2020

Exkurzia v priestoroch KEÚ PZ Bratislava
Podľa plánu činnosti pre tento rok, zorganizovalo predsedníctvo MO Bratislava II dňa 27. augusta 2020 "Exkurziu v priestoroch KEÚ PZ Bratislava" v počte 17 členov a jednej poslankyne MČ Ružinov. Zástupca riaditeľa KEÚ nám v hodinovej prednáške priblížil všetky činnosti, ktoré pracovníci KEÚ PZ vykonávajú. Následne nás previedli cez dve pracoviská (pyrotechniky a balistiky), v ktorých sme mali možnosť vidieť techniku, ktorou v súčasnej dobe disponujú a pracujú. Taktiež sme videli aj veľké množstvo archivovaného streliva a zbraní, pochádzajúcich ako z trestnej činnosti, ak aj dobrovoľne odovzdaného z amnestie zbraní.
Tejto našej akcii sa zúčastnil aj redaktor televízneho programu "POLÍCIA" televízie RTVS PhDr. Štefan Rajtár s kameramanom a natočili filmový dokument, ktorý odvysiela RTVS na STV 2 dňa 3.9. o 23:05 h a zreprízuje ho 5.9 o 7:40 h a 7.9. ráno o 8:30 h.
Touto vydarenou akciu sme si pripomenuli, ale aj opäť osvojili, vedomosti získané z čias našich študijných pobytov v rôznych policajných školách a kurzoch a poniektorí aj zo svojho pracovného zaradenia počas služobného pomeru.

2019

Slávnostné posedenie pod jedličkou
Dňa 19.12.2019 v zmysle Plánu činnosti  pre tento rok, zorganizovalo predsedníctvo MO Bratislava II pre všetkých svojich členov "Slávnostné posedenie pod jedličkou". Slávnostného posedenia sa zúčastnilo 60 členov. Zároveň na tomto posedení sme odovzdali  "Pamätné listy APVV" našim 11 členom, ktorí v tomto roku oslávili svoje životné jubileum. Predseda MO Bratislava II s I. viceprezidentom APVV JUDr. Martinom Sitiarom, odovzdali 5 členom MO  "Pamätný list APVV s plaketou", ktorí  v 9 prípadoch v tomto roku darovali krv pod hlavičkou MO APVV Bratislava II ( Tibor Bóžing, Ing. Janka Hlásna, Mgr. Dušana Matulová, jej priateľ Dávid Petruš a Mgr. Martin Sitiar ).


1. ročník súťaže vo varení "Miloslavovského gulášu"
Mimo plánu činností sa dňa 15.6.2019  uskutočnila akcia a to 1. ročník súťaže vo varení „Miloslavovského gulášu“. Do súťaže bolo prihlásených 11 družstiev. Za našu organizáciu súťažili 3 členovia. Kapitán: Ing. Jozef Králič. Členovia: JUDr. Martin Sitiar a JUDr. Juraj Matiaško. Keďže družstvo mohlo mať iba troch členov, tak ďalší náš člen JUDr. Ján Holečka nám držal palce a podporoval nás opodiaľ. I keď obec organizovala takúto akciu po prvýkrát, treba uznať že príprava a priebeh boli zvládnuté na vysokej profesionálnej úrovni.


Darovanie krvi
Blížiaci sa 14. jún bude patriť darcom krvi. Preto sa pri príležitosti Svetového dňa darcovstva doň zapojili aj policajné zložky na všetkých úrovniach. Organizačne sme sa po prvý krát začlenili aj my. členovia MO APVV Bratislava II. Prišli sme medzi prvými, hneď po 8 hodine ráno. Naše farby hájili Tibor Bóžing, Ing. Janka Hlásna a Mgr. Martin Sitiar. Ešte 28. 3 .2019 darovala krv Mgr. Dušana Matulová a jej priateľ Dávid Petruš. Darcov sme prišli osobne povzbudiť aj s I. viceprezidentom APVV JUDr. Martinom Sitiarom.

Z akcie vznikol aj krátky šot v správach televízie TA3:

 

Vzdanie úcty M. R. Štefánikovi
V zmysle „Plánu činností“ na tento rok Predsedníctvo MO Bratislava II  zorganizovalo  6.5. o 15.30 hod akciu v Ivánke pri Dunaji, kde si pri mohyle M. R. Štefánika, slovenského vedca, politika, diplomata,  vojenského generála a dnes už aj „NAJVÄČŠIEHO SLOVÁKA,  uctili pamiatku z príležitosti 100. výročia tragickej udalosti, pri ktorej prišiel o život v 38. roku svojho života.


11 členská schôdza MO APVV Bratislava II
Dňa 14.2.2019 sa v podvečerných hodinách konala už 11 členská schôdza MO Bratislava II, ktorej sa zúčastnilo 72% členov.

2018

Slávnostné posedenie k 10. výročiu založenia MO a zároveň i posedenie pri jedličke
Dňa 20.12.2018 zorganizovalo predsedníctvo MO Bratislava II pre všetkých svojich členov "Slávnostné posedenie k 10. výročiu založenia MO a zároveň i posedenie pri jedličke". Slávnostného posedenia sa zúčastnilo 55 jej členov. Na akcii sa zúčastnil aj riaditeľ OR PZ Bratislava 2 plk. Mgr. Ján Pažický.


Krajská súťaž vo varení guláša - MO Bratislavského kraja
Dňa 8.9.2018 sa v Jelke pri Malom Dunaji uskutočnila súťaž vo varení guláša MO Bratislavského kraja, a to: Bratislava II, Bratislava mesto a okolie, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky a Pezinok. Diplomy, poháre a medaily prevzali: 1. miesto MO Bratislava mesto a okolie - 68 bodov, 2. miesto MO Bratislava II - 61 bodov, 3. miesto MO Pezonok - 60 bodov, 4. miesto pripadlo ďalším trom družstvám, ktorí získali bodové ohodnotenie od 50 do 60 bodov.


8. ročník súťaže vo varení guláša - Dolná Poruba
V sobotu 30.6.2018 sme sa zišli v prekrásnom malebnom prostredí Strážovských hôr v obci Dolná Poruba, kde sa uskutočnil už ôsmy ročník súťaže vo varení guláša o cenu starostu obce. Naše družstvo sa tejto súťaže zúčastnilo už piaty krát v rade za sebou. V tomto roku súťažilo 15 družstiev, kde okrem nás sa zúčastnili i kolegovia z MO Trenčín, Klubu priateľov polície Trenčín i kolegovia Veterán polície z ČR.


Vzdanie úcty M. R. Štefánikovi
Dňa 3.5.2018 sa uskutočnila plánovaná akcia "Vzdanie úcty" pamiatke slovenskému vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi M.R.Štefánikovi, ktorý dňa 4.5.1919 tragicky zahynul pri bratislavskom letisku. Trinásti členovia, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, položili veniec kvetov vo farbách našej štátnej zástavy s ozdobnou stuhou a nápisom APVV Bratislava II, pri mohyle M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji.


Členská schôdza
Dňa 15.2.2018 sme sa už po 10 krát zišli na členskej schôdzi, ktorej sa zúčastnilo 80 členov a 3 hostia z OR PZ Bratislava II. Boli odovzdané ocenenia: 26 členom "Pamätný list APVV", 2 členom "Čestné uznanie za prácu v APVV" a 2 členom "Medaila APVV".

2017

Posedenie pri predvianočnej kapustnici
Dňa 19.12.2017 sa naši členovia zišli na posedení pri predvianočnej kapustnici, kde okrem dobrého pohostenia sme si uctili a odovzdali našim 13 členom aj ocenenie APVV a zároveň sme medzi seba prijali aj 4 nových členov.


Súťaž vo varení guláša
Dňa 9.9.2017 sme sa zúčastnili v Moste pri Bratislave súťaže vo varení guláša, kde sa zúčastnilo rekordných 41 súťažných družstiev z okolie Bratislavy. Naši členovia nás navštívili v hojnom počte, posedeli, ochutnali, popili i pospomínali a zároveň urobili APVV i dobrú reklamu s veterán - motorkou, ktorá je majetkom nášho člena p. Marcinku.


Súťaž o pohár starostu obce Dolná Poruba vo varení guláša
Dňa 24.6.2017 sa MO Bratislava II. už po štvrtýkrát zúčastnila "súťaže o pohár starostu obce Dolná Poruba vo varení guláša". V príjemnom a krásnom prostredí Strážovských vrchov na skok od Trenčianskych Teplíc sa konal už 7. ročník tejto spoločenskej akcie. Naša MO prihlásila 2 družstvá - laickí kuchári: Ing. Dušan Jamrich, JUDr. Martin Sitiar a Ing. Jozef Králič. "Bodovacie" družstvo boli skúsení guláš majstri: JUDr. Vladimír Brezovák, JUDr. Jozef Majtán a Miroslav Kardoš, ktorí získali 3. cenu.


Vzdanie úcty M. R. Štefánikovi
Dňa 4.5.2017 sa uskutočnila plánovaná akcia "Vzdanie úcty" pamiatke slovenskému vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Siedmi členovia, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, pollžili veniec živých kvetov vo farbách našej štátnej zástavy s ozdobnou stuhou a nápisom pri mohyle M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji.

2016

6. ročník súťaže vo varení guláša
Dňa 25.6.2016 sa uskutočnil už šiesty ročník súťaže vo varení guláša o cenu starostu obce Dolná Poruba. Tento rok zasiahli "do bojov" až 2 družstvá - prvé v zložení na čele s Jožkom Králičom a členmi Vladom Brezovákom a Petrom Bulíkom. Ako nestranná konzultantka Valika Králičová. V druhom družstve "séfkuchár" Paľo Garaj a jeho priateľka Vierka Pavlíková.


Vzdanie úcty M. R. Štefánikovi
Dňa 4.5.2016 sa uskutočnila plánovaná akcia "Vzdanie úcty" slovenskému vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi M.R.Štefánikovi, ktorý dňa 4.5.1919 tragicky zahynul na bratislavskom letisku. Piati členovia určení predsedníctvom MO BA II. položili pri mohyle M.R.Štefánika v Ivánke pri Dunaji kyticu s ozdobnou stuhou s nápisom.

2015

Členská schôdza príslušníkov APVV Bratislava II
Po takmer ročnej dobe sa veteráni, členovia APVV Bratislava II. stretli na členskej schôdzi, aby bilancovali svoju prácu počas roka 2015.


16. ročník vo varení guláša
Dňa 5.9.2015 sa konal 16. ročník vo varení guláša pod záštitou starostky Podunajských Biskupíc p. Alžbety Ožvaldovej. Naše družstvo: Miro Kardoš, Dušan Jamrich, Miško Mešťan a Jožko Králič.


5. ročník súťaže vo varení slovenského guláša
Dňa 27.6.2015 si na "bojovom" poli športového areálu obce Dolná Poruba vytiahlo svoje "nádobíčka" 14 kuchárskych tímov.


Vzdanie úcty M. R. Štefánikovi
Dňa 2.5.2015 sa uskutočnila plánovaná akcia "Vzdanie úcty" slovenskému vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi Milanovi Rastislavovi ŠTEFÁNIKOVI, ktorý dňa 4.5.1919 tragicky zahynul na bratislavskom letisku.


Členská schôdza
Dňa 19.2.2015 sa stretli členovia MO Bratislava II. na členskej schôdzi, aby bilancovali uplynulý rok a vytýčili si nové úlohy pre rok súčasný.