Ladislav Ambrúz, zomrel jún 2019, parte

Jozef Deme, zomrel 14. júna 2018, parte

PaedDr. Ladislav Kádasi, zomrel 30. marca 2018, parte

Oľga Konopková, zomrela február 2018, parte

Ervín Nagy, zomrel 15. októbra 2017, parte

Eva Kissová, rod. Pompošová, zomrela 12. septembra 2013, parte

Pavol Líška, zomrel 3. júna 2013, parte

Ján Csudai, zomrel 2. apríla 2013, parte

JUDr. Milan Vrábel, zomrel 11. marca 2013, parte

Gašpar Nitrai, zomrel 24. októbra 2012, parte