Bc. Ladislav Ambrúz zomrel 9. júna 2019 parte
Jozef Petrovics zomrel 8. februára 2019  
Jozef Deme zomrel 14. júna 2018 parte
PaedDr. Ladislav Kádasi zomrel 30. marca 2018 parte
Oľga Konopková zomrela 27. februára 2018 parte
Emil Balla zomrel 8. februára 2018  
Ervín Nagy zomrel 15. októbra 2017 parte
JUDr. Karol Lovašš zomrel 26. marca 2015  
Miloš Kačáni zomrel 2. októbra 2014  
Eva Kissová, rod. Pompošová zomrela 12. septembra 2013 parte
Pavol Líška zomrel 3. júna 2013 parte
Dezider Morvai zomrel 2. apríla 2013  
Ján Csudai zomrel 2. apríla 2013 parte
JUDr. Milan Vrábel zomrel 11. marca 2013 parte
Zoltán Beňo zomrel 17. decembra 2012  
Gašpar Nitrai zomrel 24. októbra 2012 parte