, JUDr. Ďurík Ivan a Ing. Benjamín Klenko, Medailu APVV II. stupňa, ktoré im na schôdzi odovzdal predseda MO. Predseda MO udelil Medailu APVV III. stupňa Jozef Molnár a Daniela Laššová a zároveň udelil Pamätný odznak APVV riaditeľovi OR PZ Topoľčany plk.Mgr. Romanovi Gaťarovi a riaditeľke vnútorného odboru pplk.Ing Ivanke Gubišovej. Viacerím členom boli odovzdané Pamätné listy pri príležitosti ich životného jubilea. Ženám boli pri príležitosti Medzinárodného dňa žien odovzdané drobné darčeky.

2023

VII. ročník súťaže v bowlingu
Dňa 31.5.2023  sa po troj ročnej covidovej prestávke uskutočnil VII. ročník súťaže v bowlingu policajných veteránov MO APVV Topoľčany, ktorý pre svojich členov zorganizovalo predsedníctvo MO APVV. Súťaž s tesným rozdielom rozdielom vyhral  Peter Šmister. Druhé a tretie miesto obsadili novoprijatí členovia Mata Ivan a Miškeje Maroš.

Členská schôdza 2023
Dňa 3.3.2023 sa uskutočnila členská schôdza MO APVV Topoľčany za účasti 60 členov. Schôdze sa tiež zúčastnil zástupca riaditeľa OR PZ Topoľčany pplk. Mgr. Tomáš Bočkay a riaditeľka vnútorného odboru plk. Ing. Ivanka Gubišová. Na schôdzi boli odovzdané pamätné listy jubilantom a 17 novým členom členské preukazy. Predsedníctvo nezabudlo ani na svoje členky a pri príležitosti blížiaceho sa MDŽ im bol odovzdaný pozdrav a drobný darček.

2022

Členská schôdza 2022
Dňa 1.4.2022 o 16:10 h sa konala členská schôdza MO APVV Topoľčany v reštaurácii AXA. Na schôdzi sa zúčastnilo 52 členov a ako hosť 1. viceprezident APVV JUDr. Ján Štepanovský. Na členskej schôdzi bolo vykonané vyhodnotenie činnosti a zvolené nové predsedníctvo v "takmer starom" zložení. Boli odovzdané pamätné listy členom k ich významnému životnému jubileu. Po skončení schôdze nasledovalo spoločenské posedenie. Všetkým prítomným členom ďakujem za účasť.

2021

 

2020

 

2019

VI. ročník súťaže v bowlingu
Dňa 15.11.2019 sa uskutočnil VI. ročník súťaže v bowlingu policajných veteránov, ktorý pre svojich členov zorganizovalo predsedníctvo MO APVV Topoľčany. Výhercom súťaže sa stal opäť Peter Šmister, druhé miesto si vybojoval Peter Vojtko a na treťom mieste sa umiestnil Anton Čerešňák.


XV. ročník stretnutia bývalých policajtov s vedením OR PZ Topoľčany
Okresné riaditeľstvo PZ v Topoľčanoch v spolupráci s MO APVV Topoľčany zorganizovalo na deň 18.10.2019 už XV. ročník stretnutia bývalých policajtov s vedením OR PZ. Napriek tomu, že okres Topoľčany sa v roku 1997 rozdelil na tri OR PZ a zároveň do dvoch krajov, Nitrianskeho a Trenčianskeho, bývalí kolegovia sa stále stretávajú na spoločných akciách.


Členská schôdza 2019
Dňa 1.3.2019 o 16:00 h sa konala členská schôdza MO Topoľčany spojená so spoločenským posedením. Na schôdzi sa zúčastnilo 64 členov a ako hostia riaditeľ OR PZ Topoľčany plk.Mgr.Roman Gatiar a riaditeľ OPP plk.Mgr.Peter Gregorík. Na stretnutí boli odovzdané pamätné listy predsedu MO členom, ktorí sa dožili významného životného jubiea.

2018

V. ročník súťaže v bowlingu
Dňa 18.12.2018 MO Topoľčany usporiadalo pre svojich členov V. ročník súťaže v bowlingu. Výhercom turnaja sa stal Peter Šmister, druhé miesto si vybojoval Jozef Štepka a na treťom mieste sa umiestnil Anton Čerešňák.

V. ročník spoločensko - športového stretnutia
Dňa 20.8.2018 v zmysle plánu činnosti na rok 2018 predsedníctvo MO Topoľčany zorganizovalo pre svojich členov spoločensko-športové stretnutie v obci Tesáre na mieste, ktoré je už pravidelným účastníkom dobre známe. V družnej debate, pri dobrom jedle, ktoré si sami pripravili, bývalí kolegovia strávili čas až do neskorého večera. Jena škodu ostatných členov, že sa aspoň občas tohoto stretnutia nezúčastnia.

Členská schôdza 2018
Dňa 22.2.2018 sa uskutočnila členská schôdza MO Topoľčany za účasti 63 členov. Svojou účasťou na členskej schôdzi nás poctil aj 1. viceprezident APVV JUDr. Martin Sitiar. Na shcodzi boli odovzdané členské preukazy novoprijatým členom a členom, ktorí mali významné životné jubileum boli odovzdané Pamätné listy.

2017

Spoločensko-športné stretnutie
Dňa 22.8.2017 už po štvrtý krát predsedníctvo MO Topoľčany v zmysle plánu činnosti za rok 2017 zorganizovalo pre svojich členov spoločensko-športové stretnutie v obci Tesáre na meiste, ktoré je už pravidelným účastníkom dobre známe.

2016

III. ročník súťaže v bowlingu
Dňa 16.11.2016 zorganizovalo predsedníctvo MO Topoľčany pre svojich členov III. ročník súťaže v bowlingu. Súťaž vyhral Peter Vojtko, na druhom mieste sa umiestnil Anton Čerešňák a o tretiu priečku sa podelili Marián Remeň a Jozef Štepka.

Spomienková akcia
Dňa 18.11.2016 uplynulo 25 rokov od tragickej smrti našich mladých kolegov por. Jána Hládeka a ppráp. Jána Holáka, zaradených na OO PZ v Partizánskom, ktorí zahynuli počas výkonu služby pri dopravnej nehode.

Stretnutie v Tesároch
Dňa 19.8.2016 zorganizovalo predsedníctvo MO Topoľčany pre svojich členov spoločensko - športové stretnutie na chate nášho člena Jozefa Grmana. Svojou návštevou nás potešil aj riaditeľ OR PZ Topoľčany plk. Ing. Dušan Páleník a jeho zástupca plk. Mgr. Roman Gaťár.

Členská schôdza 2016
Dňa 26.2.2016 sa uskutočnila členská schôdza MO Topoľčany, na ktorej sme si pripomenuli 10. výročie založenia APVV, ktoré pripadá na deň 6.3.2016.

2015

II. ročník turnaja v bowlingu
Dňa 19.11.2015 zorganizovalo predsedníctvo MO Topoľčany II. ročník turnaja v bowlingu. Súťaž vyhral nováčik Bohuslav Drevenný, na druhom mieste sa umiestnil Peter Vojtko a na treťom František Danaj.

Na bývalých kolegov nezabúdajú - 11. stretnutie
Dňa 30.10.2015 sa uskutočnilo už v poradí jedenáste stretnutie policajtov vo výslužbe. V tejto už tradícii, ktorú v roku 2004 zaviedol bývalý riaditeľ OR PZ v Topoľčanoch plk. Ing. Dušan Senčík, pokračuje aj terajší riaditeľ OR PZ v Topoľčanoch pplk. Ing. Dušan Páleník. Stretnutia sa zúčastnilo približne 70 bývalých príslušníkov PZ.

Spoločensko - športové stretnutie v obci Tesáre
Dňa 8.9.2015 predsedníctvo MO Topoľčany zorganizovalo pre svojich členov spoločensko-športové stretnutie v obci Tesáre na chate nášho člena Jozefa Grmana.

II. ročník súťaže v streľbe
Dňa 22.5.2015 sa konal druhý ročník súťaže v streľbe z jednoručných palných zbraní členov MO Topoľčany. Prvenstvo obhájil Danaj František, druhé miesto obsadil Čerešňák Anton a na treťom mieste sa umiestnil Šmister Peter. Cenu útechy za štvrté miesto získal Mihaleje Rudolf.

2014

Bowlingový turnaj
Dňa 11.11.2014 sa uskutočnil plánovaný turnaj v bowlingu.

Spoločensko- športové posedenie
Dňa 11.7.2014 sa uskutočnilo spoločensko-športové stretnutie na ul. "kpt. Grmana" v obci Tesáre. Pred začiatkom akcie si prítomní chvíľou ticha uctili pamiatku práve zosnulého Pavla Krošláka.

Súťaž v streľbe z krátkej guľovej zbrane, ľubovoľný kaliber
Dňa 29.5.2014 sa uskutočnila v obci Ludanice súťaž v streľbe jednotlivcov a družstiev. Súťaž jednotlivcov vyhral pplk.vv. Ing. František Danaj, na druhom mieste sa umiestnil pplk. Ivan Molnár a tretie miesto obsadil pplk.vv. JUDr. Anton Čerešňák. V súťaži družstiev bolo poradie takéto: 1. Partizánske, 2. Topoľčany, 3. Bánovce nad Bebravou