Viliam Fajnor, zomrel 28. júla 2019, parte

JUDr. Miroslav Šimončič, zomrel 30. októbra 2018, parte

Jaroslav Kováč, zomrel 20. septembra 2018, parte