Dňa 10.9.2021 o 15:00 h sa na futbalovom štadióne v Bojniciach konala členská schôdza MO APVV Prievidza, ktorej sa zúčastnilo 74 členov. Ako hosť sa členskej schôdze zúčastnil zástupca riaditeľa OR PZ Prievidza pplk. JUDr. Korenačka. Ďakujem všetkým členom, ktorí sa schôdze zúčastnili, ďakujem členom predsedníctva, zvlášť Mgr. Pliešovskej, manželom Rončákovím a Gabike Oboňovej za prípravu priestorov konania členskej schôdze a podanie občerstvenia.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Predsedníctvo MO APVV Prievidza zvoláva podľa čl. 7 ods. 2 Stanov APVV členskú schôdzu spojenú s posedením, ktorá sa bude konať v piatok dňa 10. septembra 2021 o 15:00 h na futbalovom štadióne v Bojniciach - Dubnici. Svoju účasť potvrďte na mobil: 0908 732518 do 5.9.2021. Účastníci sú povinný doniesť si ochranné rúško.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Dňa 21.2.2020 sa konala členská schôdza MO APVV Prievidza, ktorej sa zúčastnilo 81 členov a 3 uchádzači o členstvo. Ako hosť sa schôdze zúčastnil Prezident APVV JUDr. Gluškov, ktorý nás oboznámil s priebehom XIV. kongresu APVV a súčasnou situáciou v APVV. Účastníci schôdze zvolili nové predsedníctvo MO APVV.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Predsedníctvo MO APVV Prievidza zvoláva členskú schôdzu spojenú s posedením, ktorá sa bude konať v piatok dňa 21. februára 2020 o 15:00 h v jedálni sv. Florián - Ján Korec, sídlisko Žabník, Lučná 12, Prievidza. Účasť potvrďte na číslo 0908 732518 do 16.2.2020. Každý člen je povinný priniesť členský preukaz a 14,-€ na zaplatenie členského príspevku.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     MO APVV Prievidza usporiadala dňa 27.9.2019 pre svojich členov posedenie pri guláši. Ako hostia sa posedenia zúčastnili Prednosta OÚ v Prievidzi JUDr. Igor Vavro a riaditeľ OR PZ Prievidza plk.JUDr. Šikula, ktorí nás oboznámili so situáciou v okrese. Predseda MO informoval prítomných o priebehu Kongresu APVV v dňoch 18.-20.9.2019. Posedenia sa zúčastnilo 51 členov a dvaja uchádzači o členstvo v APVV.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Predsedníctvo MO APVV Prievidza poriada pre svojich členov posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2019 o 14:00 h na štadióne v Bojniciach-Dubnici. Prihlásiť sa môžete na mobil 0908 732518 do 22.9.2019.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     MO APVV Prievidza usporiadala pre svojich členov posedenie pri guláši, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.6.2019 na štadióne v Bojniciach - Dubnici. Ako hostia sa podujatia zúčastnili riaditeľ OR PZ Prievidza plk. JUDr. Šikula a riaditeľ KDI KR PZ pplk. Mgr. Rendek, ktorí nás informovali o bezpečnostnej situácii. Výborný guláš pripravil Miro Oršula v spolupráci s l. Plešovskou, G. Oboňovou a JUDr. Božikom. Posedenia sa zúčastnilo 62 členov.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


Posedenie pri guľáši

     Predsedníctvo MO APVV Prievidza poriada pre svojich členov posedenie pri guľáši, ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2019 o 15:00 h na štadióne v Bojniciach - Dubnici. Prihlásiť sa je možné na mobile 0908 732518 do 9.6.2019.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza