Vladislav Rovňaník zomrel 29. marca 2020 parte
Juraj Pušš zomrel 20. marca 2017 parte
Štefan Czako zomrel 28. decembra 2016
parte
Ľudovít Molnár zomrel 14. novembra 2015  
František Žilinský zomrel 28. decembra 2012  
Elek Lörincz zomrel 27. decembra 2012  
Zoltán Sztruhár zomrel 14. mája 2015  
Vojtech Paksi zomrel 18. apríla 2012  
Ján Richtárik zomrel 16. januára 2012  
Jozef Debnárik zomrel 11. októbra 2010