Dňa 5.4.2024 sa konala členská schôdza MO APVV Prievidza, ktorej sa zúčastnilo 66 členov a jeden uchádzač o členstvo. Ako hosť sa schôdze zúčastnil Prezident APVV JUDr. Gluškov, ktorý nás oboznámil s priebehom XVIII. kongresu a súčasnou situáciou v APVV. Účastníci schôdze zvolili nové predsedníctvo MO APVV.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Predseda MO APVV Prievidza zvoláva podľa čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu spojenú s posedením, ktorá sa bude konať v piatok dňa 5. apríla 2024 o 15:00 h v Jedálni u Korca, sídlisko Žabník, Lúčna 12 Prievidza. Svoju účasť potvrď na mobil 0907 186034 do 31.3.2024. Členské známky na rok 2024 si môžete zakúpiť pri prezentácii (ktorí si doteraz nezakúpili).

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Predsedníctvo MO APVV Prievidza usporiadalo pre svojich členov posedenie pri guláši, ktoré sa uskutočnilo 29.9.2023 na futbalovom ihrisku v Bojniciach. Počas posedenia boli účastníci oboznámení s priebehom XVIII. kongresu APVV. Posedenia sa zúčastnilo 57 členov.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Predsedníctvo MO APVV Prievidza organizuje pre svojich členov posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční v piatok 29. septembra 2023 o 14:00 h na futbalovom ihrisku v Bojniciach-Dubnici, na ktoré Vás týmto pozývam. Počas posedenia budete oboznámení s priebehom a závermi XVIII. kongresu APVV. Zároveň budete mať možnosť zakúpiť si členskú známku na rok 2024. Svoju účasť potvrď na mobil 0908 732518 do 24.9.2023.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Dňa 24.3.2023 sa konala v jedálni u Korca v Prievidzi členská schôdza MO APVV Prievidza, ktorej sa zúčastnilo 76 členov APVV. Ako hostia sa schôdze zúčastnili riaditeľ OR PZ plk. JUDr. Šikula, zástupca riaditeľa OR PZ plk. Mgr. Korenačka a predseda Klubu vojakov v zálohe pplk. v.v. Michalovič. Ďakujem majiteľovi zariadenia za slávnostnú prípravu sály a podanie občerstvenia a tiež ďakujem hosťom a zúčastneným členom APVV za účasť.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Predsedníctvo MO APVV Prievidza zvoláva podľa čl. 7 ods. 2 Stanov APVV členskú schôdzu spojenú s posedením, ktorá sa bude konať v piatok dňa 24. marca 2023 o 15:00 h v Jedálni u Korca, sídlisko Žabník, Lúčna 12 Prievidza. Svoju účasť potvrď na mobil 0908 732518 do 17.3.2023. Členské známky na rok 2023 si môžete zakúpiť pri prezentácii (ktorí si doteraz nezakúpili).

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     MO APVV Prievidza usporiadala pre svojich členov a záujemcov o členstvo v APVV vianočné posedenie, ktoré sa uskutočnilo 9.12.2022 o 15:00 h v jedálni u Korca v Prievidzi. Na posedení predseda MO informoval o priebehu a záveroch XVII. kongresu APVV. Posedenia sa zúčastnilo 83 členov a dvaja uchádzači o členstvo v APVV.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     MO APVV Prievidza organizuje pre svojich členov a záujemcov o členstvo v APPV vianočné posedenie, ktoré sa uskutoční v piatok 9. decembra 2022 o 15:00 h v jedálni u Korca, sídlisko Žabník, Lúčna 12 v Prievidzi. Na posedení je možné uhradiť členské 15 euro na rok 2023. Účasť potvrďte na mobil 0908 732518 do 4.12.2022.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     MO APVV Prievidza usporiadala pre svojich členov posedenie pri guláši, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.9.2022 na futbalovom štadióne v Bojniciach. Posedenia sa zúčastnilo 54 členov a dvaja uchádzači o členstvo. Guláš z diviny pripravil pokladník MO Mirko Oršula za výdatnej pomoci ostatných členov predsedníctva a manželov Rončákových.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Predsedníctvo MO APVV Prievidza organizuje pre svojich členov a záujemcov o členstvo v APVV posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční v piatok, dňa 9. septembra 2022 o 14:00 h na Futbalovom štadióne v Bojniciach - Dubnici. Svoju účasť potvrďte na mobil 0908 732518.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Dňa 20.5.2022 o 14:30 h na futbalovom štadióne v Bojniciach sa konala členská schôdza MO APVV Prievidza, na ktorej sa zúčastnilo 86 členov APVV. Ako hosť sa členskej schôdze zúčastnil riaditeľ OR PZ Prievidza plk. JUDr. Šikula a zástupca riaditeľa OR PZ Prievidza plk. Mgr. Korenačka. Ďakujem všetkým členom, ktorí sa schôdze zúčastnili, ďakujem členom predsedníctva, zvlášť Mgr. Pliešovskej, manželom Rončákovím a Gabike Oboňovej za prípravu priestorov konania členskej schôdze a podanie občerstvenia.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Predseda MO APVV Prievidza zvoláva podľa čl. 7 ods. 2 Stanov APVV členskú schôdzu spojenú s posedením, ktorá sa bude konať v piatok 20. mája 2022 o 14:30 h na futbalovom štadióne v Bojniciach-Dubnici. Svoju účasť potvrďte na mobil 0908 732518 do 15.5.2022. Členské známky na rok 2022 si môžete zakúpiť pri prezentácii.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Dňa 10.9.2021 o 15:00 h sa na futbalovom štadióne v Bojniciach konala členská schôdza MO APVV Prievidza, ktorej sa zúčastnilo 74 členov. Ako hosť sa členskej schôdze zúčastnil zástupca riaditeľa OR PZ Prievidza pplk. JUDr. Korenačka. Ďakujem všetkým členom, ktorí sa schôdze zúčastnili, ďakujem členom predsedníctva, zvlášť Mgr. Pliešovskej, manželom Rončákovím a Gabike Oboňovej za prípravu priestorov konania členskej schôdze a podanie občerstvenia.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Predsedníctvo MO APVV Prievidza zvoláva podľa čl. 7 ods. 2 Stanov APVV členskú schôdzu spojenú s posedením, ktorá sa bude konať v piatok dňa 10. septembra 2021 o 15:00 h na futbalovom štadióne v Bojniciach - Dubnici. Svoju účasť potvrďte na mobil: 0908 732518 do 5.9.2021. Účastníci sú povinný doniesť si ochranné rúško.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Dňa 21.2.2020 sa konala členská schôdza MO APVV Prievidza, ktorej sa zúčastnilo 81 členov a 3 uchádzači o členstvo. Ako hosť sa schôdze zúčastnil Prezident APVV JUDr. Gluškov, ktorý nás oboznámil s priebehom XIV. kongresu APVV a súčasnou situáciou v APVV. Účastníci schôdze zvolili nové predsedníctvo MO APVV.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Predsedníctvo MO APVV Prievidza zvoláva členskú schôdzu spojenú s posedením, ktorá sa bude konať v piatok dňa 21. februára 2020 o 15:00 h v jedálni sv. Florián - Ján Korec, sídlisko Žabník, Lučná 12, Prievidza. Účasť potvrďte na číslo 0908 732518 do 16.2.2020. Každý člen je povinný priniesť členský preukaz a 14,-€ na zaplatenie členského príspevku.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     MO APVV Prievidza usporiadala dňa 27.9.2019 pre svojich členov posedenie pri guláši. Ako hostia sa posedenia zúčastnili Prednosta OÚ v Prievidzi JUDr. Igor Vavro a riaditeľ OR PZ Prievidza plk.JUDr. Šikula, ktorí nás oboznámili so situáciou v okrese. Predseda MO informoval prítomných o priebehu Kongresu APVV v dňoch 18.-20.9.2019. Posedenia sa zúčastnilo 51 členov a dvaja uchádzači o členstvo v APVV.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     Predsedníctvo MO APVV Prievidza poriada pre svojich členov posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2019 o 14:00 h na štadióne v Bojniciach-Dubnici. Prihlásiť sa môžete na mobil 0908 732518 do 22.9.2019.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


     MO APVV Prievidza usporiadala pre svojich členov posedenie pri guláši, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.6.2019 na štadióne v Bojniciach - Dubnici. Ako hostia sa podujatia zúčastnili riaditeľ OR PZ Prievidza plk. JUDr. Šikula a riaditeľ KDI KR PZ pplk. Mgr. Rendek, ktorí nás informovali o bezpečnostnej situácii. Výborný guláš pripravil Miro Oršula v spolupráci s l. Plešovskou, G. Oboňovou a JUDr. Božikom. Posedenia sa zúčastnilo 62 členov.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


Posedenie pri guľáši

     Predsedníctvo MO APVV Prievidza poriada pre svojich členov posedenie pri guľáši, ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2019 o 15:00 h na štadióne v Bojniciach - Dubnici. Prihlásiť sa je možné na mobile 0908 732518 do 9.6.2019.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza