Predsedníctvo MO APVV Považská Bystrica pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá bude dňa 22. marca 2024 (piatok) o 15:00 h v reštaurácii Terno Považská Bystrica. Účasť treba potvrdiť do 18.3.2024 jednotlivým členom predsedníctva podľa bydliska, prípadne predsedovi p.Františkovi Šopincovi, mobil: 0903 213003.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica


     Predsedníctvo MO APVV Považská Bystrica oznamuje svojim členom, že dňa 22. septembra 2023 v Hornej Maríkovej - hotel Mravec o 13:00 h sa uskutoční stretnutie s možnosťou zahrať si Bowling. Možnosť využiť aj wellness. Občerstvenie zabezpečené - švédske stoly. Účasť treba nahlásiť do 17.9.2023 jednotlivým členom predsedníctva podľa bydliska, prípadne predsedovi Františkovi Šopincovi, mobil: 0903 213003.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica


     Dňa 17. marca 2023 o 15:00 h sa uskutoční výročná členská schôdza MO APVV Považská Bystrica v reštaurácii Terno (ako naposledy), pri železničnej stanici v Považskej Bystrici. Členský príspevok sa bude vyberať pri príchode na schôdzu. Účasť treba potvrdiť do 10.3.2023 u predsedu p.Šopinca na mobile 0903 213003.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica


     MO APVV Považská Bystrica oznamuje svojim členom, že dňa 30. septembra 2022 (piatok) o 14:00 h sa uskutoční posedenie pri pečenom kolene v reštaurácii Terno (ako naposledy), pri železničnej stanici v Považskej Bystrici. Účasť treba záväzne potvrdiť do 25.9.2022 kvôli objednávke porcií u predsedu p. Šopinca na mobile 0903 213003.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica


     Dňa 13. mája 2022 o 14:30 h sa uskutoční výročná členská schôdza MO APVV Považská Bystrica v reštaurácii Terno (ako naposledy), pri železničnej stanici v Považskej Bystrici. Členský príspevok sa bude vyberať pri príchode na schôdzu. Účasť treba potvrdiť do 6.5.2022 u predsedu p.Šopinca na mobile 0903 213003.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica


     Predsedníctvo MO APVV Považská Bystrica oznamuje svojim členom, že dňa 15. októbra 2021 sa plánovaná akcia ruší z organizačných dôvodov. Náhradný termín bude včas oznámený.
     Predsedníctvo MO APVV Považská Bystrica oznamuje svojim členom, že dňa 15. októbra 2021 (piatok) o 15:00 h sa uskutoční akcia "Opekané koleno" (káva, limo) v reštaurácii Terno Považská Bystrica. Zúčastniť sa môžu členovia, ktorí spĺňajú podmienky OTP (očkovanie, test platný, prekonanie covidu do 180 dní), treba predložiť pri vstupe do reštaurácie. Účasť treba potvrdiť do 10.10.2021 jednotlivým členom predsedníctva podľa bydliska, prípadne predsedovi Františkovi Šopincovi, mobil: 0903 213 003.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica


     Predsedníctvo MO APVV Považská Bystrica oznamuje svojim členom, že členská schôdza sa uskutoční 18. júna 2021 (piatok) o 15:00 h v reštaurácii Terno v Považskej Bystrici pri železničnej stanici. Parkovanie zabezpečené po ľavej strane pred kruhovým objazdom pri budove Terna. Účasť na novom termíne je potrebné potvrdiť na mobil predsedu p. Šopinca 0903 213003 alebo u niektorého člena predsedníctva. Na schôdzi budú vyberané členské príspevky a odovzdávané známky na rok 2021. Termín potvrdenia účasti je do 11.6.2021.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica


     Predsedníctvo MO APVV Považská Bystrica oznamuje svojim členom, že dňa 25. septembra 2020 (piatok) o 15:00 h sa uskutoční akcia "Opekané koleno" (káva, limo) v reštaurácii Terno Považská Bystrica. Účasť treba potvrdiť zaplatením poplatku 3 eurá do 20.9.2020 jednotlivým členom predsedníctva podľa bydliska, prípadne predsedovi.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica


     Predsedníctvo MO APVV Považská Bystrica oznamuje svojim členom, že schôdza sa uskutoční 25. júna 2020 (štvrtok) o 15:00 h v reštaurácii Terno v Považskej Bystrici pri železničnej stanici. Parkovanie zabezpečené po ľavej strane pred kruhovým objazdom pri budove Terna. Účasť na novom termíne je potrebné potvrdiť na mobil predsedu p.Šopinca 0903 213003 alebo u niektorého člena predsedníctva. Na schôdzi budú vyberané členské príspevky v sume 14 eur a odovzdávané známky na rok 2020. Termín potvrdenia účasti je do 21.6.2020.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica


     Predsedníctvo MO APVV Považská Bystrica oznamuje svojim členom, že schôdza, ktorá sa mala uskutočniť 22. mája 2020 o 15:00 h v reštaurácii Hotela Študent v Považskej Bystrici, sa odkladá z objektívnych príčin na neurčito. Nový termín bude včas oznámený prostredníctvom tejto stránky.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".

     Predsedníctvo MO APVV Považská Bystrica oznamuje svojim členom, že schôdza z 13. marca 2020 sa prekladá na 22. mája 2020 o 15:00 h v reštaurácii Hotela Študent v Považskej Bystrici. Účasť na novom termíne je potrebné potvrdiť na mobil predsedu p.Šopinca 0903 213003, alebo u niektorého člena predsedníctva. Na schôdzi budú vyberané členské príspevky v sume 14 eur a odovzdané známky na rok 2020. Termín potvrdenia účasti je do 15.5.2020.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica


     Členovia predsedníctva MO APVV Považská Bystrica Vás srdečne pozývajú na spoločenskú akciu "posedenie pri guľáši", ktorá sa už tradične uskutoční v piatok 14. júna 2019 od 15:30 h na salaši v Považskom Podhradí. Svoju účasť je potrebné nahlásiť predsedovi MO APVV do 7.6.2019 na mobil 0903 213003 - p.Šopinec.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica